Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

Se primesc cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru bovine

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, primește cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, primește cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, astfel:
a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne.
Pot beneficia de aceste scheme de plată, o singură dată pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional (art.9 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006).
Solicitanţii trebuie să depună o cerere de solicitare a primei aferentă fiecărei exploatații cu cod ANSVSA la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde este înregistrată exploata ția însoțită de următoarele
documente:
a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/ certificatul de înregistrare;
b) copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne;
c) copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012 –2013, în cazul solicitării primei în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul lapte.
Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale.
Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producãtorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) exploataţia de bovine să fie înregistrat ã în Registrul naţional al exploataţiilor la data
solicitãrii primei;
b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă
2012 – 2013;
c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul
de cotă 2012 – 2013.
Prima pentru această schemă se acordă pe tona de lapte produs şi înregistrat la livrari şi/sau vânzări directe în Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 – 2013.
Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producãtorilor
agricoli care îndeplineasc cumulativ următoarele condiţii:a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la data de
referinţă de 31 ianuarie 2013;
b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de  referinţă 31.01.2013 şi la data solicitării primei.
Prima pentru această schemă se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la care se poate adăuga şi tineret bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.
Producătorii agricoli care solicită schemele de plă ți menționate, vor depune la centrul local/judeţean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au înregistrată exploataţia, odată cu cererea de solicitare a primelor sau în
termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererilor, următoarele documente:
a) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că bovinele existente în exploata ție la data depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
b) adeverinţă prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizație a crescătorilor de bovin e, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociație a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverința se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizației/asociației respective.
Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabilește de către MADR, după data de 1 martie 2014, în baza situaţiei centralizatoare întocmite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu efectivele de bovine și cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013 eligibile.

Sursa:

www.gazetadambovitei.ro
    
Data adaugarii: 23/09/2013 22:38:52
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: