Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

CONDITII din 4 noiembrie 2008 de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca si a formularului de cerere pentru aprobarea si inscrierea acestora in Registrul cumparatorilor

Operatorii economici care cumpără lapte de la producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în continuare cumpărători, pot exercita această activitate numai dacă sunt aprobaţi şi înregistraţi, la cererea lor, în Registrul cumpărătorilor, denumit în continuare registru, condus de către autoritatea competentă.ART. 1
    Operatorii economici care cumpără lapte de la producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în continuare cumpărători, pot exercita această activitate numai dacă sunt aprobaţi şi înregistraţi, la cererea lor, în Registrul cumpărătorilor, denumit în continuare registru, condus de către autoritatea competentă.
    ART. 2
    (1) Aprobarea cumpărătorilor se acordă pe baza cererii înaintate autorităţii competente.
    (2) Pentru a fi aprobat, cumpărătorul trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul cotei de lapte.
    (3) Autoritatea competentă emite decizia de aprobare sau de respingere a cererii cumpărătorului în urma verificării acesteia.
    (4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii cumpărătorului se emite în termen de 30 de zile de la data efectuării controlului de către autoritatea competentă.
    ART. 3
    Cererea pentru aprobarea şi înscrierea cumpărătorului de lapte de vacă în registru se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    ART. 4
    (1) Formularul-tip al cererii privind aprobarea şi înscrierea cumpărătorului este pus la dispoziţie de către autoritatea competentă.
    (2) Cererea de aprobare a cumpărătorului se depune la autoritatea competentă şi este însoţită de următoarele documente în copie:
    a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului sau orice alt document care clarifică identitatea, locaţia şi indentificarea fiscală ale cumpărătorului;
    b) aprobarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în cazul prestării activităţii de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi/sau transport;

    c) certificatul de înregistrare fiscală pentru fiecare punct de lucru;
    d) buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice autorizate sau al/a reprezentantului legal al cumpărătorului.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. b), cooperativele, asociaţiile şi grupurile de producători de lapte, fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la producător către organizaţia de producători, în cazul cedării producţiei membrilor în vederea comercializării către una sau mai multe întreprinderi care tratează ori prelucrează laptele sau alte produse lactate, nu au obligativitatea de a deţine aprobarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

    ART. 5
    În cazul în care adresa sediului nu corespunde cu amplasarea punctului de lucru sau cumpărătorul deţine mai multe puncte de lucru, se vor prezenta documentele prevăzute la art. 4 pentru fiecare punct de lucru.

    ART. 6
    (1) Autoritatea competentă emite decizia de retragere a aprobării cumpărătorului în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile de aprobare.
    (2) Autorizaţia se poate reacorda, la solicitarea cumpărătorului, după o perioadă minimă de 6 luni, dacă în urma unei inspecţii aprofundate se constată că au încetat motivele retragerii acesteia.
    ART. 7
    Cumpărătorul poate contesta decizia prevăzută la art. 2 alin. (3) şi la art. 6 în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Cumpărătorul trebuie să informeze în scris autoritatea competentă cu privire la intenţia întreruperii activităţii sale cu cel puţin 30 de zile înainte de punerea în aplicare a acesteia.
    ART. 9
    Registrul este ţinut într-o formă scrisă şi una electronică în sistemul computerizat al autorităţii competente.
 

 

    
Data adaugarii: 19/06/2013 21:08:38
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: