Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.

ORDIN nr. 433 din 23 mai 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.366/2005

privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legumeART. I
    Se aprobã modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul şi certificarea calitãţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006, potrivit anexei care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 iulie 2007.

                           p. Ministrul agriculturii
                             şi dezvoltãrii rurale,
                                 Gheorghe Albu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 23 mai 2007.
    Nr. 433.


    ANEXÃ

    1. Alineatul (2) al articolului 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Prezentul ordin transpune în legislaţia naţionalã prevederile Directivei Consiliului 2002/55/CE privind comercializarea seminţelor de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, ultima datã amendatã prin Directiva Comisiei 2006/124/CE din 5 decembrie 2006, precum şi ale Directivei Consiliului 89/14/CEE din 15 decembrie 1988."
    2. Litera B a alineatului (1) al articolului 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "B. legume reprezintã plantele din speciile destinate producţiei din agriculturã sau horticulturã, dar nu pentru folosire în scop ornamental:
*T*

     - Allium cepa L.
        - Cepa Group                     Onion; ceapã
                                         Echalion, ceapã eşalotã tip "bananã"
        - Aggregatum Group               Shallot; ceapã eşalotã
     - Allium fistulosum L.              Japanese bunching onion or Welsh onion;
                                         ceapã de stufat
     - Allium porrum L.                  Leek; praz
     - Allium sativum L.                 Garlic; usturoi
     - Allium schoenoprasum L.           Chives; ceapã de tuns
     - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Chervil; asmãţui
     - Apium graveolens L.               Celery; ţelinã de peţiol şi frunze
                                         Celeriac, ţelinã de rãdãcinã
     - Asparagus officinalis L.          Asparagus; sparanghel
     - Beta vulgaris L.                  Beetroot including Cheltenham beet;
                                         sfeclã roşie
                                         Spinach beet or Chard; sfeclã de
                                         peţiol sau mangold
     - Brassica oleracea L.              Curly kale; varzã creaţã
                                         Cauliflower; conopidã
                                         Sprouting broccoli or Calabrese;
                                         broccoli
                                         Brussels sprouts; varzã de Bruxelles
                                         Savoy cabbage; varzã creaţã
                                         White cabbage; varzã albã
                                         Red cabbage; varzã roşie
                                         Kohlrabi; gulie
     - Brassica rapa L.                  Chinese cabbage; varzã chinezeascã
                                         Turnip; napi
     - Capsicum annuum L.                Chilli or pepper; ardei
     - Chicorium endivia L.              Curled-leaved endive; cicoare creaţã
                                         sau cicoare de grãdinã
                                         Plain-leaved; scarola
     - Chicorium intybus L.              Witloof chicory; andivã
                                         Large-leaved chicory or Italian
                                         chicory; cicoare cu frunzã
                                         latã sau cicoare italianã
                                         Industrial chicory; cicoare industrialã
     - Citrullus lanatus (Thunb.)        Watermelon; pepene verde
       Matsum. et Nakai
     - Cucumis melo L.                   Melon; pepene galben
     - Cucumis sativus L.                Cucumber; castravete cu fruct semilung
                                         şi lung Gherkin; castravete cu
                                         fruct scurt
     - Cucurbita maxima Duchesne         Gourd; dovleac comestibil
     - Cucurbita pepo L.                 Marrow or Courgette; dovlecel
     - Cynara cardunculus L.             Globe artichoke, anghinare
                                         Cardoon, cardon
     - Daucus carota L.                  Carrot; morcov
                                         Fooder carrot; morcov furajer
     - Foeniculum vulgare Mill.          Fennel; fenicul
     - Lactuca Sativa L.                 Lettuce; salatã
     - Lycopersicon esculentum Mill.     Tomato; tomate
     - Petroselinum crispum (Mill.)      Parsley; pãtrunjel
       Nyman ex A.W. Hill
     - Phaseolus coccineus L.            Runner bean; fasole de Spania
     - Phaseolus vulgaris L.             Dwarf French bean; fasole piticã
                                         Climbing French bean; fasole urcãtoare
     - Pisum sativum L. (partim)         Wrinkled pea, mazãre cu bob zbârcit
                                         Round pea, mazãre cu bob neted
                                         Sugar pea; mazãre dulce
     - Raphanus sativus L.               Radish, ridiche
                                         Black radish; ridiche neagrã
     - Rheum rhabarbarum L.              Rhubarb; revent
     - Scorzonera hispanica L.           Scorzonera or Back salsify; scorţonerã
     - Solanum melongena L.              Aubergine or Egg plant; pãtlãgele vinete
     - Spinacia oleracea L.              Spinach; spanac
     - Valerianelle locusta (L.) Laterr. Corn salad or Lamb\'f6s lettuce; feticã
     - Vicia faba L. (partim)            Broad bean; bob
     - Zea mays L. (partim)              Sweet corn; porumb zaharat
                                         Popcorn; porumb de floricele"


*ST*
    3. La anexa nr. 2, litera a) a punctului 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "3. Seminţele trebuie sã satisfacã, de asemenea, urmãtoarele condiţii:
    a) Norme (standarde)
*T*

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Puritatea   Conţinutul maxim    Germinaţia minimã
     Specia                    fizicã    în seminţe din alte     (% glomerule
                               minimã      specii de plante   sau seminţe pure)
                               (% în        (% în greutate)
                              greutate)
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium cepa                     97                0,5               70
 Allium fistulosum               97                0,5               65
 Allium porrum                   97                0,5               65
 Allium sativum                  97                0,5               65
 Allium schoenoprasum            97                0,5               65
 Anthriscus cerefolium           96                1                 70
 Apium graveolens                97                1                 70
 Asparagus officinalis           96                0,5               70
 Beta vulgaris                   97                0,5               50
 (sfecla Cheltehnam)                                             (glomerule)
 Beta vulgaris                   97                0,5               70
 (alte subspecii)                                                (glomerule)
 Brassica oleracea               97                1                 70
 (conopidã)
 Brassica oleracea               97                1                 75
 (altele decât conopida)
 Brassica rapa                   97                1                 75
 (varzã chinezeascã)
 Brassica rapa                   97                1                 80
 (nap)
 Capsicum annuum                 97                0,5               65
 Cichorium intybus (partim)      95                1,5               65
 (andive, cicoare italianã)
 Cichorium intybus (partim)      97                1                 80
 (cicoare industrialã)
 Cichorium endivia               95                1                 65
 Citrullus lanatus               98                0,1               75
 Cucumis melo                    98                0,1               75
 Cucumis sativus                 98                0,1               80
 Cucurbita maxima                98                0,1               80
 Cucurbita pepo                  98                0,1               75
 Cynara cardunculus              96                0,5               65
 Daucus carota                   95                1                 65
 Foeniculum vulgare              96                1                 70
 Lactuca sativa                  95                0,5               75
 Lycopersicon esculentum         97                0,5               75
 Petroselinum crispum            97                1                 65
 Phaseolus coccineus             98                0,1               80
 Phaseolus vulgaris              98                0,1               75
 Pisum sativum                   98                0,1               80
 Raphanus sativus                97                1                 70
 Rheum rhabarbarum               97                0,5               70
 Scorzonera hispanica            95                1                 70
 Solanum melongena               96                0,5               65
 Spinacia oleracea               97                1                 75
 Valerianella locusta            95                1                 65
 Vicia faba                      98                0,1               80
 Zea mays                        98                0,1               85"
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*

    4. La anexa nr. 3, litera a) a punctului 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "2. a) Greutatea minimã a unui eşantion:
*T*

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Specia                                   Greutatea (în g)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium cepa                                             25
 Allium fistulosum                                       15
 Allium porrum                                           20
 Allium sativum                                          20
 Allium schoenoprasum                                    15
 Anthricus cerefolium                                    20
 Apium graveolens                                         5
 Asparagus officinalis                                  100
 Beta vulgaris                                          100
 Brassica oleracea                                       25
 Brassica rapa                                           20
 Capsicum annuum                                         40
 Cichorium intybus (partim) (andive, cicoare italianã)   15
 Cichorium intybus (partim) (cicoare industrialã)        50
 Cichorium endivia                                       15
 Citrullus lanatus                                      250
 Cucumis melo                                           100
 Cucumis sativus                                         25
 Cucurbita maxima                                       250
 Cucurbita pepo                                         150
 Cynara cardunculus                                      50
 Daucus carota                                           10
 Foeniculum vulgare                                      25
 Lactuca sativa                                          10
 Lycopersicon esculentum                                 20
 Petroselinum crispum                                    10
 Phaseolus coccineus                                   1000
 Phaseolus vulgaris                                     700
 Pisum sativum                                          500
 Raphanus sativus                                        50
 Rheum rhabarbarum                                      135
 Scorzonera hispanica                                    30
 Solanum melongena                                       20
 Spinacia oleracea                                       75
 Valerianella locusta                                    20
 Vicia faba                                            1000
 Zea mays                                              1000"
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*
    5. La anexa nr. 7, titlul I "Cerinţe generale pentru controlul şi certificarea seminţelor", capitolul II, litera G, punctul 3, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) când rezultatul din parcelele de control aratã cã identitatea şi puritatea varietalã nu au fost menţinute, autoritatea oficialã poate interzice comercializarea seminţei obţinute din parcelele şi loturile respective;".
    6. La anexa nr. 7, titlul I "Cerinţe generale pentru controlul şi certificarea seminţelor", capitolul II, litera G, punctul 4.2, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) din sãmânţa Certificatã şi sãmânţa Standard un eşantion din fiecare partidã sau lot;".
    7. La anexa nr. 7, titlul I "Cerinţe generale pentru controlul şi certificarea seminţelor, capitolul II, litera G, punctul 4.6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4.6. Se considerã corespunzãtoare puritatea varietalã determinatã în postcontrol, egalã cu normele interne de puritate varietalã din tabelul nr. 2 din prezenta anexã sau mai reduse cu maximum 1%, iar în cazul hibrizilor se considerã satisfãcãtoare puritatea varietalã de minimum 95%."
    8. La anexa nr. 7, titlul II "Cerinţe speciale pentru controlul şi certificarea seminţelor, secţiunea II, capitolul V, tabelul nr. 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Tabel nr. 1. - Norme interne privind prezenţa organismelor dãunãtoare care afecteazã calitatea seminţelor de legume
*T*

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Specia                               Organismul dãunãtor
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
           1                                            2
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ardei                    Fusarium oxysporum
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Plante-mamã              Erwinia carotovora
 Bulboase rãdãcinoase
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Fasole                   Pseudomonas syringae pv. phaseolicola
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Colletotrichum lindemuthianum
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Acanthoscelides obtectus
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Bostãnoase               Pseudomonas syringae pv. lachrymans
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Colletotrichum lagenarium
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ceapã şi praz            Allium virus 1
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Erwinia carotovora
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Peronospora destructor
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Helminthosporium alii
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Mazãre                   Ascochyta pisi
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Bruchus pisorum
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Vãrzoase, ridichi        Alternaria brassicae
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Stemphyllium brassicae
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Xanthomonas campestris pv. campestris
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Phoma lingam
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Ceutorhynchus assimilis
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Tomate                   Pseudomonas syringae pv. Tomato
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Fusarium oxysporum
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Phytophthora infestans
                          ─────────────────────────────────────────────
                          Ascochyta hortorum
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Vinete                   Ascochyta hortorum
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*

    9. La anexa nr. 7, titlul II "Cerinţe speciale pentru controlul şi certificarea seminţelor, secţiunea II, capitolul V, tabelul nr. 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    "Tabel nr. 2. - Norme interne privind condiţiile de puritate varietalã la soiuri, pentru aprobarea în câmp

*T*

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Specificare               Puritatea varietalã minimã, %
                                   ────────────────────────────────────
                                    Prebazã, Bazã        Certificatã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ardei                                     98                96
 Andivã                                    97                95
 Asmãţui                                   97                95
 Bob                                       98                96
 Brocoli, conopidã                         97                94
 Cardon                                    97                95
 Castraveţi                                98                96
 Ceapã, praz                               97                95
 Cicoare creaţã, industrialã               97                95
 Dovlecel                                  97                95
 Dovleac                                   99                96
 Fasole, mazãre                            99                96
 Fenicul                                   97                94
 Feticã                                    98                96
 Gulie                                     98                96
 Morcov                                    97                95
 Napi                                      95                93
 Pãtrunjel de rãdãcinã, frunze             97                95
 Pepene galben, verde                      97                94
 Ridichi                                   97                95
 Salatã                                    97                94
 Sfeclã roşie, peţiol                      97                95
 Scorţonerã                                97                94
 Spanac                                    98                95
 Sparanghel                                95                93
 Ţelinã                                    97                94
 Tomate                                    98                96
 Varzã albã, creaţã, roşie, de Bruxelles,
 chinezeascã                               97                95
 Vinete                                    97                95
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*
    NOTĂ?:
    Normele din tabel pentru sãmânţã Certificatã sunt aplicabile şi seminţei Standard."
    10. La anexa nr. 7, titlul II "Cerinţe speciale pentru controlul şi certificarea seminţelor", secţiunea II, capitolul V, tabelul nr. 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    "Tabelul nr. 3. - Norme interne privind umiditatea recomandatã pentru seminţele de legume

    A. Specii cuprinse în Directiva Consiliului 2002/55/CE
*T*

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr.            Specia                     Umiditatea maximã (%)
 crt.                               ───────────────────────────────────
                                     În ambalaje         În ambalaje
                                       normale             ermetice
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.  Allium cepa                          12                   6
  2.  Allium fistulosum                    12                   6
  3.  Allium porum                         12                   6
  4.  Allium sativum                       12                   6
  5.  Allium schoenoprasum                 12                   6
  6.  Anthriscus cerefolium                12                   8
  7.  Apium graveolens                     12                   7
  8.  Asparagus officinalis                12                   7
  9.  Beta vulgaris                        13                   9
 10.  Brassica oleracea                    10                   6
 11.  Brassica rapa                        10                   6
 12.  Capsicum annuum                      11                   5
 13.  Cichorium intybus                    12                   6
 14.  Cichorium endivia                    12                   6
 15.  Citrullus Ianatus                    10                   7
 16.  Cucumis melo                         10                   7
 17.  Cucumis sativus                      10                   7
 18.  Cucurbita maxima                     10                   7
 19.  Cucurbita pepo                       10                   7
 20.  Cynara cardunculus                   12                   8
 21.  Daucus carota                        11                   7
 22.  Foeniculum vulgare                   12                   7
 23.  Lactuca sativa                        9                   6
 24.  Lycopersicon esculentum              11                   8
 25.  Petroselinum crispum                 12                   7
 26.  Phaseolus coccineus                  14                  11
 27.  Phaseolus vulgaris                   14                  11
 28.  Pisum sativum                        14                  11
 29.  Raphanus sativus                     12                   7
 30.  Rheum rhabarbarum                    12                   7
 31.  Scorzonera hispanica                 12                   8
 32.  Solanum melongena                    11                   8
 33.  Spinacia oleracea                    13                   9
 34.  Valerianella locusta                 12                   7
 35.  Vicia faba                           14                  11
 36.  Zea mays                             14                  10
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*
    NOTĂ?:
    Normele din tabele sunt aplicabile şi seminţei Standard."
                            --------------

    
Data adaugarii: 11/03/2013 19:36:47
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: