Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

Oferte credite agricole

Doriti mai multe informatii despre creditele agricole? Daca raspunsul este DA, va vom prezenta, pe scurt avantajele unui astfel de credit.

Prezentare

Cine nu are nevoie de bani in zilele noastre? Bani pe care sa ii cheltuiasca responsabil, bineinteles. In agricultura, necesitatea de finantare este uriasa. Pentru a accesa un fond nerambursabil, trebuie sa contribui cu partea ta de finantare. Sau vrei sa iti cumperi un tractor, o combina, un teren..........si multe altele. Bani imprumut se obtin greu si cu costuri uriase, si totusi. Exista pe piata din Romania, o oferta generoasa a bacilor referitoare la acordarea de credite agricultorilor.

Site-ul nostru, iarmarok.ro, va ofera posibilitatea de a solicita, GRATUIT, prin intermediul nostru, un credit cu profil agricol. Bancile si institutiile financiare cu care noi colaboram, va vor contacta, pentru a va prezenta pe larg beneficiile unui credit in domeniul agricol. In eventualitatea in care nu doriti sa contractati un credit in domeniul agricol, nu aveti nicio obligatie in acest sens. Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, completati formularul de SOLICITARE INFORMATII CREDIT AGRICOL, formular care NU VA COSTA ABSOLUT NIMIC. In baza informatiilor pe care ni le furnizati, avem posibilitatea sa prezentam bancilor, problemele dumneavoastra.

Aveti, de asemenea posibilitatea de a consulta, pe site, ofertele tuturor bancilor din Romania, referitoare la creditele cu profil agricol si de a solicita, online, un credit cu profil agricol.


APLICA ACUM !

BANCA DESCRIEREA CREDITULUI SUMA PERIOADA MAXIMA GARANTII
Banca Comerciala Feroviara Banca Comerciala Feroviara Agrocredit asigura finantarea activitatii curente si de investitii, cu scopul sustinerii activitatii agricole desfasurata de clientii care activeaza in acest domeniu.Se adreseaza persoanelor fizice autorizate si persoane juridice Pana la 50% din veniturile realizate in anul precedent pentru finantarea activitatii curente 60 luni Se discuta cu reprezentantii institutiei
Banca Comerciala Romana BCR Credit pentru finantarea proiectelor de investitii si/sau capitalul de lucru ale beneficiarilor eligibili. Pot beneficia: intreprinderile mici si mijlocii, microintreprinderile, inclusiv intreprinderile individuale, familiale, persoane fizice autorizate cu activitate principala in sectorul agricol, societatile cooperatiste 2.000.000 EUR (in cazuri bine justificate se pot acorda credite care sa depaseasca aceasta limita, numai cu acordul prealabil al IFC) 36 luni Garantii reale imobiliare, mobiliare si personale necesare acordarii unui imprumut BCR, conform reglementarilor interne
Banca Comerciala Romana BCR Credite pentru finantarea activitatilor economice, agricole si non agricole, in cadrul Proiectului de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni finantat de FIDA 150.000 USD In functie de necesitatile beneficiarilor de credite, pot fi acordate concomitent, pentru acelasi obiectiv de investitii, mai multe tipuri de credite dintre cele mentionate mai sus 120 luni Reale si/sau personale (mix de garantii)
Banca Carpatica Banca Comerciala Carpatica Credit care are ca obiectiv sprijinirea sectorului agricol, prin punerea la dispozitia producatorilor agricoli a fondurilor necesare sustinerii activitatii curente proprii desfasurate Se stabileste in functie de necesitatile si capacitatea de rambursare a clientului 12 luni Flexibilitate pentru garantiile solicitate - se pot utiliza mai multe tipuri de garantii
Banca Carpatica Banca Comerciala Carpatica Creditul APIA SAPS este un produs care are ca destinatie finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) Campania 2012 Maximum 90% din subventia acordata de APIA pentru schema de plata unica pe suprafata Pana la incasarea subventiilor SAPS virate de APIA, dar nu mai tarziu de 30.06.2013 (inclusiv) Fondul de Garantare - maxim 80% din valoarea creditului acordat de Banca; Ipoteca mobiliara asupra sumelor totale cuvenite ca ajutor de stat acordat de APIA in cadrul schemei de plata unica pe suprafata
Banca Carpatica Banca Comerciala Carpatica Creditul APIA pentru bunastarea pasarilor si porcinelor este un produs care are ca destinatie finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii ajutoarelor de stat Maximum 80% din suma cuvenita din ajutoarele de stat APIA, pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor respectiv a bunastarii si protectiei porcinelor Pana la incasarea ajutoarelor de stat privind bunastarea pasarilor sau porcinelor, dar nu mai tarziu de 31.12.2012 Fondul de Garantare - maxim 80% din valoarea creditului acordat de Banca; Ipoteca mobiliara asupra sumelor totale cuvenite ca ajutor de stat acordat de APIA pentru realizarea angajamentelor asumatevoluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv in favoarea bunastariisi protectiei porcinelor
Banca Carpatica Banca Comerciala Carpatica Creditul APIA FERMA zootehnica este un produs care are ca destinatie finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine/ovine/caprine. Se adreeaza clientilor Persoane Juridice 90% din valoarea sumei calculate conform Adeverintei eliberate de APIA Pana la incasarea subventiilor APIA in sectorul zootehnicla specia bovine/ovine/ caprine in conturile beneficiarilor deschise la Banca Comerciala Carpatica Fondul de Garantare a Creditului Rural - maxim 50% din valoarea creditului acordat de Banca; Ipoteca mobiliara asupra sumelor totale cuvenite ca ajutor de stat acordat de APIA conform Adeverintei eliberate
CEC Bank CEC Bank Credit pentru investitii - realizarea de noi obiective si/sau capacitati de productie - finalizarea lucrarilor de investitii ce privesc obiective si/sau capacitati de productie a caror realizare a fost inceputa - dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea obiectivelor de investitii, a capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor si instalatiilor, a cladirilor si constructiilor existente - achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport, echipamente - achizitionarea de cladiri, constructii, unitati de productie etc. - achizitionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spatiilor de desfasurare a activitatii clientului etc. - asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivelor si capacitatilor de productie noi sau existente, cheltuieli privind efectuarea probelor tehnologice, inclusiv programe informatice etc. - achizitionarea de animale de productie, reproductie precum si de munca - infiintarea de plantatii pomicole, viticole si de alte specii - refinantarea unor credite de investitii contractate la alte societati de finantare cat si refinantarea creditelor de investitii acordate de parteneri de afaceri in baza unor contracte Maximum 85% din valoarea totala a investitiei Maximum 120 luni Orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de catre Banca
CEC Bank CEC Bank Linie de credit - satisfacerea nevoilor curente de capital de lucru - refinantarea unor linii de credit contractate la alte societati de finantare Va fi corelata cu necesarul de capital de lucru al firmei, cu ciclul financiar al acesteia si cu capacitatea sa de rambursare Maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire Orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de catre Banca
CEC Bank CEC Bank Credit pentru stocuri - finantarea cheltuielilor de constituire a stocurilor temporare sau sezoniere - refinantarea unor credite pentru stocuri contractate la alte societati de finantare cat si refinantarea creditelor pentru stocuri acordate de parteneri de afaceri in baza unor contracte Se stabileste la nivelul valoric al stocurilor de aprovizionat, corelat cu capacitatea de rambursare a clientului. Maximum 12 luni Orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de catre Banca
CEC Bank CEC Bank Credit pentru documente in curs de incasare. Finantarea contravalorii cecurilor aflate in curs de incasare in circuitul bancar, in vederea decontarii Nivelul creditului reprezinta 90% din valoarea nominala a cecurilor admise la creditare, exclusiv TVA Scadenta se stabileste cu cel mult 7 zile lucratoare dupa expirarea termenelor legale de prezentare la plata a cecurilor creditate Ipoteca asupra creantelor pe care clientul le are de incasat si bilete la ordin
CEC Bank CEC Bank Scrisori de garantie bancara - garantarea participarii la licitatii - garantarea bunei executii a unui contract - garantarea restituirii avansurilor incasate - garantarea platii catre furnizori - garantarea taxelor vamale - garantie globala pentru operatiuni de tranzit comun/comunitar Valoarea scrisorii de garantie bancara: se stabileste de comun acord cu clientul in functie de contractul la care se refera garantia dar nu poate depasi expunerea maxima pe un singur debitor si reprezinta o suma de bani fixa pe care Banca se obliga sa o plateasca beneficiarului garantiei Durata de valabilitate a SGB: - se stabileste de comun acord cu clientul in functie de contractul la care se refera garantia; - termenul poate fi cu sau fara clauza de prelungire. Prelungirea trebuie aprobata de Banca cu cel putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii initiale. Orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de catre Banca
CEC Bank CEC Bank Credit achizitie de teren pentru productia agricola achizitia de teren pentru productie agricola si reabilitarea acestuia in vederea exploatarii agricole. Maximum 75% din valoarea totala a investitiei Maximum 120 luni Garantie FNGCIMM: pana la maxim 80% din valoarea creditului; - ipoteca imobiliara de rang I asupra terenului achizitionat. In completare: orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca.
CEC Bank CEC Bank Credit pentru finantarea membrilor Cooperativei Agricole Prodcarn Racari infiintarea de ferme zootehnice pentru productie si reproductie de suine Linii de credit pentru investitii pentru accesarea de fonduri europene, in vederea infiintarii de ferme zootehnice pentru productie si reproductie de suine, si complementar, se poate acorda la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului; Linie de credit pentru capital de lucru, necesara desfasurarii activitatii curente in cadrul fermei. Maximum 120 luni Contract de garantare incheiat cu FGCR, conform Conventiei de lucru dintre FGCR si Banca - ipoteca imobiliara (de rang I) asupra terenului pe care se construieste ferma, proprietatea beneficiarului sau a actionarilor, cu inscrierea autorizatiei de constructie in Cartea Funciara - intabularea fermei care se construieste - la momentul finalizarii, pe baza inscrierii in Cartea Funciara a autorizatiei de construire. Notarea in Cartea Funciara a interdictiilor de vanzare a acesteia pe perioada creditului si a interdictiei de grevare cu alte sarcini - ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor agricole ale fermei, libere de sarcini, inclusiv asupra celor achizitionate din credit - contract de fideiusiune incheiat cu Cooperativa Agricola Prodcarn Racari - cate un bilet la ordin, in alb, stipulat "fara protest" in favoarea Bancii si respectiv in favoarea Cooperativei Agricole Prodcarn Racari, emise de beneficiar si avalizate de catre asociati/ actionari (si sotiile/sotii acestora) - ipoteca mobiliara asupra soldurilor conturilor beneficiarului, inregistrata in AEGRM.
CEC Bank CEC Bank Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare pasari/porcine 80% din suma mentionata in Adeverinta eliberata de A.P.I.A. La data primirii sumelor cuvenite beneficiarilor ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor, dar nu mai tarziu de data stabilita in Conventiile incheiate de Banca cu A.P.I.A., FGCR/FNGCIMM si M.A.D.R. sau in actele aditionale ulterioare, prin creditarea contului curent deschis la Banca de catre client. Garantie din partea: a. FGCR pentru 80% din valoarea creditului, in conformitate cu prevederile Conventiei cadru - plafon de garantare incheiata de Banca cu FGCR; b. FNGCIMM pana la 80% din valoarea creditului, in conformitate cu prevederile Conventiei de garantare incheiata de Banca cu FNGCIMM; - ipoteca asupra creantelor pe care beneficiarii masurii de sprijin le au fata de A.P.I.A., constand in sumele totale cuvenite beneficiarilor ca ajutoare de stat acordate de A.P.I.A. pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor, conform adeverintelor eliberate de A.P.I.A., derulate prin contul beneficiarului deschis la Banca; - ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca; - un bilet la ordin in alb, stipulat fara protest avalizat de persoane agreate de Banca (actionari majoritari/asociati majoritari/administratori, dupa caz).
CEC Bank CEC Bank Credit punte - finantarea capitalului de lucru - SAPS - Campania 2012 Sustinerea fermierilor prin finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) - Campania 2012 Pana la 90% din suma cuvenita din SAPS, denominata in lei La data stabilita in Conventiile (dupa caz actele aditionale) incheiate de Banca privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii schemei de plata unica pe suprafata (SAPS). Garantie din partea: a. F.G.C.R. pentru 80% din valoarea creditului, in conformitate cu prevederile Conventiei cadru - plafon de garantare incheiata de Banca cu F.G.C.R; b. F.N.G.C.I.M.M. pana la 80% din valoarea creditului, in conformitate cu prevederile Conventiei de garantare incheiata de Banca cu F.N.G.C.I.M.M.; - ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca, care se va inscrie la AEGRM si in favoarea Bancii; - ipoteca asupra creantelor pe care beneficiarii schemei de plata unica pe suprafata le au fata A.P.I.A., constand in sumele totale cuvenite beneficiarilor SAPS, conform adeverintelor eliberate de A.P.I.A., derulate prin contul beneficiarului deschis la Banca; - un bilet la ordin in alb, stipulat fara protest avalizat de persoane agreate de Banca (actionari majoritari/asociati majoritari/administratori, dupa caz).
CEC Bank CEC Bank Credit pe baza Certificatelor de depozit Finantarea producatorilor agricoli individuali/persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatilor agricole in regimul Certificatelor de depozit In cazul finantarii a maximum 75% din valoarea Certificatului de depozit: - Certificatul de depozit - Talon Gaj; - un bilet la ordin in alb, fara protest avalizat de administratori/asociati sau persoana fizica (in cazul producatorilor agricoli individuali); - ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca. Maximum 10 luni In cazul finantarii a maximum 75% din valoarea Certificatului de depozit: - Certificatul de depozit - Talon Gaj; - un bilet la ordin in alb, fara protest avalizat de administratori/asociati sau persoana fizica (in cazul producatorilor agricoli individuali); - ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca.
Imocredit IMO Credit Capital de lucru destinat finantarii capitalului de lucru, platii furnizorilor, cheltuielilor de constituire a stocurilor, precum si altor cheltuieli legate de activitatea clientului (exclus plata datoriilor la bugetul de stat). 1.000 - 25.000 euro sau echivalent in lei Maximum 36 luni Ipoteci conventionale, gajuri cu sau fara deposedare asupra bunurilor mobile sau titlurilor de valoare, cesiuni de creante si fideiusiuni.
Imocredit IMO Credit Utilaje si echipamente. Societatilor comerciale care doresc sa isi dezvolte afacerea protejand capitalul propriu. - 12-60 luni, corelata cu durata de amortizare a bunului finantat; -
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Linia de credit - Recolta. Linie de credit revolving, sumele incasate reintregesc linia si pot fi re-utilizate 80% din cheltuielile specifice culturilor finantate Maximum 12 luni cu posibilitatea de prelungire pe perioade similare Bilet la ordin, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Asigurarea culturilor si cesionarea politei in favoarea bancii, Garantii din partea fondurilor / institutiilor de garantare + alte garantii acceptate.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit APIA - SAPS. Credit pe termen scurt, acordat in baza Adeverintelor emise de APIA in cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) 90% din suma cuvenita din SAPS, conform Adeverintei Pana cel tarziu pe 5 iulie a anului urmator celui pentru care se acorda subventia Bilet la ordin, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Cesionarea sumelor aferente subventiilor de incasat de la APIA. De la caz la caz, Banca poate solicita si alte garantii.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit APIA - Bunastare. Credit pe termen scurt, acordat in baza Adeverintelor emise de APIA pentru beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor respectiv a bunastarii si protectiei porcinelor 80% din suma mentionata in Adeverinta emisa de APIA Pana cel tarziu pe 15 ianuarie a anului urmator celui pentru care se acorda ajutoarele de stat Bilet la ordin, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Cesionarea sumelor aferente sumelor de incasat de la APIA. De la caz la caz, Banca poate solicita si alte garantii.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit APIA - Axa II. Credit pe termen scurt, acordat in baza Adeverintelor emise de APIA pentru beneficiarii masurilor de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din PNDR; 80% din suma cuvenita conform Adeverintei APIA Pana cel tarziu pe 5 iulie a anului urmator celui pentru care APIA acorda sprijinul financiar Bilet la ordin, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Ipoteca mobiliara asupra sumelor aferente sprijinului financiar de incasat de la APIA. De la caz la caz, Banca poate solicita si alte garantii.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit de investitii in Echipamente Agricole. Credit de investitii pe termen mediu Nu va depasi 60% din Cifra de Afaceri a solicitantului. In cazul persoanelor fizice autorizate sau intreprinderilor individuale cu mai putin de 12 luni de activitate, suma creditului nu va depasi 300,000 RON Maximum 60 luni Bilet la ordin, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Ipoteca mobiliara asupra masinilor/ echipamentelor finantate . De la caz la caz, Banca poate solicita si alte garantii.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit de investitii co-finantare Masura 121. Finantarea oricaror proiecte a caror destinatii sunt acceptate conform masurii 121 In cazul achizitiilor simple: Pana la 100% din valoarea eligibila a proiectului (la care se poate adauga TVA). In celelalte situatii: Pana la 85% din valoarea eligibla a proiectului, la care se poate adauga TVA 0 - in conditiile in care nu pot fi constituite garantii suplimentare (definite mai jos). Pana la 100% din valoarea totala a proiectului - daca pot fi constituite garantii suplimentare. Maximum 84 luni Garantii obligatorii: Bilet la ordin sau Contract de fiseiusiune, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Ipoteca imobiliara / mobiliara asupra bunurilor finantate. Garantii suplimentare: Garantii din partea fondurilor / institutiilor de garantare + alte garantii acceptate in completarea acestora sau Iptoeca imobiliara asupra altor bunuri decat cele finantate prin credit /Depozite colaterale/ Scrisori de garantie bancara.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit de investitii co-finantare Masura 312. Finantarea oricaror proiecte a caror destinatii sunt acceptate conform masurii 312 Intre 90% si 100% din valoarea totala a proiectului, in functie de nivelul de acoperire cu garantii al creditului Maximum 60 luni Bilet la ordin sau Contract de fiseiusiune, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Ipoteca imobiliara / mobiliara asupra bunurilor finantate. De la caz la caz, Banca poate solicita si alte garantii.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit de investitii co-finantare Masura 123. Finantarea oricaror proiecte a caror destinatii sunt acceptate conform masurii 123 Pana la 85% din valoarea eligibla a proiectului, la care se poate adauga TVA - in conditiile in care nu pot fi constituite garantii suplimentare (definite mai jos). Pana la 100% din valoarea totala a proiectului - daca pot fi constituite garantii suplimentare. Maximum 84 luni Garantii obligatorii: Bilet la ordin sau Contract de fiseiusiune, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Ipoteca imobiliara / mobiliara asupra bunurilor finantate. Garantii suplimentare: Garantii din partea fondurilor / institutiilor de garantare + alte garantii acceptate in completarea acestora.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit agricol de primavara. Credit pe termen scurt pentru finantarea capitalului de lucru necesar realizarii culturilor agricole de primavara 80% din cheltuielile specifice culturilor finantate Maximum 12 luni (creditul va putea fi acordat incepand cu luna ianuarie) Bilet la ordin, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Cesiunea incasarilor din vanzarea recoltelor, Garantie reala mobiliara asupra culturilor finantate, Asigurarea culturilor si cesionarea politei in favoarea bancii.
Intesa Sanpaolo Bank Intesa Sanpaolo Credit agricol de toamna. Finantarea cheltuielilor legate de activitatea curenta (seminte, ingrasaminte, erbicide, combustibili, consumabile si intretinere utilaje, lucrari agricole, irigatii, asigurari, plati salarii etc) 80% din cheltuielile specifice culturilor finantate Maximum 18 luni (creditul va putea fi acordat incepand cu luna iulie) Bilet la ordin, Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii, Cesiunea incasarilor din vanzarea recoltelor, Garantie reala mobiliara asupra culturilor finantate, Asigurarea culturilor si cesionarea politei in favoarea bancii. De la caz la caz, Banca poate solicita si alte garantii.
Piraeus Bank Piraeus Bank Piraeus AgriBusiness. Comapnii care activeaza in sectorul agricol (culturi, cresterea animalelor si activitati in ferme mixte), care conform legislatiei in vigoare beneficiaza de ajutoare de stat in scopul obtinerii productiei Acest produs permite transformarea subventiile care urmeaza a fi incasate, in fonduri disponibile imediat in vederea imbunatatirii fluxul de capital al companiei. In acest fel, acest produs contribuie la dezvoltarea activitati companie. Pana la 12 luni, corelata cu incasarea subventiei de la APIA Cesiunea de creante aferenta Adeverintei emise de APIA; Gaj pe conturile curente ale companiei deschise la PBR; Gaj pe conturile curente deschise de companie la Trezorerie; Garantie oferita de FGCR (maximum 80% din valoarea facilitatii). Bilet la ordin in alb emis de companie si avalizat de actionarii majoritari si/sau administratori ai companie, stipulat "fara protest".
Banca Transilvania Banca Transilvania Creditul destinat acoperirii cheltuielilor de infiintare/intretinere a culturilor vegetale Pana la 75% din cheltuielile necesare, in limita a 250.000 de lei. 12 luni Conform discutiilor cu reprezentantii banci
BRD BRD Creditul de campanie agricola - o sursa de acoperire a cheltuielilor de exploatare legate direct de infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole (culturi de camp, cereale, legume, pepeni etc.); un mijloc de finantare a cheltuielilor de intretinere a livezilor si viilor, precum si a recoltarii rodului acestora Finantare de pana la 80% din nivelul cheltuielilor de campanie agricola - Posibilitatea de a completa garantiile proprii cu garantia FGCR
BRD BRD Creditul in baza certificatelor de depozit ("Primul Siloz") - o modalitate de finantare in baza certificatelor de depozit detinute; un mijloc de finantare a cheltuielilor curente Finantare de pana la 80% din valoarea de despagubire aferenta cerealelor depozitate - -
BRD BRD Credit sezonier. Finantarea nevoilor de capital de lucru generate de activitatile sezoniere - - Acces rapid si facil la garantia FGCR
BRD BRD Credit de investitii achizitionarea, utilarea, retehnologizarea, modernizarea de ferma animale / depozit / siloz / grajd; achizitionarea de terenuri agricole; achizitionarea de masini agricole / echipament agricol sau mijloace de transport specifice (destinate transportului de marfuri, animale etc.); achizitionarea de animale in vederea cresterii acestora pentru carne, lapte, lana etc.; achizitionarea de stupi, utilaje de inramat etc. Finantare de pana la 75% din valoarea totala a proiectului de investitii Maximum 120 luni Acces rapid si facil la garantie FGCR de pana la 80% din valoarea creditului, in completarea garantiilor proprii
BRD BRD Programul RABLA. Tractoare. Aveti posibilitatea inlocuirii vehiculelor agricole vechi cu altele noi; beneficiati de o modalitate de finantare avanatajoasa pentru achizitia de tractoare sau masini noi Finantare de pana la 75% din valoarea de achizitie a vehiculelor noi Maximum 60 luni Structura flexibila de garantii, incluzand bunurile achizitionate prin credit
OTP Bank OTP Bank Creditul pentru prefinantarea subventiilor APIA SAPS. Se adreseaza beneficiarilor Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) - persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale sau coducatori agricoli individuali - care utilizeaza terenul agricol. Valoarea maxima finantata este de 90% din suma cuvenita din SAPS - Ipoteca mobiliara asupra sumelor cuvenite clientului in cadrul SAPS;Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente ale imprumutatului deschise la OTP Bank; Contract de Fideiusiune / Bilet la ordin (dupa caz) semnat de catre persoana fizica / reprezentant / actionar / administrator al beneficiarului; Pentru creditele mai mari de 150.000 RON, se vor solicita si garantii emise de fondurile de garantare.
OTP Bank OTP Bank Creditul pentru prefinantare subventii APIA - bunastarea pasarilor si porcinelor. De acest credit in lei pot beneficia persoane juridice si categorii asimilate care detin, cresc sau exploateaza pasari/porcine in scopul obtinerii productiei agricole. Pana la 80% din valoarea subventiei ce urmeaza a fi primita - Ipoteca mobiliara asupra sumelor ce urmeaza a fi incasate de la APIA; ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale clientului deschise la OTP Bank; garantii emise de fondurile de garantare (FNGCIMM, FGCR).De la caz la caz se pot solicita si alte garantii reale si/sau personale.
OTP Bank OTP Bank Creditul pentru achizitii terenuri agricole.Este destinat achizitiei de terenuri pentru productia agricola si poate functiona ca un plafon de credite de investitii, ce ofera posibilitatea achizitionarii in timp a mai multor loturi de teren. Putem finanta pana la 80% din valoarea de achizitie, in functie de valuta creditului, structura de garantii etc. - Structura de garantii este flexibila, incluzand terenurile finantate si/sau refinantate.
OTP Bank OTP Bank Credit pe baza de certificate de depozit. Este destinat finantarii capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatii curente si poate fi utilizat in una sau mai multe transe Pana la 80% din contravaloarea Certificatelor de depozit prezentate la finantare; - Certificatele de depozit emise de depozitari licentiati, pentru semintele depozitate la acestia.
Patria Credit Patria Credit Credit pentru afaceri mici si foarte mici - Credit pentru capital de lucru - Credit destinat afacerii tale, indiferent de forma de organizare - SRL, PFA, II, IF, SA, PA, CMI, Liber Profesionisti, etc. Maximum 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei Maximum 36 luni Flexibile, in functie de suma (ipoteca, gaj, giranti)
Patria Credit Patria Credit Credit pentru afaceri mici si foarte mici - Credit pentru investitii - Credit destinat afacerii tale, indiferent de forma de organizare - SRL, PFA, II, IF, SA, PA, CMI, Liber Profesionisti, etc. Maximum 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei Maximum 60 luni Flexibile, in functie de suma (ipoteca, gaj, giranti)
Patria Credit Patria Credit Credit pentru afaceri mici si foarte mici - Credit mixt. Credit destinat afacerii tale, indiferent de forma de organizare - SRL, PFA, II, IF, SA, PA, CMI, Liber Profesionisti, etc. Maximum 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei Maximum 60 luni Flexibile, in functie de suma (ipoteca, gaj, giranti)
Patria Credit Patria Credit Produs fara garantii (garantie europeana). Credit destinat afacerii tale, indiferent de forma de organizare - SRL, PFA, II, IF, SA, PA, CMI, Liber Profesionisti, etc. Maximum 25.000 euro Maximum 60 luni Fara garantii (garantie europeana)
Patria Credit Patria Credit Credit pentru agricultori - Credit pentru capital de lucru. Achizitia de animale de reproductie, pentru lapte sau pentru ingrasat; achizitionarea de seminte, ingrasaminte, fertilizatori; plata lucrarilor agricole Maximum 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei Maximum 36 luni Garantii: flexibile, in functie de suma. Se accepta orice tip de garantie (ipoteca, gaj, giranti)
Patria Credit Patria Credit Credit pentru agricultori - Credit pentru investitii. Investitii in echipamente, utilaje agricole - Achizitia de animale de reproductie, pentru lapte sau pentru ingrasat; credit pentru utilaje agricole Maximum 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei Maximum 60 luni Garantii: flexibile, in functie de suma. Se accepta orice tip de garantie (ipoteca, gaj, giranti)
Patria Credit Patria Credit Credit pentru agricultori - Credit Mixt - achizitionarea de seminte, ingrasaminte, fertilizatori; plata lucrarilor agricole; poti cumpara animale de reproductie pentru lapte sau ingrasat; poti cumpara echipamente sau utilaje. Maximum 50.000 eur (sau echivalent), dar nu mai putin de 1000 lei Maximum 36 luni Garantii: flexibile, in functie de suma. Se accepta orice tip de garantie (ipoteca, gaj, giranti)
Bancpost Bancpost Agricredit SAPS La incasarea ajutoarelor APIA, dar nu mai tarziu de 30.06.2012. Maximum 12 luni Garantie FGCR - 80% din valoarea facilitatii de credit; Cesiunea in favoarea Bancpost a sumelor totale cuvenite ca ajutor de stat acordat de APIA;Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Bancpost; Garantii personale (fideiusiune)
Bancpost Bancpost AgriCredit Bunastare La incasarea ajutoarelor APIA, dar nu mai tarziu de 31.12.2012. Maximum 12 luni Garantie FGCR - 80% din valoarea facilitatii de credit.Cesiunea in favoarea Bancpost a sumelor totale cuvenite ca ajutor de stat acordat de APIA. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Bancpost Garantii personale (fideiusiune)
Bancpost Bancpost Creditul pentru afacere Maximum 400000 euro Maximum 120 luni -
Bancpost Bancpost Creditul pentru echipamente Maximum 400000 euro Maximum 120 luni -


APLICA ACUM !

CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: