Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.

ORDIN nr. 342 din 28 mai 2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statuluiART. 1
    Se aprobã dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de peşti şi ale altor vieţuitoare acvatice care pot fi reţinute la pescuit din râul Prut şi din lacul de acumulare Stânca-Costeşti sunt cele prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003.
    ART. 3
    Mãrimea peştelui, stabilitã pentru pescuit, este determinatã prin mãsurarea distanţei de la vârful botului pânã la baza înotãtoarei caudale.
    ART. 4
    Speciile de peşti nenominalizate în anexã nu sunt restricţionate la pescuit în funcţie de dimensiunea minimã, cu excepţia sturionilor şi lostriţei, care sunt interzişi la pescuit.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXĂ

    Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic
 

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. Avat (Aspius aspius)                                       30 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Aterinã (Atherina mochon)                                   7 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. Babuşcã (Rutilus rutilus)                                  15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. Batcã (Blicca bjioerkna)                                   15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. Biban (Perca fluviatilis)                                  12 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. Crap (Cyprinus carpio)                                     35 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. Caras (Carassius auratus)                                  15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. Caracudã (Carassius carassius)                             17 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. Cosac (Abramis sp.)                                        25 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Clean (Leuciscus cephalus)                                 25 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Coregon (Coregonus sp.)                                    22 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. Calcan (Scophthalmus maeoticus)                            45 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. Cambulã (Pleuronectes, Platichthys flesus)                 20 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. Chefal (Mugil sp.)                                         25 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. Fusar (Aspro streber)                                      12 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16. Gingiricã (Clupeonela cultriventris)                        7 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17. Hamsie (Engraulis encrasicholus)                            7 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. Lin (Tinca tinca)                                          25 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19. Lipan (Thymallus thymallus)                                25 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20. Morunaş (Vimba vimba)                                      25 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21. Mreanã (Barbus barbus)                                     27 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22. Oblete (Alburnus alburnus)                                 12 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23. Plãticã (Abramis brama)                                    25 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24. Pãstrãv (Salmo sp.)                                        20 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │25. Roşioarã (Scardinus erythrophtalmus)                       15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │26. Rizeafcã (Alosa caspio)                                    15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │27. Sãbiţã (Pelecus cultratus)                                 20 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │28. Rechin (Squalus acanthias)                                120 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │29. Scobar (Chondostroma nasos)                                20 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │30. Somn (Silurus glanis)                                      50 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │31. Scrumbie de Dunãre (Alosa pontica)                         22 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │32. Scrumbie albastrã (Alosa maeotica)                         23 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │33. Stavrid (Trachurus mediteraneus)                           12 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │34. Şalãu (Stizostedion sp.)                                   40 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │35. Ştiucã (Esox lucius)                                       40 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │36. Şprot (Spratus spratus)                                     7 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │37. Vãduviţã (Leuciscus idus)                                  30 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │38. Raci (Astacus sp.)                                          9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │39. Scoicã de râu (Unio pictorum)                               8 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │40. Broaşte (Rana sp.)                                   30g/buc. │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │41. Cosaş (Ctenopharingodon idella )                           40 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis)                         40 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │43. Sânger (Hypophthalmichthys molitrix)                       40 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │44. Midie (Mytilus galloprovincialis)                         4,5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │45. Rapanã (Rapana venosa)                                      5 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


 

 

    
Data adaugarii: 09/05/2013 00:01:04
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: