Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

Entitatile G.A.L. (Grupuri de Actiune Locala) aproape si pentru satul romanesc

Dorim sa va prezentam astazi, posibilitatile dumneavoastra de accesare a unor fonduri europene prin programul LEADER, cu ajutorul G.A.L. urilor infiintate cu sprijinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe tot teritoriul Romaniei. Astazi, GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI

Dragii nostrii prieteni de la tara, ati auzit de G.A.L.?

Dorim sa va prezentam astazi, posibilitatile dumneavoastra de accesare a unor fonduri europene prin programul LEADER, cu ajutorul G.A.L. urilor infiintate cu sprijinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe tot teritoriul Romaniei.

In cele ce urmeaza, va vom prezenta obiectivele si activitatea propriu zisa a unui G.A.L.

Astazi, GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI

 

Despre Proiect

 GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI este format din 19 membri împărţiţi între sectorul public, privat şi societatea civilă astfel:
 

SECTOR PUBLIC

Primăria Crevedia Mare, Primăria Găiseni, Primăria Ghimpaţi, Primăria Letca Nouă, Primăria Vânătorii Mici, Consiliul Judeţean Giurgiu

SECTOR PRIVAT

SC Agro - Industrială Rokura SRL, SC Agroflor Clejani SRL, SC Dumir Prod SRL, PFA Tiu Mihaela, SC Agrobulgaru SRL, SC Adistef Junior SRL, SC Bogdan C SRL, SC Pensiunea BOGDUŢ SRL, SC AMP Consultanţă&Management SRL, Cabinet medical individual dr. Drăghici Mariana

SOCIETATE CIVILĂ

Asociaţia Centrul Ecologic „Green Area”, Asociaţia Social Culturală de Sprijin a Comunităţii Letca Nouă, Asociaţia Ketaness 2006       GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI acţionează ca organism intermediar între AM PNDR, CRPDRP şi beneficiarii finali ai proiectelor, în acest scop exercitând următoarele funcţii în teritoriu:

 

 1. promovează Planul de Dezvoltare Locală, prin intermediul partenerilor săi, site-ul GAL, mass-media, etc şi dă persoanelor interesate informaţii şi sfaturi de care au nevoie cu privire la schema de LEADER; aceste informaţii vor fi furnizate atât în mod direct la sediul central al GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI, cât şi prin intermediul internet şi mass-media;
 2. încurajează şi promovează realizarea investiţiilor în cadrul abordării LEADER, un rol important în această direcţie avându-l informările cu diverse grupuri din teritoriu, promovarea direct de către grup sau prin partenerii săi;
 3. orientează implementarea abordării LEADER spre cele mai bune investiţii care să contribuie la dezvoltarea teritoriului, conform Planului de Dezvoltare Locală;
 4. implementează proiecte în mod direct, dacă acest lucru poate ajuta la dezvoltarea zonei;
 5. participă cu alte Grupuri de Acţiune Locală la proiecte de cooperare.

Organele care funcţionează la nivelul GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI, sunt următoarele:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director;
 • Cenzorul;
 • Comitetul de Selectare a proiectelor;
 • Compartiment administrativ.

Despre activitati

La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi :

a)  informare – comunicare;

      Scopul acţiunilor de informare şi promovare în mediul rural îl reprezintă conştientizarea opiniei publice asupra activităţilor şi oportunităţilor oferite de GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI, a potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale şi în ceea ce priveşte conţinutul măsurilor.
      GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari informaţii privind fluxul accesării fondurilor de dezvoltare rurală, ce va include: tipurile de investiţii eligibile, categoriile de beneficiari, plafoanele maxime alocate, condiţiile de eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la finanţare, procedura de examinare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie a proiectelor precum şi numele persoanelor de contact responsabile cu activitatea de informare şi comunicare a Planului. Acţiunile specifice de promovare şi instruire a potenţialilor beneficiari privind implementarea Planului de Dezvoltare Locală vor fi realizate în conformitate cu nevoile identificate,urmărindu-se acoperirea tuturor domeniilor de interes corespunzătoare măsurilor din plan.

b)  apel pentru proiecte;

      GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI va efectua pentru fiecare dintre măsuri, 1 apel pe an cu depunere continuă, în cazul în care organele de decizie nu stabilesc altfel.

      Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL. După aprobarea apelului de selecţie de către Consiliul Director al GAL, va fi transmisă o copie a aprobării la Ministerul Agriculturii, şi, de asemenea, se va asigura publicitatea apelului în teritoriu prin intermediul mass-media, fluturaşi şi afişe la fiecare primărie care face parte din GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI.

      Apelul de selecţie se va lansa după cum vor stabili organele de decizie ale GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI, în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea proiectelor. 
 

c)  sprijinirea depunătorilor de proiecte;

      Pot fi depunători de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt aceştia stabiliţi in capitolul Măsura din acest program, persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum şi primării şi consilii locale, care îndeplinesc cerinţele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate.
      De asemenea, poate fi beneficiar final GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI, atunci când acţiunile sunt de interes general, cu referire la obiectivele strategice ale programului şi atunci există măsuri pentru care nu s-a solicitat sau primit ajutor financiar în apelul de selecţie, şi există credit disponibil.
      Potenţialii beneficiari vor depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de finanţare, utilizându-se formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR.
      Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut recomandate de GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin apelul de selecţie.
      Termenul maxim de depunere al proiectelor de la deschiderea oficială a apelului de selecţie va fi stabilit de către organele de decizie.

 
d) organizarea procesului de verificare şi  decizie asupra proiectelor depuse;

      GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI va verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsura din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus. Experţii GAL vor completa Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii. 
       Selecţia proiectelor va fi efectuată de GAL prin Comitetul de Selecţie. Criteriile de selecţie şi punctajele acordate vor fi stabilite în exclusivitate de către GAL, pe baza strategiei de dezvoltare ţinând cont de specificul local.

 
e)  monitorizarea proiectelor;

      Monitorizarea proiectelor presupune existenţa unui dispozitiv riguros şi transparent de  vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate. Impreună cu monitorizarea proiectelor, se va efectua evaluarea şi controlul acestora.

      Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI se referă la:
 

 • Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  (sau depistarea problemelor);
 • Efectuarea zilnică a gestionării proiectului;
 • Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
 • Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;
 • Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului;
 • Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie ai GAL INIMA GIURGIULUI - ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CÂLNIŞTEI.

 
f)  comisia de contestaţii;

     Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de Selecţie, în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru soluţionarea contestaţiilor.
     In urma verificării contestaţiilor depuse Comisia de Contestaţii va emite un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor, raport care va fi făcut public pe site-ul GAL.     
     Rezultatul analizei contestaţiei va fi adus la cunoştinţa contestatarului. După apariţia raportului de soluţionare a contestaţiilor pe site-ul GAL, soluţia rămâne definitivă.

Mai multe informatii se pot obtine de pe site-ul GAL GIURGIU, respectiv http://www.galgiurgiu.ro/

Atentie! La nivelul intregii tari exista asemenea entitati care doresc sa va sprijine si sa va ofere consultanta de specialitate! Mult succes!

Daca ti-a placut aceasta stire, da like sau distribuie pe facebook!

 

    
Data adaugarii: 19/10/2014 21:16:36
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: