Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

Acordarea sprijinului financiar pentru sectorul legume-fructe

Reglementările cu privire la acordarea sprijinului financiar în condiţiile de eligibilitate pentru sectorul legume-fructe sunt cuprinse în cadrul anexei H la Ordinul nr. 850 din 28 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARII SPRIJINULUI FINANCIAR

    Beneficiarii formelor de sprijin financiar sunt grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar, organizaţiile de producători şi producătorii agricoli din sectorul legume-fructe, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole destinate comercializării.
    Se acordă sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători recunoscute.
    Suma acordată ca sprijin financiar poate fi utilizată pentru una sau mai multe activităţi necesare funcţionării grupului de producători:
    a) amenajarea sediului;
    b) plata chiriei sediului;
    c) plata chiriei pentru spaţiul necesar pregătirii produselor colectate de la membri, în vederea livrării către piaţă;
    d) plata chiriei pentru spaţiul de expunere şi comercializare;
    e) finanţarea achiziţiilor de mijloace tehnice pentru păstrarea, sortarea, ambalarea şi transportul produselor membrilor;
    f) plata contractelor privind realizarea de materiale publicitare în vederea promovării imaginii grupului şi a produselor acestuia;
    g) plata acţiunilor care au în vedere promovarea denumirilor/ mărcilor grupurilor de producători;
    h) plata cursurilor de calificare a personalului propriu privind standardizarea producţiei, aplicarea sistemelor de siguranţă şi securitate alimentară, promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, marketingul produselor agricole, întocmirea de studii de piaţă;
    i) plata studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate în vederea accesării programelor de finanţare;
    j) plata întocmirii planului de recunoaştere.
    Grupurile de producători recunoscute care au beneficiat de sprijin financiar pentru funcţionare până la 31 decembrie 2006 nu primesc sprijin financiar în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

    CONDIŢII ŞI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

    
Pentru obţinerea sprijinului financiar, grupurile de producători depun o cerere-tip la sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) unde îşi au sediul administrativ, însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate al/a administratorului grupului de producători sau al/a persoanei împuternicite de adunarea generală a grupului de producători;
    b) copia avizului de recunoaştere;
    c) declaraţie pe propria răspundere a administratorului grupului de producători că persoana juridică în cauză nu beneficiază de dublă finanţare pentru aceeaşi măsură.
    Activităţile finanţate prin intermediul sprijinului financiar pot fi modificate o singură dată, cu acordul adunării generale a grupului de producători, caz în care se va depune o solicitare de modificare a activităţilor, însoţită de acordul scris al adunării generale.
    Dovada utilizării sprijinului de către grupul de producători se face la centrele judeţene sau al municipiului Bucureşti ale APIA, în cel mult 60 de zile de la data utilizării sprijinului, prin depunerea documentelor justificative.
    În cazul efectuării plăţii pentru întocmirea unui plan de recunoaştere, cheltuiala în cauză este considerată eligibilă numai dacă planul de recunoaştere întocmit a fost aprobat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Se acordă sprijin financiar persoanelor prevăzute de lege pentru implementarea sistemului EurepGAP în domeniul legumelor şi fructelor, care deţin în proprietate/arendă/ concesiune/asociere/asociere în participaţiune suprafeţe de teren cultivate cu legume sau plantaţii de pomi fructiferi, exceptând grupurile de producători.
    Pentru acordarea sprijinului financiar grupurilor de producători, grupurilor de producători recunoscute preliminar, organizaţiilor de producători şi producătorii agricoli din sectorul legume-fructe, persoanelor fizice şi/sau persoanelor juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole destinate comercializării, după obţinerea certificării, la sucursalele judeţene sau a municipiului Bucureşti ale APIA o cerere-tip însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatele de înregistrare/actul de constituire, după caz;
    b) copie de pe avizul de recunoaştere, în cazul grupurilor de producători;
    c) dovada plăţii arendei sau a redevenţei pe teren pentru anul anterior. În cazul grupurilor de producători, dovada plăţii arendei sau a redevenţei va fi făcută pentru fiecare membru;
    d) dovada proprietăţii terenului sau dovada dreptului de folosinţă asupra terenului. Grupurile de producători vor face dovada pentru fiecare membru;
    e) copie de pe contractul încheiat cu firma de consultanţă. În cazul grupurilor de producători, în contract vor fi nominalizaţi toţi membrii;
    f) declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare pentru aceeaşi măsură;
    g) copie a documentului de plată către firma de consultanţă şi/sau certificare;
    h) copie a certificatului EurepGAP.
    Sprijinul financiar pentru legumele cultivate în serele încălzite şi pentru ciupercile cultivate în spaţii climatizate se acordă pentru cantităţile recoltate şi livrate de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Data-limită pentru depunerea solicitărilor de sprijin este 1 februarie inclusiv a anului următor recoltării.

    Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii pentru acordarea sprijinului financiar sunt:
    a) să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă asupra spaţiului cultivat cu ciuperci şi/sau asupra suprafeţei de sere încălzite;
    b) să utilizeze energia electrică, termică sau combustibilii de orice tip pentru încălzirea spaţiilor climatizate şi/sau a serelor;
    c) să facă dovada încasării contravalorii sumelor pentru produsele livrate şi/sau existenţei unei compensări legale, convenţionale ori judiciare, conform legislaţiei fiscale în vigoare.
 

 

Daca ti-a placut sau te-a ajutat articolul nostru da-ne un like sau distribuie pe facebook!

 

 

https://www.facebook.com/iarmarok.ro

 

    
Data adaugarii: 23/08/2013 21:13:08
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: