Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.

ORDIN nr. 1.366 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legume

Prezentul ordin se aplica producerii în vederea comercializãrii, prelucrãrii, controlului şi certificãrii calitãţii şi/sau comercializãrii seminţelor de legume în cadrul Comunitãţii Europene.

Calendar

 

 Top 

 

 

 Prima pagina 

 


    ART. 1
    (1) Se aproba Regulile şi normele tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul şi certificarea calitãţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume.
    (2) Prezentul ordin transpune în legislaţia nationala prevederile Directivei Consiliului CE nr. 2002/55/CE privind comercializarea seminţelor de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 193 din 20/07/2002, ultima data amendata prin Directiva Consiliului 2004/117/EC din 22 Decembrie 2004, precum şi ale Directivei Consiliului 89/14/EEC din 15 Decembrie 1988.
    (3) Prezentul ordin se aplica producerii în vederea comercializãrii, prelucrãrii, controlului şi certificãrii calitãţii şi/sau comercializãrii seminţelor de legume în cadrul Comunitãţii Europene (denumita în continuare "Comunitate").
    (4) Acest ordin nu se aplica seminţelor de legume destinate pentru export în alte tari, în afarã Comunitãţii.
    ART. 2
    (1) În cuprinsul prezentelor reguli şi norme urmãtoarele definiţii se vor aplica dupã cum urmeazã:
    A. "comercializare" înseamnã vânzarea, deţinerea în vederea vânzãrii, oferirea pentru vânzare şi orice cesionare, furnizare sau transfer în scopul exploatãrii comerciale a seminţelor de legume cãtre o terta parte, fie ca va fi sau nu remuneratã.
    a) Comerţul cu seminţele de legume nu are ca scop exploatarea comercialã a soiului atunci când urmãtoarele operaţiuni nu sunt privite ca o comercializare:
    - furnizarea seminţelor de legume la organismele oficiale de testare şi inspecţie,
    - furnizarea seminţelor de legume la prestatorii de servicii pentru procesare sau ambalare, cu condiţia ca prestatorul de servicii sa nu obţinã un drept (de exploatare) asupra seminţelor de legume astfel furnizate.
    - furnizarea seminţelor de legume, în anumite condiţii, la prestatorii de servicii pentru producţia unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau inmultirii de seminţe pentru acest scop, nu vor fi privite ca o comercializare, cu condiţia ca prestatorul de servicii sa nu obţinã un drept asupra seminţelor de legume astfel furnizatã sau a produsului recoltei. Furnizorul seminţelor de legume va furniza autoritãţii de certificare o copie a pãrţilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii iar acesta va include standardele şi condiţiile care trebuie sa le întruneascã seminţele de legume furnizate.
    b) Condiţiile pentru aplicarea acestor prevederi pot fi stabilite în conformitate cu procedura Comunitãţii;
    B. "legume" reprezintã plantele din speciile destinate producţiei din agricultura sau horticultura, dar nu pentru folosire în scop ornamental:
    Allium cepa L
    Ceapa - Onion
    Allium porrum L
    Praz - Leek
    Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm
    Asmatui - Chervil
    Apium graveolens L
    Telina - Celery
    Asparagus officinalis L
    Sparanghel - Asparagus
    Beta vulgaris L. var. vulgaris - Sfecla de petiol - Spinach beet, chard
    Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Red - Sfecla roşie - beet or beetroot
    Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica - Varza creata - Curly kale
    Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L
    Conopida - Cauliflower
    Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch
    Broccoli - Sprouting broccoli or calabrese
    Brassica oleracea L. convar. oleracea var. Gemmifera DC - Varza de Bruxelles - Brussels sprouts
    Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. Sabauda L
    Varza creata de Savoya de Milano - Savoy cabbage
    Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC
    Varza alba - Cabbage
    Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC
    Varza roşie - Red cabbage
    Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L
    Gulie - Kohlrabi
    Brassica pekinensis (Lour.) Rupr
    Varza chinezeasca - Chinese cabbage
    Brassica rapa L. var. rapa - Napi - Turnip
    Capsicum annuum L
    Ardei - Chili Pepper Capsicum
    Cichorium endivia L
    Cicoare creata şi scarola, cicoare de gradina - Endive
    Cichorium intybus L. (partim) - Andiva, cicoare cu frunze late (cicoare italiana), Cicoare industriala (de rãdãcini) - Witloof chicory, large-leaved chicory (Italian chicory), Industrial chicory
    Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Pepene verde - Watermelon
    Cucumis melo L
    Pepene galben - Melon
    Cucumis sativus L
    Castravete - Cucumber, gherkin
    Cucurbita maxima - Dovleac de copt - Duchesne Gourd
    Cucurbita pepo L
    Dovlecel - Marrow
    Cynara cardunculus L
    Cardon - Cardoon
    Daucus carota L
    Morcov - Carrot
    Foeniculum vulgare Miller - Fenicul - Fennel
    Lactuca sativa L
    Salata - Lettuce
    Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw
    Tomate - Tomato
    Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill - Patrunjel - Parsley
    Phaseolus coccineus L
    Fasole de Spania - Runner bean
    Phaseolus vulgaris L
    Fasole - French bean
    Pisum sativum L. (partim) - Mazare, excluzând mazarea de camp sau furajera - Pea, excluding Field pea
    Raphanus sativus L
    Ridichi - Radish
    Scorzonera hispanica L
    Scortonera - Scorzonera or Black salsify
    Solanum melongena L
    Vinete - Aubergine or egg plant
    Spinacia oleracea L
    Spanac - Spinach
    Valerianella locusta (L.) Laterr
    Fetica - Corn salad or Lamb's lettuce
    Vicia faba L. (partim) - Bob - Broad beanc
    C. "samanta Baza" înseamnã samanta:
    i) care a fost produsã sub responsabilitatea mentinatorului prin practici de menţinere a soiurilor acceptate;
    ii) care sunt folosite pentru producerea de seminţe din categoria "samanta Certificatã";
    iii) care, inclusiv a prevederilor art. 22, satisface condiţiile prevãzute în Anexele nr. 1 şi 2 pentru samanta Baza; şi
    iv) care a fost gasita prin examinare oficialã sau, în cazul condiţiilor prevãzute în Anexa II, fie prin examinare oficialã, fie prin examinare efectuatã sub supraveghere oficialã, ca îndeplineşte condiţiile stabilite la pct. (i), (ii) şi (iii);
    D. "Samanta Certificatã" înseamnã samanta:
    i) care a fost produsã direct din samanta Baza sau, dacã mentinatorul solicita, din samanta unei generaţii anterioare semintei Baza, care poate satisface şi este gasita prin examinare oficialã ca satisface condiţiile prevãzute pentru samanta Baza din anexele 1 şi 2;
    ii) care este destinatã în principal pentru producţia de legume;
    iii) care, inclusiv prevederile din art. 22 lit. b, satisface condiţiile prevãzute în Anexele nr. 1 şi 2 pentru samanta Certificatã;
    iv) care a fost gasita, prin examinare oficialã sau prin examinare sub supraveghere oficialã, ca satisface condiţiile minime prevãzute la pct. i), ii) şi iii);
    v) care, este subiectul post-controlului oficial prin inspecţie de verificare a identitãţii şi puritatii varietale.
    E. "Samanta Standard" înseamnã samanta:
    i) care are suficienta identitate şi puritate varietala;
    ii) este destinatã în principal pentru producţia de legume;
    iii) care satisface condiţiile prevãzute în Anexa nr. II; şi
    iv) care este subiectul post-controlului oficial, prin inspecţie de verificare a identitãţii şi puritatii varietale.
    F. "mãsuri oficiale" înseamnã mãsurile luate de:
    a) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale (denumit în continuare MAPDR) prin autoritãţile oficiale responsabile:
    i) autoritatea oficialã centrala responsabilã privind calitatea seminţelor şi materialului de înmulţire stabilitã prin Legea nr. 266/2002 este Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor, denumita în continuare INCS;
    ii) autoritãţile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autoritãţii naţionale centrale - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului sãditor (denumite în continuare ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Sãditor (denumit în continuare LCCSMS);
    iii) autoritãţile oficiale fitosanitare care acţioneazã în baza legislaţiei fitosanitare;
    iv) autoritatea oficialã centrala responsabilã privind testarea şi înregistrarea soiurilor în Catalogul oficial al României - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (denumit în continuare ISTIS);
    v) de o persoana juridicã de drept public sau privat, actionand sub responsabilitatea statului; sau
    vi) în cazul unor activitãţi auxiliare care sunt de asemenea sub controlul statului, de o persoana fizica acreditata pentru acest scop;
    b) Se va avea în vedere ca persoanele menţionate la pct. v) şi vi) sa nu dobândeascã nici un câştig privat necuvenit provenit în urma acestor mãsuri.
    G. "ambalaje mici" înseamnã ambalajele care conţin seminţe cu greutate neta de maximum:
    i) 5 kg pentru leguminoase
    ii) 500 g pentru asmatui, ceapa, dovlecel, dovleac, fetica, morcov, napi, praz, sfecla roşie, sfecla de petiol, pepeni verzi, ridichi, scortonera, spanac, sparanghel;
    iii) 100 g pentru toate celelalte specii de legume
    (2) Viitoarele amendamentele ce vor fi fãcute la lista speciilor din lit. B), vor fi adoptate în concordanta cu procedurile Comunitãţii.
    (3) Diferitele tipuri de soiuri, incluzând componentele, pot fi specificate şi definite în concordanta cu procedurile Comunitãţii.
    (4) Când examinarea se efectueazã sub supraveghere oficialã la care se referã alin. (1)(C) iv) şi (1)(D) iv), urmãtoarele cerinţe trebuie îndeplinite:
    A. Inspecţia în camp
    a) Inspectorii trebuie:
    i) sa aibã calificarea tehnica necesarã;
    ii) sa nu aibã alte activitãţi private care au legatura cu activitatea de inspecţie;
    iii) sa fie acreditaţi oficial de cãtre autoritatea de certificare a seminţelor şi aceasta acreditare va include un contract sau o declaraţie sub semnatura ca se supune prevederilor regulilor privind examinarea oficialã;
    iv) sa efectueze inspectiile sub supraveghere oficialã în conformitate cu regulile şi normele aplicabile inspecţiei oficiale.
    b) Culturile de seminţe care trebuie inspectate trebuie sa fie cultivate din seminţe controlate oficial în post-control, iar rezultatele acestuia sa fi fost corespunzãtor.
    c) O proporţie din culturile semincere va fi controlatã de inspectorii oficiali. Aceasta proporţie trebuie sa fie de minim 5%.
    d) O proporţie a esantioanelor din loturile de seminţe recoltate din culturile de seminţe va trebui sa fie prelevata pentru post-controlul oficial şi, unde este cazul, pentru testarea oficialã a seminţelor în laborator pentru stabilirea identitãţii şi puritatii varietale.
    e) Autoritatea oficialã de certificare aplica regulile privind sancţiunile pentru încãlcarea prevederilor naţionale care guverneazã examinarea sub supraveghere oficialã. Sancţiunile prevãzute trebuie sa fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile includ retragerea acreditãrii prevãzutã la lit. a) pct. iii), pentru inspectorii acreditaţi oficial care au fost gasiti vinovaţi, intentionat sau din neglijenţa, ca au contravenit regulilor examinãrii oficiale. Orice certificare a seminţelor examinate este anulatã în cazul acestor contravenţii, cu excepţia cazurilor în care se poate demonstra ca aceste seminţe îndeplinesc toate cerinţele relevante.
    f) Procedurile, condiţiile şi cerinţele inspecţiei în camp sub supraveghere oficialã în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 355/2002 din 5 August 2002.
    B. Testarea seminţelor
    a) testarea seminţelor este efectuatã de cãtre laboratoarele de testare a seminţelor, acreditate în acest scop de cãtre autoritatea de certificare, care îndeplinesc condiţiile stipulate la lit. (b-d).
    b) laboratoarele de testare a seminţelor trebuie sa aibã un analist şef desemnat care este direct responsabil cu operaţiunile tehnice ale laboratorului şi care are calificarea necesarã pentru managementul tehnic al laboratorului de testare al seminţelor. Analistii laboratorului trebuie sa aibã calificarea tehnica necesarã, obţinutã prin cursuri de instruire organizate în condiţiile aplicabile analistilor de seminţe oficiali şi confirmati prin examinare oficialã.
    Laboratorul trebuie menţinut în spaţii şi cu echipament considerat oficial ca este satisfãcãtor pentru scopul de testare a seminţelor în domeniul acreditat de cãtre autoritatea oficialã de certificare.
    Laboratorul va efectua testarile seminţelor în concordanta cu metodele internaţionale în vigoare.
    c) laboratoarele de testare a seminţelor trebuie sa fie:
    i) un laborator independent; sau
    ii) un laborator care sa apartina unei companii de seminţe. Pentru cazul la care se referã pct. (ii), laboratorul poate face testãri numai pentru seminţele din loturile de seminţe produse de companie şi numai pentru aceasta, exceptând cazul în care exista o înţelegere/contract între aceasta companie, un aplicant de cerere de certificare şi autoritatea de certificare a seminţelor.
    d) activitãţile laboratorului de testare acreditat vor fi supuse supravegherii de cãtre autoritatea oficialã de certificare care a eliberat certificatul de acreditare.
    e) în scopul supravegherii menţionat la lit. d) din acest alineat, o proporţie din loturile de samanta intrate pentru certificare oficialã vor fi supuse supravegherii de cãtre autoritatea oficialã, prin teste de control oficiale. Aceasta proporţie este, în principiu cat mai egal distribuita asupra persoanelor fizice şi juridice cu samanta intrata pentru certificare şi asupra speciilor intrate, dar poate fi de asemenea orientata sa elimine orice dubiu specific. Aceasta proporţie este de minimum 5%.
    (f) autoritatea oficialã de certificare aplica regulile privind sancţiunile aplicabile pentru încãlcarea prevederilor naţionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficialã. Sancţiunile prevãzute trebuie sa fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include retragerea autorizaţiei prevãzutã la lit. a) din acest alineat, ca urmare a semintei testate de laboratorul autoritãţii oficiale care a constatat ca voit sau din neglijenţa au încãlcat regulile privind examinarea oficialã. Autoritatea oficialã ia mãsuri ca orice certificare a semintei examinate sa fie anulatã, cu excepţia cazului când se poate demonstra ca aceasta samanta, totuşi, întruneşte toate cerinţele relevante.
    g) procedurile, condiţiile şi regulile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitãţii seminţelor sub supraveghere oficialã în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002, fãrã a afecta prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Seminţele de legume nu pot fi certificate oficial sau verificate ca seminţe Standard şi comercializate, decât dacã soiul a fost oficial acceptat în unul sau mai multe state membre.
    (2) MAPDR va stabili unul sau mai multe cataloage oficiale de soiuri acceptate pentru certificare şi comercializare pe teritoriul României. Pentru soiurile care au fost testate şi aprobate pentru înregistrare în România, a fost stabilit Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de cultura din România (denumit în continuare Catalogul Oficial).
    (3) Catalogul poate fi subdivizat în funcţie de soiuri:
    (a) la care seminţele pot fi certificate ca "samanta Baza" sau "samanta Certificatã", sau pot fi verificate ca "samanta Standard", şi
    (b) la care seminţele pot fi verificate numai ca seminţe Standard. Orice persoana poate consulta catalogul.
    (4) Un catalog comun al soiurilor de specii de legume va fi stabilit în Comunitate, în concordanta cu prevederile articolelor 16 şi 17, pe baza cataloagelor naţionale ale statelor membre.
    (5) Statele membre vor prevedea ca acceptarea unui soi pentru introducerea în Catalogul Comun sau în catalogul altui stat membru este echivalent cu acceptarea pentru introducerea în propriul catalog.
    ART. 4
    (1) Un soi este acceptat numai dacã este distinct, stabil şi suficient de uniform. În cazul cicorii industriale, soiul trebuie sa posede o valoare culturalã şi de utilizare satisfãcãtoare.
    (2) În cazul unui soi modificat genetic, soiul va fi acceptat numai dacã au fost luate mãsuri preventive de evitare a efectelor asupra sãnãtãţii umane şi asupra mediului în concordanta cu legislaţia specifica în vigoare.
    (3) Când materialul derivat dintr-un soi este destinat sa fie folosit în alimentaţie, în scopul prevãzut în art. 3, sau ca furaj în scopul prevãzut în art. 15 a Regulamentului nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind alimentele şi furajele modificate genetic, soiul va fi acceptat numai dacã a fost aprobat în conformitate cu acest regulament.
    (4) În interesul conservãrii resurselor genetice de plante, asa cum este specificat în articolul 44(2), se poate pleca de la criteriile de acceptare stabilite în alin. (1), pana când condiţiile specifice se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunitãţii, luând în considerare cerinţele din art. 44(3).
    ART. 5
    (1) Un soi trebuie sa fie privit ca distinct dacã, oricare ar fi originea artificiala sau naturala a variaţiei iniţiale din care a rezultat, este în mod clar distinct, prin una sau mai multe caracteristici importante de oricare alt soi cunoscut în Comunitate. Caracterele trebuie sa fie capabile de a fi precis recunoscute şi precis definite.
    (2) Un soi cunoscut în Comunitate trebuie sa fie oricare soi, care la data când cererea pentru acceptare a soiului pentru evaluare, depusa în timp util, este:
    - fie înregistrat în catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole sau în catalogul soiurilor de legume, sau;
    - fãrã sa fie înregistrat într-unul din aceste cataloage, a fost acceptat sau propus pentru acceptare în statul membru în chestiune sau în alt stat membru, pentru certificare şi comercializare, sau pentru certificare pentru alte tari, sau pentru verificare ca samanta Standard, decât dacã condiţiile nu mai sunt îndeplinite în toate statele membre implicate, înainte ca decizia privind cererea pentru acceptarea soiului pentru evaluare sa fie luatã.
    (3) Un soi se considera stabil dacã, dupã inmultiri sau multiplicari succesive sau la sfârşitul fiecãrui ciclu (unde amelioratorul a definit un ciclu specific de înmulţire sau multiplicare), caracterele lui esenţiale rãmân la fel ca în descrierea iniţialã.
    (4) Un soi trebuie privit ca fiind suficient de uniform dacã, în afarã de foarte putine aberatii, plantele din care este compus sunt, ţinând cont de proprietãţile distincte ale sistemelor de reproducere ale plantelor, similare sau genetic identice în ceea ce priveşte caracteristicile, luate ca un întreg, care sunt luate în considerare pentru acest scop.
    ART. 6
    Statele membre trebuie sa se asigure ca soiurile provenind din alte state membre sunt supuse unor cerinţe similare, în special cu privire la procedura de acceptare, ca şi soiurile naţionale.
    ART. 7
    (1) Înregistrarea soiurilor se bazeazã pe rezultatele examinarilor oficiale, în special teste de camp, acoperind un suficient numãr de caracteristici pentru ca soiul sa fie descris. Metodele folosite pentru determinarea caracteristicilor trebuie sa fie exacte şi sigure. În contextul stabilirii distinctivitatii, testarile din camp trebuie sa includã cel puţin soiurile de comparatie disponibile, care sunt soiuri cunoscute în Comunitate în sensul art. 5 alin. (1). Pentru scopul aplicãrii art. 9, trebuie incluse alte soiuri de comparatie disponibile.
    În cazul soiurilor de legume ale cãror seminţe nu pot fi verificate decât ca seminţe Standard, rezultatul examinarilor neoficiale şi al cunoştinţelor câştigate prin experienţe practice pe durata cultivarii, pot fi luate în considerare în relatie cu rezultatele unei examinari oficiale. Pot fi stabilite, în concordanta cu procedurile Comunitãţii ca, pentru datele specifice, soiuri ale diferitelor specii de legume nu vor mai fi mult timp acceptate, decât pe baza testelor oficiale.
    (2) În cazul în care examinarea componentelor genealogice este necesarã pentru a studia hibrizii şi soiurile sintetice, autoritatea oficialã are obligaţia sa asigure confidenţialitatea rezultatelor examinãrii şi descrierilor componentelor genealogice, dacã amelioratorul o cere.
    ART. 8
    În cererea de înscriere a unui soi pentru testare se va mentiona informaţia privind înregistrarea lui într-un alt stat membru CE sau dacã s-a depus cerere de înscriere la testare într-o ţara comunitara şi a fost acceptatã.
    ART. 9
    (1) Autoritatea oficialã se va ocupa de publicarea oficialã a catalogului soiurilor acceptate pe teritoriul tarii. Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România se elaboreazã de cãtre I.S.T.I.S., se aproba prin ordin ministerial şi se publica în Monitorul Oficial al României. În Catalog sunt înregistrate numele persoanei sau instituţiei responsabile pentru menţinerea soiului. Când mai multe persoane sunt responsabile pentru menţinerea unui soi, nu este necesar sa se publice numele lor. Dacã numele nu sunt publicate, în catalog trebuie sa se indice autoritatea care deţine lista numelor persoanelor responsabile pentru menţinerea soiului.
    (2) Statele membre redacteazã, pentru fiecare soi înregistrat, un dosar conţinând o descriere a soiului şi un rezumat clar al tuturor factorilor care au stat la baza înregistrãrii acestuia. Descrierea soiurilor se referã la plantele produse direct din samanta şi material sãditor din categoria "samanta Certificatã" sau din categoria "samanta Standard".
    (3) În Catalogul oficial, soiurile modificate genetic înregistrate au indicatã clar menţiunea "soiuri modificate genetic". Autoritatea oficialã trebuie sa asigure în plus ca orice persoana care comercializeazã acest fel de soi va indica clar în catalogul sau de vânzãri ca este un soi modificat genetic.
    ART. 10
    (1) Orice cerere sau retragere a unei cereri pentru înregistrarea unui soi, orice intrare în catalogul oficial şi, de asemenea, orice amendament în plus trebuie sa fie notificate imediat statelor membre şi Comisiei Europene.
    (2) Autoritatea responsabilã trebuie sa transmitã, pentru fiecare soi nou înregistrat, autoritãţilor din alte state membre şi Comisiei o descriere concisã a celor mai importante caracteristici pentru utilizare. Aceasta mãsura nu trebuie sa se aplice în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care sunt exclusiv destinate sa fie componente pentru soiuri finale. La cerere, trebuie sa comunice, de asemenea, o descriere a caracteristicilor speciale care fac ca un soi sa fie distinct fata de alte soiuri similare.
    (3) Autoritãţile oficiale trebuie sa punã la dispoziţia autoritãţilor din statele membre şi Comisiei CE documentaţiile tehnice, la care se referã articolul 9 alin. (2), despre soiurile care au fost înregistrate şi apoi radiate. Informaţiile schimbate cu privire la aceste documente trebuie tratate ca fiind confidenţiale.
    (4) Documentaţia de înregistrare a unui soi este disponibilã pentru folosire personalã şi exclusiva a oricãrei persoane cu interes legitim. Aceste prevederi nu trebuie sa se aplice când informaţia trebuie, sub incidenta art. 7 alin. (2), tratata ca fiind confidenţialã.
    ART. 11
    (1) Soiurile înregistrate trebuie menţinute conform cu practicile acceptate pentru menţinerea soiului (selecţie conservativa).
    (2) Se verifica tot timpul menţinerea din înregistrãrile ţinute de persoana sau persoanele responsabile pentru soi. Aceste înregistrãri trebuie sa cuprindã producţia din toate generatiile anterioare semintei Baza.
    (3) Probele pentru verificare se solicita de la persoana responsabilã pentru soi. Asemenea probe pot, dacã este necesar, sa fie luate pe cale oficialã.
    (4) Atunci când menţinerea este efectuatã într-un stat membru altul decât cel în care soiul a fost înregistrat, statele membre în cauza trebuie sa asigure unul altuia asistenta administrativã în ceea ce priveşte verificarea.
    ART. 12
    (1) Soiurile se menţin în Catalogul oficial pana la sfârşitul celui de al zecelea an calendaristic dupã înregistrare.
    (2) Înregistrarea unui soi poate fi reînnoitã la un interval de timp dat dacã, este încã cultivat la o asemenea scara pentru a justifica acest lucru, este încã distinct, stabil şi suficient de uniform sau dacã trebuie menţinut în interesul conservãrii resurselor genetice ale plantelor sau dacã sunt satisfacute criteriile prevãzute de art. 44 (alin. 2 şi alin. 3). Cererile de reinscriere şi seminţele necesare retestarii trebuie depuse cu doi ani înaintea termenului de expirare a înregistrãrii, excepţie fãcând varietatile de conservare în înţelesul art. 44.
    (3) Perioada de valabilitate a înregistrãrii este extinsã provizoriu pana ce este luatã decizia privind cererea de reinscriere.
    ART. 13
    Autoritãţile oficiale trebuie sa se asigure ca nu apar îndoieli dupã înregistrarea soiului privind aprecierea distinctivitatii sau a numelui lui, care în timpul acceptãrii au fost clarificate.
    ART. 14
    (1) Înregistrarea unui soi din Catalogul oficial trebuie sa fie revocatã dacã:
    a) se dovedeşte la examinare, ca soiul nu mai este distinct, stabil şi suficient de uniform, în sensul în care aceste însuşiri au fost luate în considerare la înregistrarea lui în Catalogul oficial;
    b) la cererea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru soi, în afarã cazului în care menţinerea soiului este asigurata.
    (2) Soiurile sunt radiate din Catalogul oficial dacã:
    a) legislaţia, regulamentele şi prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/55/CE nu sunt respectate;
    b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinãrii, au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cãrora s-a înregistrat soiul.
    ART. 15
    (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacã înregistrarea soiului a fost revocatã sau dacã perioada de valabilitate a înregistrãrii a expirat.
    (2) În ceea ce priveşte teritoriul României se permite, pentru certificarea şi comercializarea semintei, o perioada pana la data de 30 iunie a celui de-al treilea an de la radiere.
    (3) Pentru soiurile care au figurat conform art. 17 alin. (1), în catalogul comun al soiurilor la care se referã art. 18, termenul la care expira ultimul dintre termenele de admitere acordate de diferitele state membre în temeiul alin. (2), se aplica comercializari în toate statele membre, în mãsura în care seminţele din soiul în cauza nu au fost supuse nici unei restrictii de comercializare în ceea ce priveşte soiul.
    ART. 16
    (1) Ca efect al publicãrii la care se referã art. 17, samanta soiurilor înregistrate în conformitate cu prevederile Directivei 2002/55/CE sau în conformitate cu principiile care corespund Directivei 2002/55/CE , nu este subiectul nici unor restrictii de comercializare referitoare la soi.
    (2) Autoritatea oficialã poate, la cerere, conform procedurii din art. 46(2) sau 46(3) în cazul soiurilor modificate genetic, sa interzicã pentru o parte sau pentru întreg teritoriul sau, utilizarea soiului respectiv sau sa impunã condiţii adecvate de cultivare a soiului, iar, în cazul prevãzut la lit. (b), condiţii de utilizare a produselor rezultate din cultivarea soiului respectiv:
    a) dacã se constata ca, cultivarea soiului respectiv, ar putea dãuna din punct de vedere fitosanitar cultivarii altor soiuri sau specii; sau
    b) în cazul în care exista motive justificate, altele decât cele menţionate mai sus, sau au fost menţionate în perioada procedurii la care se referã art. 10 alin. (2), pentru consideraţia ca soiul respectiv prezintã un risc pentru sãnãtatea umanã sau pentru mediul înconjurãtor.
    ART. 17
    (1) În conformitate cu informaţiile furnizate de statele membre şi pe mãsura primirii lor, Comisia va asigura publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitãţii, seria C, sub titlul "Catalogul comun al soiurilor speciilor de legume", a tuturor soiurilor ale cãror seminţe nu sunt supuse nici unei restrictii de comercializare referitoare la soi, în conformitate cu dispoziţiile art. 16, precum şi cu indicaţiile prevãzute în art. 9 alin. (1) referitoare la responsabilul sau responsabilii de menţinerea soiului. Catalogul menţioneazã statele membre care au beneficiat de o autorizare în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) sau ale art. 18.
    (2) Catalogul va cuprinde soiurile pentru care se aplica un termen de graţie în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (3). El va mentiona, de asemenea, durata termenului de graţie şi, dacã este cazul, statele membre pentru care acesta nu se aplica. Nota insotitoare publicatã indica, în mod clar, soiurile care au fost modificate genetic.
    ART. 18
    În cazul în care se constata ca, cultivarea soiului înscris în catalogul comun al soiurilor, într-un stat membru, poate dãuna din punct de vedere fitosanitar, cultivarii altor soiuri sau specii, sau ca ar exista riscuri pentru mediul înconjurãtor sau pentru sãnãtatea umanã, statul membru respectiv poate fi autorizat, la cerere, în conformitate cu fprocedurile din art. 46(2) sau, 46(3) în cazul unui soi modificat genetic, sa interzicã comercializarea seminţelor sau a materialului de înmulţire din soiul respectiv, pe întreg teritoriul sau. În caz de pericol iminent de propagare a unor organisme dãunãtoare sau în caz de pericol iminent pentru sãnãtatea umanã sau pentru mediu, aceasta interdicţie poate fi stabilitã de statul membru interesat din momentul depunerii cererii pana în momentul adoptãrii deciziei finale care va fi luatã în termen de trei luni, în conformitate cu procedurile din art. 46(2) sau, 46(3) în cazul soiurilor modificate genetic.
    ART. 19
    În cazul în care un soi nu mai este admis în statul membru în care a fost admis iniţial, unul sau mai multe state membre pot menţine admiterea soiului respectiv dacã sunt menţinute condiţiile de admitere pe teritoriul lor. În cazul unui astfel de soi pentru care se solicita menţinerea sa, aceasta trebuie sa rãmânã asigurata.
    ART. 20
    (1) Seminţele de cicoare industriala (Cichorium intybus L. partim) nu pot fi plasate pe piata decât dacã sunt seminţe certificate oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificatã".
    (2) Seminţele altor specii de legume nu pot fi comercializate decât dacã sunt, fie seminţe certificate oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificatã", sau samanta Standard.
    (3) În conformitate cu procedurile Comunitãţii, se poate prevedea ca seminţele anumitor specii de legume sa nu poatã fi comercializate, cu începere de la anumite date specificate, decât dacã sunt certificate oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificatã".
    (4) Examinarile oficiale ale seminţelor se efectueazã conform metodelor internaţionale curente, în mãsura în care acestea exista, ale Comunitãţii, OECD, ISTA sau altele.
    ART. 21
    Fãrã a aduce atingere art. 20 alin. (1) şi (2), pot fi plasate pe piata urmãtoarele:
    a) seminţe de selecţie din generaţii anterioare seminţelor Baza, şi
    b) seminţe brute, comercializate pentru prelucrare, sub rezerva, ca identitatea lor sa fie garantatã.
    ART. 22
    (1) Autoritatea oficialã, totuşi, prin derogare de la prevederile art. 20 poate:
    a) sa autorizeze certificarea oficialã şi comercializarea seminţelor Baza care nu satisfac condiţiile prevãzute în Anexa nr. 2 în privinta germinatiei, conform prevederilor din Anexa nr. 7 cap. II pct. E1. În acest sens, se iau toate mãsurile necesare astfel încât furnizorul sa garanteze o germinatie determinata pe care sa o indice în vederea comercializãrii, pe o eticheta specialã care include numele şi adresa furnizorului şi numãrul de referinta al lotului.
    b) în scopul unei aprovizionari rapide, deşi în realitate examinarea oficialã privind controlul conform condiţiilor din Anexa nr. 2 în vederea respectãrii germinatiei nu a fost încheiatã, autorizeaza certificarea oficialã şi comercializarea pana la primul cumpãrãtor a semintei din categoria "samanta Baza", sau "samanta Certificatã". Certificarea va fi acordatã numai cu prezentarea unui buletin de analiza provizorie a semintei şi cu condiţia ca numele şi adresa primului destinatar cãruia i s-a dat samanta sa fie trecute pe acest document. Trebuie luate toate mãsurile necesare pentru a se asigura ca acel furnizor garanteazã germinatia stabilitã prin analiza provizorie. Aceasta germinatie trebuie declarata pentru comercializare pe o eticheta specialã care va purta numele şi adresa furnizorului şi numãrul de referinta al lotului.
    c) aceste prevederi nu se aplica semintei importate din terţe tari, exceptând prevederile din art. 36 cu privire la multiplicarea în afarã Comunitãţii.
    (2) Statele membre care utilizeazã derogarile prevãzute în alin (1) lit. a) sau lit. b) isi acorda reciproc asistenta administrativã privind inspectiile.
    ART. 23
    (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor din art. 20 alin. (1) şi (2) autoritatea de certificare poate autoriza producãtorii stabiliţi pe teritoriul României pentru a comercializa:
    a) mici cantitãţi de seminţe, în scopuri ştiinţifice sau pentru lucrãri de selecţie;
    b) seminţe ale amelioratorului sau reprezentantului sau în România, pentru o perioada limitatã, aparţinând unui soi pentru care s-a depus o cerere de înscriere într-un catalog naţional al soiurilor de specii de plante agricole în cel puţin un stat membru şi pentru care informaţiile tehnice specifice au fost depuse.
    (2) Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile prevãzute la alin. (1) lit. b), stabilite în conformitate cu procedurile Comunitãţii, în particular cu privire la obţinerea datelor, felul datelor, pãstrarea şi numele soiului şi etichetarea ambalajelor, sunt stabilite în Anexa nr. 6 care transpune Decizia Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind comercializarea seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care a fost înaintatã cererea de înregistrare în Catalogul oficial al soiurilor.
    (3) Autorizaţiile acordate înainte de data adoptãrii acestui ordin, pentru scopul expus în alin. (1), rãmân în vigoare pana la 1 august 2006. Dupã aceasta data toate autorizaţiile trebuie sa respecte prevederile stabilite în conformitate cu alin. (2).
    ART. 24
    Prin acest ordin, pentru producţia produsã pe teritoriul României, privitor la condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2, se impun cerinţe suplimentare sau mai severe pentru certificarea semintei. Aceste condiţii şi cerinţe sunt prevãzute în Anexa nr. 7.
    ART. 25
    (1) Pentru examinarea seminţelor în vederea certificãrii, esantioanele se preleveaza oficial sau sub supraveghere oficialã în conformitate cu metodele corespunzãtoare. Esantionarea semintei în vederea controlului la comercializare, prevãzut în art. 39, trebuie efectuatã oficial. Aceste prevederi se aplica şi în cazul prelevarii esantioanelor de seminţe Standard pentru testare în postcontrol.
    (2) Când esantionarea se efectueazã sub supraveghere oficialã prevãzutã în alin. (1), trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
    a) esantionarea seminţelor trebuie efectuatã prin esantionorii care au fost acreditaţi pentru acest scop de cãtre autoritatea oficialã şi îndeplinesc condiţiile stabilite la lit. b), c), d) din acest alineat;
    b) esantionorul trebuie sa aibã calificãri tehnice necesare obţinute în urma participãrii la cursuri de instruire organizate în condiţiile aplicabile celor pentru personalul oficial şi trebuie confirmat prin examinari oficiale. Aceasta esantionare trebuie sa se efectueze în conformitate cu metodele internaţionale în vigoare ale ISTA;
    c) esantionorii trebuie sa fie:
    (i) persoane fizice independente;
    (ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale cãror activitãţi nu implica producţia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializarea; sau
    (iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale cãror activitãţi implica producţia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializarea semintei;
    (iv) în cazul referitor la pct. (iii) de la lit. c) din acest alineat, esantionorul poate esantiona samanta numai din loturile de samanta proprietate a angajatorului sau, în afarã cazului în care exista un alt acord între angajatorul sau, solicitantul de certificare a seminţelor şi autoritatea oficialã de certificare.
    d) performanta esantionorilor acreditaţi va fi supravegheatã de autoritatea oficialã de certificare. Când se esantioneaza automat, trebuie strict respectat ca operaţiunile sa corespundã procedurilor şi sa fie supravegheate oficial;
    e) în scopul supravegherii la care se face referire la lit. d) din acest alineat o proporţie din loturile de samanta intrate pentru certificarea oficialã va fi esantionata-controlatã de esantionori oficiali. Aceasta proporţie va fi în principiu egal distribuita pentru persoanele fizice şi juridice cu samanta intrata pentru certificare, şi speciile intrate, dar poate fi de asemenea orientata sa elimine orice dubiu specific. Aceasta proporţie trebuie sa fie de cel puţin 5%. Acest control nu se aplica esantionarii automate. Autoritatea oficialã va compara esantioanele de samanta prelevate oficial cu esantioanele aceloraşi loturi de samanta prelevate sub supraveghere oficialã.
    f) autoritatea oficialã aplica regulile privind sancţiunile pentru încãlcarea prevederilor naţionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficialã. Sancţiunile prevãzute trebuie sa fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include retragerea acreditãrii prevãzutã la lit. a) din acest alineat, dacã autoritatea oficialã a constatat ca esantionorii acreditaţi, intentionat sau din negljenta, au încãlcat regulile oficiale de examinare. În acest caz autoritatea oficialã va lua mãsuri ca orice certificare a semintei esantionate sa fie anulatã, cu excepţia cazului când pot demonstra ca aceasta samanta, totuşi, îndeplineşte toate cerinţele relevante.
    g) procedurile, condiţiile şi regulile privind acreditarea persoanelor pentru a esantiona seminţe în vederea efectuãrii testelor de laborator sub supraveghere oficialã în România sunt prevãzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002, fãrã a afecta prevederile din prezentul ordin.
    (3) În conformitate cu procedurile Comunitãţii pot fi adoptate mãsuri suplimentare pentru efectuarea esantionarii sub supraveghere oficialã.
    (4) Pentru examinarea seminţelor în vederea certificãrii şi pentru testarea în postcontrol, esantioanele sunt prelevate din loturi omogene. Greutatea maxima a unui lot şi greutatea minima a unui esantion sunt prevãzute în Anexa nr. 3.
    ART. 26
    (1) Comercializarea semintei Baza, semintei Certificate şi semintei Standard se efectueazã numai dacã loturile sunt suficient de omogene şi în ambalaje sigilate, prevãzute cu un mecanism de sigilare şi marcare, în conformitate cu art. 27 şi 28.
    (2) Autoritatea oficialã poate, pentru comercializarea unor cantitãţi mici de seminţe cãtre utilizatorul final, sa prevadã derogãri de la dispoziţiile din alin. (1) în ceea ce priveşte ambalarea, sistemul de sigilare şi marcare.
    (3) Fãrã a aduce atingere alin. (1), autoritatea de certificare poate autoriza producãtorii din România sa plaseze pe piata ambalaje mici cu seminţe Standard conţinând mixturi din diferite soiuri ale aceleaşi specii. Când se aplica aceste prevederi, speciile, regulile pentru mãrimea maxima a ambalajelor mici şi cerinţele pentru etichetare se stabilesc în conformitate cu procedura la care se referã art. 46 alin. (2).
    ART. 27
    (1) a) Ambalajele semintei Baza, a semintei Certificate, exceptând ambalajele mici CE, trebuie sa fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficialã, în asa fel încât acestea sa nu poatã fi deschise fãrã deteriorarea sistemului de sigilare sau fãrã ca eticheta oficialã prevãzutã în art. 28 alin. (1) sau ambalajul sa nu prezinte urmele violarii acestora.
    b) În vederea asigurãrii sigilarii, sistemul de sigilare trebuie sa fie prevãzut cu eticheta oficialã sau prin aplicarea unui sigiliu oficial.
    c) Mãsurile prevãzute la lit. b) din acest alineat nu mai sunt necesare în cazul utilizãrii unui sistem de sigilare nereutilizabil.
    d) Dacã un anumit sistem de sigilare corespunde prevederilor din acest alineat se stabileşte în conformitate cu Decizia Comisiei 81/675/CEE care prevede ca un sistem de sigilare este un "sistem de sigilare nereutilizabil" în cazul urmãtoarelor ambalaje:
    i) pungi (saci) de hârtie sau material plastic, prevãzând ca ele sa aibã deschiderea la capatul de umplere şi capatul de umplere este echipat cu sistem de lipire autoadeziv sau lipire la cald care închide capatul de umplere, dupã umplere cu samanta, astfel încât nu poate fi deschis fãrã deteriorarea ambalajului;
    ii) sacii din materiale netesute, care se inchid prin coasere, trebuie sa fie prevãzuţi, cel puţin pe una din laturile deschiderii, cu o imprimare de nesters a unui şir de numere, numerotat începând cu numãrul 1 la capatul superior, sau cu o imprimare similarã (litere, desene), care sa arate ca sacul a rãmas la dimensiunile originale;
    iii) autoritatea de certificare va aproba fiecare sistem particular de sigilare.
    (2) Ambalajele care au fost sigilate oficial pot fi resigilate o data sau de mai multe ori dar numai oficial sau sub supraveghere oficialã. În cazul în care ambalajele se resigileaza, se menţioneazã pe eticheta prevãzutã în art. 28 alin. (1): resigilat, data ultimei resigilari şi autoritatea responsabilã.
    (3) Autoritatea va cere ca ambalajele cu seminţe Standard şi ambalajele mici cu samanta Certificatã sa fie sigilate în asa fel încât ele sa nu poatã fi deschise fãrã deteriorarea sistemului de sigilare sau sa lase urmele deteriorarii evidente pe eticheta prevãzutã la art. 28 alin. (3) sau pe ambalaj. Cu excepţia ambalajelor mici, ambalajele trebuie sa poarte, de asemenea, o plomba sau un sistem echivalent de sigilare atasat de persoana responsabilã pentru prinderea etichetelor. În conformitate cu procedurile Comunitãţii, poate fi stabilit când un sistem particular de sigilare corespunde cu prevederile acestui alineat. În cazul ambalajelor mici cu seminţe din categoria Certificatã, ambalajele nu pot fi sigilate o data sau de mai multe ori decât sub supraveghere oficialã.
    (4) Autoritatea de certificare poate prevedea excepţii la alin. (1) şi (2) în cazul ambalajelor mici cu samanta Baza închise în România. Condiţiile relativ la aceste excepţii pot fi determinate în conformitate cu procedurile Comunitãţii.
    ART. 28
    (1) Ambalajele cu samanta Baza şi samanta Certificatã, în mãsura în care samanta din ultima categorie nu se prezintã sub forma de ambalaje mici, trebuie:
    (a) i) sa fie prevãzute cu o eticheta oficialã care nu a mai fost anterior folositã şi care satisface condiţiile din Anexa nr. 4 partea A şi ale carei informaţii sunt date în una din limbile oficiale ale Comunitãţii. Eticheta poate fi plasata în interiorul ambalajelor transparente astfel încât sa poatã fi cititã.
    ii) culoarea etichetei oficiale este alba pentru samanta Baza, albastra pentru samanta Certificatã. Când se folosesc etichetele cu capse sau urechiusa se sigileaza cu un sigiliu oficial;
    iii) dacã, în cazul prevãzut în art. 22, samanta Baza nu satisface condiţiile din Anexa nr. 2 în ce priveşte germinatia, acest fapt trebuie menţionat pe eticheta;
    iv) folosirea etichetelor adezive oficiale este autorizata;
    v) în conformitate cu procedurile Comunitãţii poate fi autorizata imprimarea de nesters, sub control oficial, a informaţiilor cerute pe ambalaje, în conformitate cu modelul de eticheta.
    (b) sa conţinã o notita oficialã de aceeaşi culoare cu cea a etichetei, cuprinzând un minimum de informaţii stabilite în Anexa nr. 4 punctele A, I, 4-7. Notita va fi redactatã de asa maniera încât sa nu poatã fi confundata cu eticheta oficialã prevãzutã la alin. (1) lit. a) pct. i). Notita nu este necesarã dacã informaţiile sunt imprimate de nesters pe ambalaj sau dacã, în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. a) pct. i) se foloseşte o eticheta oficialã adeziva sau o eticheta rezistenta la rupere.
    (2) Autoritatea oficialã poate prevedea excepţii la alin. (1) în cazul ambalajelor mici închise pe teritoriul României. Condiţiile privind aceste excepţii pot fi determinate în conformitate cu procedurile Comunitãţii.
    (3) Ambalajele normale cu samanta Standard şi ambalajele mici cu samanta Certificatã trebuie, asa cum se cere în Anexa nr. 4 pct. B, sa poarte o eticheta a furnizorului sau o notita imprimata sau stampilata în limba romana şi, eventual, în alta limba oficialã a Comunitãţii. Culoarea trebuie sa fie albastru pentru samanta Certificatã şi galben închis pentru samanta Standard. În afarã ambalajelor mici cu samanta Standard, informaţiile prevãzute sau autorizate conform acestor prevederi trebuie clar separate de orice alte informaţii puse pe eticheta sau pe ambalaj, inclusiv cele prevãzute în art. 30.
    În conformitate cu procedura din art. 46 alin. (2) poate fi decis ca ambalajele mici cu samanta Standard din toate speciile sau din unele specii sa fie subiect al acestor cerinţe sau ca aceste informaţii prevãzute sau autorizate sa fie distincte într-un fel sau altul de orice alte informaţii, dacã o fotografie sau desen distinctiv sunt declarate în mod expres pe eticheta sau pe ambalaj.
    ART. 29
    Autoritatea de certificare ia toate mãsurile necesare astfel încât sa se poatã asigura controlul identitãţii seminţelor în cazul ambalajelor mici cu samanta Certificatã, în special în cazul fractionarii loturilor de seminţe. În acest scop, statele membre pot prevedea ca ambalajele mici, închise pe teritoriul lor, sa fie închise oficial sau sub control oficial.
    ART. 30
    (1) În conformitate cu procedurile Comunitãţii, se poate prevedea ca, în cazuri diferite de cele prevãzute deja în Directiva 2002/55/CE , ambalajele pentru samanta Baza sau samanta Certificatã de orice fel sau samanta Standard sa poarte o eticheta a furnizorului (care poate fi o eticheta separatã de eticheta oficialã sau poate lua forma unor informaţii imprimate de furnizor pe ambalaj). Informaţiile care trebuie înscrise pe o astfel de eticheta se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunitãţii.
    (2) În cazul seminţelor Baza şi al seminţelor Certificate, eticheta sau imprimarea prevãzute la alin. (1) se concep astfel încât sa nu poatã fi confundate cu eticheta oficialã prevãzutã la art. 28 alin. (1).
    ART. 31
    În cazul seminţelor dintr-un soi care a fost modificat genetic, orice eticheta aplicatã pe lotul de seminţe, precum şi orice document oficial sau neoficial care însoţeşte lotul, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2002/55/CE , trebuie sa indice clar faptul ca soiul respectiv a fost modificat genetic.
    ART. 32
    Orice tratament chimic al semintei Baza, al semintei Certificate sau al semintei Standard trebuie menţionat fie pe eticheta oficialã, fie pe o eticheta a furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia. În cazul ambalajelor mici, menţiunile respective pot figura direct pe ambalaj sau în interiorul acestuia.
    ART. 33
    În scopul gasirii celor mai bune soluţii pentru înlocuirea anumitor dispoziţii din Directiva 2002/55/EC, se pot organiza experimente temporare, în condiţii specifice la nivel comunitar, în conformitate cu procedurile Comunitãţii. În cadrul experimentelor respective, statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii prevãzute prin Directiva 2002/55/CE . Extinderea scutirii se defineste în funcţie de prevederile la care se aplica. Durata maxima a unui experiment este de şapte ani.
    ART. 34
    (1) Seminţele comercializate în conformitate cu Directiva 2002/55/EC nu sunt supuse, obligatoriu sau facultativ, în ceea ce priveşte caracteristicile lor, cerinţele de examinare, marcarea şi închiderea (sigilarea), nici unei restrictii de comercializare altele decât cele prevãzute în Directiva 2002/55/EC sau în orice alta directiva comunitara.
    (2) Pana în momentul luãrii unei decizii în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (2), orice stat membru poate fi autorizat, la cerere, în conformitate cu procedurile Comunitãţii, sa prevadã admiterea pentru comercializare a seminţelor anumitor specii de legume, dupã o data specificatã, doar în cazul în care acestea sunt certificate oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificatã".
    ART. 35
    Seminţele de selecţie din generatiile anterioare semintei Baza (Prebaza) pot fi plasate pe piata în conformitate cu art. 21 lit. a), în urmãtoarele condiţii:
    (a) sa fie controlate oficial de autoritatea oficialã de certificare, în conformitate cu dispoziţiile care se aplica pentru certificarea semintei Baza;
    (b) sa fie ambalate în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2002/55/CE şi
    (c) pe ambalaje sa fie aplicatã o eticheta prin care se furnizeazã cel puţin urmãtoarele informaţii:
    - autoritatea de certificare: INCS, ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO,
    - numãrul de referinta al lotului,
    - luna şi anul închiderii (sigilarii) sau
    - luna şi anul ultimei prelevãri oficiale de esantioane în vederea certificãrii,
    - specia, menţionatã cel puţin cu denumirea botanica, care poate fi sub forma prescurtata şi fãrã numele creatorilor, cu caractere latine,
    - soiul, menţionat cel puţin cu caractere latine,
    - menţiunea "samanta Prebaza",
    - numãrul de generaţii care preced seminţele din categoria "samanta Certificatã".
    (d) eticheta este de culoare alba, barata pe diagonala cu o linie de culoare violet.
    ART. 36
    (1) Statele membre prevãd ca seminţele de legume:
    a) care provin direct din samanta Baza sau din samanta Certificatã, certificate oficial fie în unul sau în mai multe state membre, fie într-o ţara terta cãreia i s-a acordat echivalenta conform art. 37 alin. (1) lit. (d), sau care au fost produse direct din incrucisarea seminţelor Baza certificate oficial într-un stat membru cu seminţe Baza certificate oficial într-o astfel de ţara terta, şi
    b) recoltate în alt stat membru, sa fie, la cerere şi fãrã a se aduce atingere altor dispoziţii din Directiva 2002/55/EC , sa fie certificate oficial în oricare stat membru, dacã au fost supuse unei inspecţii în camp, satisfacand condiţiile stabilite în Anexa nr. 1 pentru categoria respectiva şi dacã s-a constatat, cu ocazia examinãrii oficiale, ca sunt satisfacute condiţiile stabilite în Anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie.
    c) atunci când, în aceste cazuri, seminţele au fost produse direct din seminţe certificate oficial din generatiile anterioare semintei Baza (Prebaza), statele membre pot autoriza certificarea oficialã a acestora ca samanta Baza, dacã se respecta condiţiile prevãzute pentru aceasta categorie.
    (2) Seminţele de legume recoltate în Comunitate şi care urmeazã sa fie certificate în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) trebuie sa fie:
    a) ambalate şi etichetate cu o eticheta oficialã care îndeplineşte condiţiile stabilite în Anexa nr. 5 pct. A şi B, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (1), şi
    b) însoţite de un document oficial care îndeplineşte condiţiile stabilite în Anexa nr. 5 pct. C.
    c) Dispoziţiile de la lit. a) referitoare la ambalare şi etichetare, pot sa nu se aplice în cazul în care autoritãţile responsabile cu inspecţia în camp, cele care elibereazã documentele de certificare pentru seminţele care nu sunt definitiv certificate (necertificate final), precum şi autoritãţile responsabile cu certificarea finala sunt aceleaşi, sau dacã acestea agreaza exceptarea de la lit. a).
    (3) Statele membre prevãd, de asemenea, ca seminţele de legume:
    a) care sunt produse direct din samanta Baza sau din samanta Certificatã, certificate oficial, fie într-unul sau mai multe state membre sau într-o ţara terta cãreia i s-a acordat echivalenta conform dispoziţiilor art. 37 alin. (1) lit. d), fie care provin direct din incrucisarea semintei Baza certificatã oficial într-un stat membru cu samanta Baza certificatã oficial într-o astfel de ţara terta, şi
    b) care au fost recoltate într-o ţara terta, trebuie, la cerere, sa fie certificate oficial ca samanta Certificatã în fiecare din acele state membre în care samanta Baza fie a fost produsã, fie a fost oficial certificatã, dacã samanta a fãcut obiectul unei inspecţii în camp şi satisface condiţiile stabilite printr-o decizie de echivalenta adoptatã conform cu dispoziţiile art. 37 alin. (1) lit. (a) pentru categoria în cauza şi dacã s-a constatat, cu ocazia examinãrii oficiale, ca se respecta condiţiile stabilite în Anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie. Alte state membre pot, de asemenea, sa autorizeze certificarea oficialã a seminţelor de acest fel.
    ART. 37
    (1) La propunerea Comisiei, Consiliul, hotãrând cu majoritate calificatã, constata dacã:
    (a) examinarile oficiale ale soiurilor efectuate într-o ţara terta oferã aceleaşi garanţii ca cele prevãzute în art. 7 şi efectuate în statele membre;
    (b) controalele privind menţinerea soiurilor efectuate în ţara terta oferã aceleaşi garanţii ca cele efectuate de statele membre;
    (c) în cazurile la care se referã art. 36, inspectiile în camp efectuate în ţara terta satisfac condiţiile stabilite în Anexa nr. 1;
    (d) seminţele de legume recoltate într-o ţara terta şi care prezintã aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte caracteristicile lor şi dispoziţiile adoptate în vederea examinãrii, a asigurãrii identitãţii, a marcarii şi a controlului, sunt echivalente cu samanta Baza, cu samanta Certificatã sau cu samanta Standard recoltata pe teritoriul Comunitãţii şi îndeplinesc prevederile Directivei 2002/55/CE .
    (2) Alin. (1) se aplica, de asemenea, în cazul oricãrui nou stat membru, în perioada cuprinsã între aderare şi data la care acesta pune în aplicare legile, reglementãrile sau prevederile administrative necesare îndeplinirii dispoziţiilor Directivei 2002/55/EC .
    ART. 38
    (1) Pentru depãşirea unor dificultãţi temporare de aprovizionare generalã cu samanta Baza, cu samanta Certificatã sau cu samanta Standard pe teritoriul Comunitãţii, care nu se pot rezolva în alt mod, se poate autoriza în conformitate cu procedura prevãzutã în art. 46 alin. (2), ca statele membre sa permitã, pentru o perioada determinata, pe întreg teritoriul Comunitãţii, în cantitãţile necesare pentru depãşirea dificultãţilor de aprovizionare, comercializarea de seminţe dintr-o categorie ce corespunde unor cerinţe mai puţin stricte, precum şi de seminţe din soiuri care nu figureazã în "Catalogul comun al soiurilor din speciile de legume" sau în cataloagele naţionale ale soiurilor din statele membre.
    (2) Pentru o categorie de seminţe dintr-un soi din cataloagele prevãzute la alin. (1), eticheta oficialã sau eticheta furnizorului este cea prevãzutã pentru categoria corespunzãtoare; pentru seminţele din soiuri care nu figureazã în cataloagele menţionate anterior, eticheta este de culoare maron, în care caz, eticheta indica faptul ca seminţele respective fac parte dintr-o categorie ce corespunde unor cerinţe mai puţin stricte.
    (3) Regulile de aplicare a alin. (1) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunitãţii.
    ART. 39
    (1) Autoritatea oficialã de certificare ia mãsuri pentru ca seminţele de legume sa fie controlate oficial, cel puţin randomizat, în cursul comercializãrii, pentru a se verifica respectarea cerinţelor şi condiţiilor din prezentul ordin, respectiv din Directiva 2002/55/CE .
    (2) Fãrã sa aducã atingere liberei circulatii a seminţelor pe teritoriul Comunitãţii, autoritatea oficialã ia toate mãsurile necesare pentru a se asigura ca, în cazul comercializãrii unei cantitãţi de peste 2 kg de seminţe importate din tari terţe, îi sunt furnizate urmãtoarele informaţii:
    i) specia;
    ii) soiul;
    iii) categoria;
    iv) ţara producãtoare şi autoritatea oficialã de inspecţie;
    v) ţara de destinaţie;
    vi) importatorul;
    vii) cantitatea de seminţe.
    Modalitãţile de furnizare a acestor indicaţii se stabilesc în conformitate cu procedura prevãzutã în art. 46 alin. (2).
    ART. 40
    Autoritatea oficialã de certificare ia mãsuri pentru ca seminţele din categoriile "samanta Certificatã" şi "samanta Standard" sa facã obiectul unui postcontrol oficial în camp prin inspecţie care sa compare identitatea varietala şi puritatea varietala prin controale standardizate.
    ART. 41
    (1) Autoritatea oficialã de certificare trebuie sa se asigure ca persoanele responsabile cu aplicarea etichetelor pentru samanta Standard destinatã comercializãrii respecta urmãtoarele:
    a) informeazã cu privire la datele începerii activitãţii şi terminarea activitãţii lor;
    b) ţin evidenta tuturor loturilor de seminţe Standard şi le ţin la dispoziţia statelor membre, o perioada de cel puţin trei ani;
    c) sa ţinã la dispoziţia statelor membre, pentru cel puţin doi ani, un esantion de control martor din seminţele soiurilor pentru care nu se solicita menţinerea (selecţia conservativa);
    d) sa preleveze esantioane din fiecare lot destinat comercializãrii şi sa le ţinã la dispoziţia statelor membre cel puţin doi ani;
    e) operaţiunile prevãzute la lit. (b) şi (d) trebuie sa fie subiect al verificãrii oficiale, efectuate randomizat. Obligaţia prevãzutã la lit. (c) se aplica numai producãtorilor.
    (2) Orice persoana care doreşte în conformitate cu art. 28 alin. (4) sa facã referire la menţinerea unui soi trebuie sa anunţe intenţia respectiva din timp.
    ART. 42
    (1) În cazul în care s-a constatat în mod repetabil, cu ocazia testelor în postcontrol efectuate în camp, ca seminţele dintr-un soi nu satisfac corespunzãtor condiţiile prevãzute pentru identitatea varietala sau puritatea varietala, autoritatea oficialã ia mãsuri astfel încât persoanei care comercializeazã seminţele respective sa-i fie, total sau parţial, interzis sa comercializeze asemenea seminţe (dacã e cazul, pentru o anumitã perioada).
    (2) Orice mãsuri luate în sensul alin. (1) sunt anulate din momentul stabilirii cu suficienta certitudine ca seminţele destinate comercializãrii vor satisface în viitor condiţiile referitoare la identitatea varietala şi puritatea varietala.
    ART. 43
    (1) Teste şi încercãri comparative comunitare trebuie sa fie efectuate pe teritoriul Comunitãţii pentru a se examina în postcontrol esantioane de seminţe de legume introduse pe piata în conformitate cu prevederile Directivei 2002/55/EC , obligatoriu sau facultativ, şi luate în timpul esantionarii. Testele şi incercarile comparative pot include urmãtoarele:
    i) seminţe recoltate în terţe tari,
    ii) seminţe adecvate culturilor organice (ecologice),
    iii) seminţe comercializate în relatie cu conservarea "în situ" şi folosirea resurselor genetice de plante.
    (2) Testele şi incercarile comparative trebuie sa fie folosite pentru armonizarea metodelor tehnice de certificare şi sa verifice satisfacerea condiţiilor pe care seminţele trebuie sa le îndeplineascã.
    (3) Comisia stabileşte, în conformitate cu procedura prevãzutã în art. 46 alin. (2), dispoziţiile necesare pentru efectuarea testelor şi încercãrilor comparative.
    Comisia va informa Comitetul la care se referã art. 46 (1) despre dispoziţiile tehnice pentru efectuarea testelor şi încercãrilor comparative şi despre rezultatele obţinute.
    (4) Comunitatea poate contribui financiar pentru efectuarea testelor şi încercãrilor prevãzute în alin. (1) şi (2). Contribuţia financiarã nu va depãşi prevederile anuale stabilite de autoritatea bugetarã comunitara.
    (5) Testele şi incercarile care pot beneficia de contribuţia financiarã a Comunitãţii, şi detaliile regulilor pentru prevederile contribuţiei financiare, sunt stabilite în conformitate cu procedurile Comunitãţii.
    (6) Testele şi incercarile prevãzute în alin. (1) şi (2) pot fi efectuate numai de autoritãţile statului respectiv sau de persoane juridice care acţioneazã sub responsabilitatea statului.
    ART. 44
    (1) Se pot stabili condiţii specifice, în conformitate cu procedurile Comunitãţii pentru a se tine cont de dezvoltarea în ceea ce priveşte condiţiile în care seminţele tratate chimic pot fi comercializate.
    (2) Se pot stabili condiţii specifice în conformitate cu procedurile Comunitãţii pentru a se tine cont de dezvoltarea în ceea ce priveşte conservarea "în situ" şi utilizarea durabila a resurselor genetice de plante prin cultivarea şi comercializarea seminţelor din:
    (a) populaţii locale şi din soiuri care sunt cultivate în mod tradiţional, în localitãţi şi regiuni speciale şi care sunt amenintate de eroziune genetica, fãrã a se aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1467/94 din 20 iunie 1994 privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultura;
    (b) din soiuri lipsite de valoare intrinseca pentru o cultura de producţie comercialã, dar destinate cultivarii în condiţii particulare.
    (3) Condiţiile specifice la care se referã alin. (2) vor include în special urmãtoarele aspecte:
    (a) în cazul prevãzut la alin. (2) lit. (a), populatiile şi soiurile trebuie sa fie admise în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2002/55/CE . În particular se iau în considerare rezultatele testelor neoficiale şi cunoştinţele acumulate pe baza experienţei practice din timpul cultivarii, al reproducerii şi al utilizãrii, precum şi descrierile detaliate ale soiurilor şi denumirile corespunzãtoare, notificate statului membru în cauza, iar în cazul în care acestea sunt concludente, va rezulta ca excepţie de la cerinţele examinãrii oficiale. Pana la admiterea unei asemenea populaţii sau soi, va fi indicat ca "varietate de conservare" în catalogul comun;
    (b) în cazul prevãzut la alin. (2) lit. (a) şi (b), restrictii cantitative adecvate.
    ART. 45
    Modificãrile care se fac conţinutului anexelor, ca urmare a evoluţiei cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, se adopta în conformitate cu procedurile Comunitãţii prevãzute în art. 46 alin. (2).
    ART. 46
    (1) Comisia este asistatã de Comitetul Permanent privind Seminţele şi Materialul de Înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Pãduri (denumit în continuare "comitet") instituit prin art. 1 al Deciziei Consiliului 66/399/CEE .
    (2) Când o referire se face la acest alineat se aplica prevederile art. 4 şi 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 care stabileşte procedurile pentru exercitarea mandatului de implementare conferit Comisiei. Perioada stabilitã în art. 4 alin. (3) din Decizia 1999/468/CE va fi fixatã la o luna.
    (3) Când o referire se face la acest alineat se aplica prevederile art. 5 şi 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE .
    Perioada stabilitã în art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE va fi fixatã la trei luni.
    (4) Comitetul adopta propriile reguli de procedura.
    (5) Reprezentanţii României în cadrul Comitetului Permanent privind Seminţele şi Materialul de Înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Pãduri, din cadrul Comisiei Comunitãţii Europene se stabilesc de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.
    ART. 47
    Sub rezerva dispoziţiilor art. 18 şi ale anexelor nr. 1 şi 2, Directiva 2002/55/CE şi prezentul ordin nu aduc atingere prevederilor legislaţiei naţionale justificate prin ratiuni de protecţie a sãnãtãţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor sau de protecţie a proprietãţii industriale şi comerciale.
    ART. 48
    (1) În conformitate cu procedurile Comunitãţii, se pot stabili condiţii speciale pentru a se tine cont de dezvoltarile în urmãtoarele domenii:
    (a) condiţii în care seminţele tratate chimic pot fi comercializate;
    (b) condiţii în care seminţele pot fi comercializate, în relatie cu conservarea "în situ" şi utilizarea durabila a resurselor genetice de plante, inclusiv amestecuri de seminţe din specii care includ speciile enumerate în art. 1 din Directiva 2002/53/CE , şi sunt asociate habitatelor naturale şi semi-naturale specifice şi amenintate de eroziune genetica;
    (c) condiţii în care seminţe adaptate pentru cultura organicã (ecologica) pot fi comercializate.
    (2) Condiţiile specifice prevãzute la alin. (1) lit. b) vor include în special urmãtoarele aspecte:
    (a) seminţele din speciile respective trebuie sa aibã o provenienta cunoscutã şi aprobatã de cãtre autoritatea responsabilã cu comercializarea seminţelor în zonele definite;
    (b) restrictii cantitative corespunzãtoare.
    ART. 49
    La solicitarea unui stat membru, în conformitate cu procedurile la care se referã art. 46 alin. (2), acesta poate sa fie scutit total sau parţial de obligaţiile de aplicare a Directivei 2002/55/CEE în privinta anumitor specii, dacã samanta acelor specii nu se produce sau nu se comercializeazã pe teritoriul lui, cu excepţia acelora care se deruleazã conform art. 16 alin. (1) şi 34 alin. (1).
    ART. 50
    (1) Autoritatea oficialã va comunica Comisiei textul principalelor prevederi din acest ordin şi implementarea acestora.
    (2) Ministerul Agriculturii Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale va lua toate mãsurile necesare pentru conformitatea acestui ordin cu Directiva 2002/55/CEE pe mãsura dezvoltãrii acquis-ului comunitar.
    ART. 51
    (1) a) Anexa nr. 1 cu referire la seminţele de legume şi Anexa nr. 2.6 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitãţii şi comercializarea seminţelor, se abroga de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
    b) Prin derogare de la prevederile de la lit. a) din acest alineat, seminţele din recolta anului 2005 şi a celor provenite din culturile înfiinţate în toamna anului 2005, precum şi cele din stocul anilor anteriori, pot fi certificate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 350/2002 şi comercializate pana la data de 31 decembrie 2006.
    (2) Referirile la "Comunitate" şi "state membre" vor avea înţelesul de "România" de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin pana la data aderãrii la Comunitate, în cuprinsul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) şi alin. (3), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (1) şi alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (1) şi alin. (2), art. 18, art. 19, art. 22, art. 23 alin. (1) şi alin. (2), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4), art. 30 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (1)-(3), art. 37 alin. (1) şi alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2), art. 44 alin. (1)-(3), art. 45 şi art. 48 alin. (1),
    (3) Prevederile cu referire la "procedurile Comunitãţii" şi "statele membre" din cuprinsul art. 2 alin. (1)A, art. 2 alin. (2) şi alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) şi alin. (2), art. 10 alin. (1) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (4), art. 28 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (2) şi alin. (3), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 38 alin. (3), art. 43 şi art. 45 alin. (1)-(4), se aplica de la data aderãrii României la Comunitate.
    (4) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 52
    (1) Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Sãditor, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului sãditor şi agenţii economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor de legume vor aplica prevederile prezentului ordin.
    (2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare dupã 30 zile de la data publicãrii.

                       p. Ministrul agriculturii,
                         alimentaţiei şi pãdurilor,
                               Vasile Lupu,
                            secretar de stat

    Bucureşti, 29 decembrie 2005.
    Nr. 1.366.

    ANEXA 1

    Condiţii pentru certificarea culturii

    1. Cultura trebuie sa aibã suficienta identitate varietala şi puritate varietala.
    2. În cazul semintei Baza, trebuie sa fie efectuate cel puţin o inspecţie oficialã în camp, iar în cazul semintei Certificatã trebuie sa fie efectuatã cel puţin o inspecţie în camp, controlatã oficial printr-o inspecţie de verificare a cel puţin 20% din culturile fiecãrei specii.
    3. Condiţiile culturale ale câmpului şi stadiul de dezvoltare a culturii trebuie sa fie astfel încât sa permitã verificarea adecvatã a identitãţii varietale, puritatii varietale şi stãrii sanitare.
    4. Distanţele minime de izolare fata de sursele de polen ale plantelor vecine, care pot provoca o polenizare strãinã nedorita trebuie sa fie:
    A. Beta vulgaris
    1. fata de orice sursa de polen a genului Beta nespecificat mai jos: 1.000 m;
    2. fata de sursele de polen a soiurilor din aceleaşi subspecii aparţinând la un grup diferit de soiuri:
*T*

     (a) pentru samanta Baza                     1.000 m;
     (b) pentru samanta Certificatã                600 m;


*ST*

    3. fata de sursele de polen a soiurilor din aceleaşi subspecii aparţinând la aceleaşi grup de soiuri:

*T*

     (a) pentru samanta Baza                       600 m;
     (b) pentru samanta Certificatã                300 m.


*ST*

    4. Grupele de soiuri la care se referã pct. 2 şi 3 sunt stabilite în conformitate cu prevederile Directivei Comisiei 89/14/CEE din 15 decembrie 1988 care determina grupele de soiuri de sfecla de petiol şi sfecla roşie, sunt urmãtoarele:
    i) Beta vulgaris L. var. vulgaris, sfecla de petiol Spinach beet, chard, and Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., sfecla roşie, red beet or beetroot: când cultura este dintr-un soi genetic monogerm, soiurile plurigerme vor fi privite ca aparţinând unui grup diferit.
    ii) Beta vulgaris L. var. vulgaris, sfecla de petiol, Spinach beet, chard: subiect al pct. I, soiurile trebuie sa fie clasificate în 5 grupe în funcţie de caracteristicile lor, astfel:
*T*

 ┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Grupa │                            Caracteristici                            │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   1   │petiol alb şi limbul verde deschis, fãrã antocian;                    │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   2   │petiol alb şi limbul verde deschis mijlociu spre verde închis, fãrã   │
 │       │antocian;                                                             │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   3   │petiol verde şi limbul verde deschis mijlociu spre verde închis, fãrã │
 │       │antocian;                                                             │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   4   │petiol roz, limb verde mijlociu spre verde închis;                    │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   5   │petiol roşu, limb cu antocian.                                        │
 └───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*ST*

    iii) Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., sfecla roşie, red beet or beetroot: subiect al pct. I, soiurile trebuie sa fie clasificate în 6 grupe, în funcţie de caracteristicile lor, astfel:
*T*

 ┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Grupa │                            Caracteristici                            │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   1   │radacina plata sau aplatizata, cu pulpa roşie sau violeta;            │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   2   │radacina rotunda sau rotunjita cu pulpa alba;                         │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   3   │radacina rotunda sau rotunjita cu pulpa galbena;                      │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   4   │radacina rotunda sau rotunjita cu pulpa roşie sau violeta;            │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   5   │radacina alungita, ingusta, cu pulpa roşie sau violeta;               │
 ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │   6   │radacina mucheata, ingusta, cu pulpa roşie sau violeta.               │
 └───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*ST*

    B. Specii de Brassica
    1. fata de surse de polen strãin capabil sa provoace deteriorarea serioasã a soiurilor din speciile de Brassica:
    a) pentru samanta Baza - 1.000 m;
    b) pentru samanta Certificatã - 600 m;
    2. fata de alte surse de polen strãin capabil sa provoace incrucisarea soiurilor din speciile de Brassica:
    a) pentru samanta Baza - 500 m;
    b) pentru samanta Certificatã - 300 m;
    C. Cicoare industriala
    1. fata de alte specii din acelaşi gen sau subspecie - 1.000 m;
    2. fata de alt soi de cicoare industriala:
    a) pentru samanta Baza - 500 m;
    b) pentru samanta Certificatã - 300 m;
    D. Alte specii
    1. fata de surse de polen strãin capabil sa provoace deteriorarea serioasã a soiurilor din alte specii ca rezultat al polenizarii incrucisate:
    a) pentru samanta Baza - 500 m;
    b) pentru samanta Certificatã - 300 m;
    2. fata de alte surse de polen strãin capabil sa provoace incrucisarea cu soiuri din alte specii ca rezultat al polenizarii incrucisate:
    a) pentru samanta Baza - 300 m;
    b) pentru samanta Certificatã - 100 m;
    Aceste distanţe pot sa nu fie luate în considerare dacã se asigura o suficienta protecţie de orice polenizare strãinã nedorita.
    5. Organismele dãunãtoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor trebuie sa fie la cel mai redus nivel posibil, luând în considerare condiţiile prevãzute în Anexa nr. 7 tabelul nr. 1.

    ANEXA 2

    Condiţii pe care trebuie sa le satisfacã samanta

    1. Samanta trebuie sa aibã suficienta identitate varietala şi puritate varietala.
    2. Organismele dãunãtoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor trebuie sa fie la cel mai redus nivel posibil.
    3. Seminţele trebuie sa satisfacã, de asemenea, urmãtoarele condiţii:
    a) Norme (standarde)
*T*

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                       Puritatea  Conţinutul maxim   Germinatia
                                        fizica     în seminţe din      minima
                Specia                  minima      alte specii     (% glomerule
                                         (% în       de plante      sau seminţe
                                       greutate)       (% în           pure)
                                                     greutate)
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium cepa                               97            0,5              70
 Allium porrum                             97            0,5              65
 Anthriscus cerefolium                     96            1                70
 Apium graveolens                          97            1                70
 Asparagus officinalis                     96            0,5              70
 Beta vulgaris                             97            0,5              50
 (sfecla Cheltenham)                                                 (glomerule)
 Beta vulgaris                             97            0,5              70
 (alte subspecii)                                                    (glomerule)
 Brassica oleracea (conopida)              97            1                70
 Brassica oleracea (alte subspecii)        97            1                75
 Brassica pekinensis                       97            1                75
 Brassica rapa                             97            1                80
 Capsicum annuum                           97            0,5              65
 Cichorium intybus (partim)                95            1,5              65
 (Andive, cicoare italiana)
 Cichorium intybus (partim)                97            1                80
 (cicoare industriala)
 Cichorium endivia                         95            1                65
 Citrullus lanatus                         98            0,1              75
 Cucumis melo                              98            0,1              75
 Cucumis sativus                           98            0,1              80
 Cucurbita maxima                          98            0,1              80
 Cucurbita pepo                            98            0,1              75
 Cynara cardunculus                        96            0,5              65
 Daucus carota                             95            1                65
 Foeniculum vulgare                        96            1                70
 Lactuca sativa                            95            0,5              75
 Lycopersicon Lycopersicum                 97            0,5              75
 Petroselinum crispum                      97            1                65
 Phaseolus coccineus                       98            0,1              80
 Phaseolus vulgaris                        98            0,1              75
 Pisum sativum                             98            0,1              80
 Raphanus sativus                          97            1                70
 Scorzonera hispanica                      95            1                70
 Solanum melongena                         96            0,5              65
 Spinacia oleracea                         97            1                75
 Valerianella locusta                      95            1                65
 Vicia faba                                98            0,1              80
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*
    (b) Cerinţe suplimentare
    (i) seminţele de legume nu trebuie sa fie contaminate de urmãtoarele insecte vii:
    Acanthoscelides obtectus Sag.
    Bruchus affinis Froel.
    Bruchus atomarius L.
    Bruchus pisorum L.
    Bruchus rufimanus Boh.
    (ii) samanta nu trebuie sa fie contaminata de acarieni vii.

    ANEXA 3

    Greutatea lotului şi a esantioanelor (la care se referã art. 25 alin. (2))

    1. Greutatea maxima a lotului de seminţe:
    (a) seminţe de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum şi Vicia faba: 25 tone
    (b) seminţe cu mãrimea egala sau mai mare decât a bobului de grâu, altele decât Phaseolus vulgaris, Pisum sativum şi Vicia faba: 20 tone
    (c) seminţe cu mãrimea mai mica decât a bobului de grâu: 10 tone
    (d) greutatea maxima a lotului de seminţe nu trebuie sa fie depãşitã cu mai mult de 5%.
    2. a) Greutatea minima a unui esantion:
*T*

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             Specia                             Greutatea (în g)
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium cepa                                                             25
 Allium porrum                                                           20
 Anthriscus cerefolium                                                   20
 Apium graveolens                                                         5
 Asparagus officinalis                                                  100
 Beta vulgaris                                                          100
 Brassica oleracea                                                       25
 Brassica pekinensis                                                     20
 Brassica rapa                                                           20
 Capsicum annuum                                                         40
 Cichorium intybus (partim) (andive, cicoare italiana)                   15
 Cichorium intybus (partim) (cicoare industriala)                        50
 Cichorium endivia                                                       15
 Citrullus lanatus                                                      250
 Cucumis melo                                                           100
 Cucumis sativus                                                         25
 Cucurbita maxima                                                       250
 Cucurbita pepo                                                         150
 Cynara cardunculus                                                      50
 Daucus carota                                                           10
 Foeniculum vulgare                                                      25
 Lactuca sativa                                                          10
 Lycopersicon lycopersicum                                               20
 Petroselinum crispum                                                    10
 Phaseolus coccineus                                                  1.000
 Phaseolus vulgaris                                                     700
 Pisum sativum                                                          500
 Raphanus sativus                                                        50
 Scorzonera hispanica                                                    30
 Solanum melongena                                                       20
 Spinacia oleracea                                                       75
 Valerianella locusta                                                    20
 Vicia faba                                                           1.000
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*

    b) În cazul hibrizilor F1 din speciile de mai sus, greutatea minima a unui esantion poate fi micşoratã la un sfert din greutatea specificatã. Totodatã, esantionul trebuie sa aibã o greutate de cel puţin 5 g şi sa conţinã cel puţin 400 seminţe.

    ANEXA 4

    ETICHETA

    A. ETICHETA OFICIALÃ (samanta Baza şi Certificatã, excluzând ambalajele mici)
    I. Informaţii obligatorii
    1. "Reguli şi norme CE"; sau, pana la aderãrii "Reguli şi norme RO"
    2. Autoritatea de certificare: INCS - ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO.
    3. Luna şi anul sigilarii, exprimate prin menţiunea: "sigilat .... (luna şi anul)", sau luna şi anul ultimei esantionari oficiale în vederea certificãrii, exprimate prin menţiunea: "esantionat ............. (luna şi anul)".
    4. Numãrul de referinta al lotului.
    5. Specia, menţionatã cel puţin cu caractere latine, cu denumirea botanica, care poate fi data sub forma prescurtata şi fãrã numele autorilor, sau numele comun, sau ambele.
    6. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.
    7. Categoria.
    8. Ţara de producere.
    9. Greutatea neta sau bruta declarata, sau numãrul de seminţe declarate.
    10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totalã.
    11. În cazul varietatilor care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:
    - pentru samanta Baza, pentru care hibridul sau linia consangvinizata din care provine samanta au fost oficial admise în conformitate cu Directiva 2002/55/EC : numele acestui component sub care a fost oficial admis, cu sau fãrã referire la varietatea finala, însoţit de cuvântul "component" în cazul hibrizilor sau a liniilor consangvinizate care sunt destinate a fi utilizate numai în calitate de component pentru varietatea finala,
    - pentru samanta Baza în celelalte cazuri: numele componentului însoţit de varietatea finala cãreia îi aparţine samanta Baza, care poate fi menţionat sub forma de cod, cu sau fãrã referire la funcţia acestuia (mascul sau femel), indicat prin cuvântul "component",
    - pentru samanta Certificatã: numele varietatii cãreia îi aparţine samanta, însoţit de cuvântul "hibrid".
    12. În cazul când cel puţin germinatia a fost reanalizata, se menţioneazã cuvintele "reanalizat .............. (luna şi anul)".
    II. Dimensiuni minime
    110 x 67 mm
    B. ETICHETA FURNIZORULUI SAU INSCRIPŢIA PE AMBALAJE (seminţe Standard şi ambalaje mici din categoria "samanta Certificatã")
    I. Informaţii obligatorii
    1. "Reguli şi norme CE"; sau, pana la data aderãrii, "Reguli şi norme RO".
    2. Numele şi adresa persoanei responsabile pentru etichetare sau marca (codul) sau de identificare.
    3. Anul de piata al sigilarii sau a ultimei analize de germinatie. Sfârşitul anului de piata poate fi indicat.
    4. Specia, menţionatã cel puţin cu caractere latine.
    5. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.
    6. Categoria: în cazul ambalajelor mici, samanta Certificatã poate fi marcata cu litera "C", iar samanta Standard cu literele "ST".
    7. Numãrul de referinta dat de persoana responsabilã cu etichetarea - în cazul semintei Standard.
    8. Numãrul de referinta atribuit oficial în cazul semintei Certificate.
    9. Greutatea neta sau bruta sau numãrul de seminţe declarate cu excepţia ambalajelor mici pana la 500 grame.
    10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totalã.
    II. Dimensiunile minime ale etichetei (excluzând ambalajele mici): 110 x 67 mm.


    ANEXA 5

    ETICHETA ŞI DOCUMENTUL PREVÃZUTE ÎN CAZUL SEMINTEI NECERTIFICATA FINAL, RECOLTATA ÎN ALTE STATE MEMBRE

    A. Informaţii obligatorii pentru eticheta
    1. Autoritatea responsabilã de inspecţia în camp şi statul membru sau initialele lor: Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor - INCS, ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO.
    2. Specia, menţionatã cel puţin cu caractere latine, cu denumirea botanica, care poate fi data sub forma prescurtata şi fãrã numele autorilor, sau numele comun, sau ambele.
    3. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.
    4. Categoria.
    5. Numãrul de referinta al câmpului sau numãrul de referinta al lotului.
    6. Greutatea neta sau bruta declarata.
    7. Menţiunea "samanta necertificata final".
    B. Culoarea etichetei: Eticheta este de culoare gri.
    C. Informaţii obligatorii care figureazã pe document
    1. Autoritatea care elibereazã documentul,
    2. Specia, menţionatã cel puţin cu cu caractere latine, denumirea botanica, care poate fi data sub forma prescurtata şi fãrã numele autorilor, sau numele comun, sau ambele,
    3. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine,
    4. Categoria,
    5. Numãrul de referinta al semintei folosite la insamantare în camp şi numele tari sau ţãrilor care a certificat aceasta samanta,
    6. Numãrul de referinta al câmpului sau numãrul de referinta al lotului,
    7. Suprafata cultivatã pentru producerea lotului precizat în document,
    8. Cantitatea semintei recoltate şi numãrul de ambalaje,
    9. Atestarea satisfacerii condiţiilor pe care trebuia sa le îndeplineascã cultura din care a provenit samanta,
    10. Dupã caz, rezultatele unei analize preliminare a semintei.

    ANEXA 6

    Reguli de acordare a autorizaţiei pentru plasarea pe piata a semintei din soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de legume

    Prevederile prezentei anexe transpun prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind plasarea pe piata a seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care a fost înaintatã o cerere de înregistrare în catalogul naţional al soiurilor speciilor agricole sau a speciilor de legume.

    CAP. I
    Prevederi generale

    Scopul acestei decizii este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizaţii pentru plasarea pe piata a semintei din soiurile speciilor de legume pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al unui stat membru, prevãzut în art. 3 alin. (3) al Directivei 2002/55/EC şi pentru care informaţiile tehnice au fost supuse spre examinare, sub rezerva conformitatii cu prevederile din cap. II:

    CAP. II
    Prevederi speciale

    1. Autorizarea
    a) ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza amelioratorii stabiliţi pe teritoriul lor sa plaseze pe piata seminţe de legume dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare în catalogul naţional al soiurilor din cel puţin un stat membru şi pentru care informaţiile tehnice au fost supuse spre examinare, sub rezerva conformitatii cu prevederile din acest capitol;
    b) ITCSMS sau LCCSMS se vor asigura ca atunci când se acorda o autorizaţie conform prezentelor reguli, deţinãtorul autorizaţiei se conformeazã cu fiecare condiţie sau restrictie menţionate în autorizaţie.
    2. Cererea
    a) autorizaţia poate fi cerutã de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiului respectiv în catalogul naţional din cel puţin un stat membru, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen şi reprezentantul acestei persoane, dacã reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectiva;
    b) solicitantul trebuie sa furnizeze urmãtoarele informaţii:
    i) o descriere a soiului;
    ii) menţinerea soiului.
    3. Scopul
    Autorizaţiile vor fi date numai pentru scopul de a obţine cunoştinţe din experientele practice în perioada cultivarii.
    4. Condiţii tehnice Samanta de legume trebuie sa îndeplineascã condiţiile Anexei nr. 2 din prezentul ordin (respectiv Directiva 2002/55/CE )
    5. Examinarea
    a) Samanta de legume trebuie sa fie subiect de verificare prin inspecţie în postcontrol oficial pentru a verifica identitatea şi puritatea varietala pe baza descrierii soiului, asa cum este ea furnizatã de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinãrii oficiale a distinctivitatii, stabilitatii şi uniformitatii asa cum este prevãzut în art. 7 din prezentul ordin;
    b) esantioanele trebuie prelevate din loturi omogene;
    c) greutatea maxima a unui lot şi greutatea minima a esantionului este redata în Anexa nr. 3 din prezentul ordin.
    6. Soiuri modificate genetic
    În cazul soiurilor modificate genetic, autorizaţia poate fi acordatã numai dacã toate mãsurile necesare au fost luate sa evite riscurile pentru sãnãtatea omului şi a mediului. Materialul modificat genetic trebuie sa fie autorizat fie conform Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, fie sa fie autorizat conform Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.
    7. Furnizorul
    a) Persoana responsabilã cu etichetarea sau imprimarea sau stantarea (stampilarea) ambalajelor trebuie sa:
    i) informeze autoritatea oficialã responsabilã cu privire la data începerii şi terminãrii activitãţii;
    ii) ţinã evidenta tuturor loturilor de seminţe şi sa le ţinã la dispoziţia autoritãţii responsabile pentru cel puţin 3 ani;
    iii) sa preleveze esantioane din fiecare lot destinat comercializãrii şi sa le ţinã la dispoziţia autoritãţii responsabile pentru cel puţin 2 ani;
    b) Operaţiunile de la lit. b) şi c) vor fi subiect de verificare oficialã efectuatã randomizat.
    8. Ambalarea şi sigilarea.
    Seminţele pot fi comercializate numai în ambalaje închise prin sigilare. Ambalajele cu samanta trebuie sa fie sigilate astfel încât sa nu poatã fi deschise fãrã deteriorarea sistemului de sigilare sau fãrã a lasa urme de violare pe eticheta prevãzutã la pct. 9 sau pe ambalaj.
    9. Etichetarea.
    a) ambalajele cu seminţe trebuie sa poarte o eticheta a furnizorului sau o imprimare sau stantare (stampilare) în limba romana şi dacã este cazul, într-o limba oficialã a Comunitãţii;
    b) informaţiile care se menţioneazã pe eticheta prevãzutã la lit. a) sunt urmãtoarele:
    i) numãrul de referinta al lotului;
    ii) luna şi anul sigilarii;
    iii) specia;
    iv) denumirea soiului sub care urmeazã a fi comercializate seminţele (referinta amelioratorului, denumirea propusã de mentinator sau aprobatã) şi numãrul oficial al cererii pentru înregistrarea soiului, dupã caz;
    v) indicaţia "soiul nu este încã înscris oficial în lista";
    vi) dupã caz, menţiunea "soi modificat genetic";
    vii) greutatea neta sau bruta declarata sau numãrul de seminţe pure, sau dupã caz, glomerule (seminţe multiple);
    viii) atunci când se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure sau, dupã caz, a seminţelor multiple şi greutatea totalã;
    c) Eticheta prevãzutã la lit. a) este de culoare portocalie.
    10. Tratamentele chimice
    Orice tratament chimic trebuie notat fie pe eticheta prevãzutã la pct. 9, fie pe ambalaj, sau în interiorul acestuia.
    11. Perioada de timp
    Fãrã a afecta prevederile pct. 13 şi 14, autorizaţiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin trebuie sa fie valabile pentru o perioada de timp care sa nu depãşeascã un an şi fiecare trebuie reînnoitã conform pct. 12.
    12. Cererea de reinnoire
    a) fãrã a afecta prevederile pct. 13 şi 14, autorizaţiile la care se referã pct. 1 trebuie sa fie reînnoite de maximum 2 ori pentru o perioada care nu depãşeşte fiecare un an.
    b) Cererea trebuie sa fie însoţitã de urmãtoarele documente:
    i) o referire la autorizaţia originala;
    ii) orice informaţie disponibilã care suplimenteaza informaţia deja oferitã asupra descrierii, menţinerii şi/sau cunoştinţelor despre experienta practica din perioada cultivarii soiului care face subiectul autorizaţiei originale;
    iii) dovada ca evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectueazã în continuare, dacã evaluarea nu este disponibilã.
    13. Încetarea valabilitãţii Autorizaţiile nu mai sunt valabile dacã cererea de înscriere în catalogul naţional este retrasã sau respinsã, sau soiul este înscris în catalog.
    14. Mãsuri de siguranta
    Cu toate ca o autorizaţie a fost acordatã conform pct. 1, un stat membru poate fi autorizat sa interzicã utilizarea soiului pe întreg teritoriul sau, sau pe o parte a teritoriului sau, sau poate stabili condiţii corespunzãtoare de cultivare a soiului, în cazurile prevãzute la lit. b), în concordanta cu condiţiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultura:
    a) atunci când cultivarea soiului este consideratã potenţial dãunãtoare din punct de vedere al sãnãtãţii plantelor în raport cu alte soiuri sau specii, sau
    b) atunci când are motive serioase sa considere ca soiul prezintã un risc pentru sãnãtatea omului sau a mediului;
    15. Obligaţii de raportare
    a) Dupã acordarea autorizaţiei, ITCSMS sau LCCSMS care a autorizat, sau ISTIS, poate cere persoanei autorizate sa raporteze:
    i) cunoştinţele obţinute ca urmare a experienţei practice din perioada cultivarii soiului;
    ii) cantitãţile de seminţe plasate pe piata în timpul perioadei de autorizare şi statul membru sau beneficiarii din România pentru care samanta a fost destinatã.
    b) Informaţiile prevãzute la lit. a) pct. ii) trebuie tratate confidenţial.
    16. Verificãri de menţinere
    Statul membru care a acordat autorizaţia poate verifica menţinerea soiului. Atunci când menţinerea are loc într-un stat membru, altul decât statul membru care autorizeaza, cele doua state trebuie sa se asiste administrativ în ceea ce priveşte verificãrile necesare. Un stat membru poate accepta menţinerea într-o terta ţara, cu condiţia ca verificãrile practicilor de menţinere sa permitã aceleaşi garanţii ca şi cele efectuate în statele membre în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. b) al Directivei 2002/55/CE .
    17. Notificarea
    Statele membre trebuie sa notifice unul celuilalt şi Comisiei urmãtoarele:
    a) despre fiecare cerere de autorizare, de îndatã ce este primitã, sau de respingerea cererii de autorizare; şi
    b) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea unei autorizaţii.
    18. Schimbul de informaţii
    a) Statele membre vor utiliza sistemul informaţional computerizat pentru a facilita schimbul de informaţii cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naţionale şi autorizaţia pentru seminţele soiurilor neînscrise încã în lista.
    b) ITCSMS sau LCCSMS vor utiliza sistemul informaţional computerizat naţional al INCS pentru notificarea informaţiilor de la pct. 16, iar INCS va publica aceste informaţii.
    19. Publicarea unei liste a soiurilor
    a) Comisia poate, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, sa publice o lista de soiuri care au fost autorizate.
    b) INCS împreunã cu ISTIS, în baza informaţiilor de la pct. 17, va publica pe internet o lista a soiurilor autorizate în România în conformitate cu prevederile acestei anexe.

    ANEXA 7

    Cerinţe suplimentare şi proceduri pentru producerea, controlul,certificarea şi comercializarea seminţelor de legume în România

    TITLUL I
    CERINŢE GENERALE PENTRU CONTROLUL ŞI CERTIFICAREA SEMINŢELOR

    CAP. I
    Producerea seminţelor

    A. Înscrierea la multiplicare a culturilor semincere
    1. Agenţii economici înregistraţi pentru producerea de samanta pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere de legume pe un document denumit "Declaraţie de multiplicare", prevãzut în Anexa nr. 8, care se depune la autoritatea de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorialã unde este amplasata cultura semincera, pana la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamna, 1 mai pentru culturile semincere de primavara. Dupã aceste date, prin excepţie, dacã inspectarea culturii la data depunerii "Declaraţiei de multiplicare" permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetaţie, de cãtre inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea. Declaraţia de multiplicare se depune şi în cazul producerii semintei Standard care se produce sub supraveghere oficialã.
    2. O cultura semincera se poate înscrie pentru multiplicare dacã Declaraţia de multiplicare este însoţitã de:
    a) un contract de multiplicare între multiplicator (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) şi un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau
    b) o declaraţie proprie, din care sa reiasã ca multiplicatorul (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) isi multiplica singur samanta pe teren propriu, închiriat, arendat sau prin contract de asociere în participaţiune, sau alt contract legal de folosire al terenului destinat multiplicãrii;
    c) o declaraţie sau contract de redeventa din care sa reiasã ca mentinatorul isi da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de cãtre alt multiplicator.
    d) în cazul semintei importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicãrii:
    - în cazul multiplicãrii pentru export, acordul (acceptul) autoritãţii de certificare din ţara de menţinere a soiului sau din care provine samanta pentru multiplicarea soiului şi condiţiile sub care se multiplica samanta, transmis la INCS;
    - în cazul multiplicãrii pentru comercializare la intern acordul mentinatorului sau furnizorului semintei soiului respectiv pentru comercializarea semintei multiplicate.
    3. "Declaraţia de multiplicare" va fi, de asemenea, însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) copie dupã documentele de calitate în care se stabileşte provenienta sau originea şi categoria biologica;
    b) toate etichetele oficiale din care, dupã verificare, inspectorul retine o eticheta din fiecare lot;
    c) schita, pe cat posibil topografica, de amplasare a culturii şi a culturilor premergãtoare;
    d) descrierea morfologica şi fiziologica a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul naţional sau nu sunt disponibile autoritãţii de certificare.
    4. O cultura se considera înscrisã pentru certificarea oficialã dacã, în urma verificãrii documentelor şi a plãţii contravalorii prestaţiilor, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 10 zile de la data solicitãrii.
    5. Fiecare cultura semincera admisã în vederea certificãrii oficiale sau sub supraveghere oficialã poarta unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declaraţia de multiplicare". Numãrul de identitate este folosit pentru identificarea culturii şi a partidei de samanta, inclusiv pentru samanta Standard produsã sub control oficial.
    6. Agenţii economici înregistraţi pentru producerea de samanta trebuie sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia de amestecare a unor partide înainte de prelucrare.
    B. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru producerea de samanta
    Agenţii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor (multiplicatorii) au urmãtoarele obligaţii:
    a) sa ceara autoritãţii de certificare, prin "Declaraţia de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecţia în camp oficialã sau sub supraveghere oficialã a culturilor semincere destinate multiplicãrii;
    b) sa însoţeascã, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul responsabil, la cererea acestuia, atunci când acesta efectueazã inspecţia în camp şi sa contrasemneze de primirea unei copii a "Fisei de control";
    c) sa punã la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificãrii activitãţii în vederea certificãrii seminţelor, inclusiv metoda de producere şi descrierea componentilor sau a soiurilor;
    d) sa permitã mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, dupã caz, sa verifice respectarea normelor de menţinerea identitãţii şi puritatii varietale şi a altor elemente, în toate fazele de producere a seminţelor;
    e) sa ţinã evidenta producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrari şi iesiri";
    f) sa aibã personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS şi LCCSMS sau acreditat pentru inspecţia în camp;
    g) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenta calitatea seminţelor sau nerespectarea legalitãţii;
    h) în plus, mentinatorii, inclusiv pentru samanta Standard, trebuie sa completeze la zi registrul de selecţie conservativa;
    i) în plus, mentinatorii trebuie sa elibereze documentul de garantarea autenticitatii pentru samanta Amelioratorului, destinatã multiplicãrii atât pentru filiera de certificare oficialã cat şi pentru filiera de samanta Standard;
    j) sa anunţe cu 3 zile înainte de recoltat, data, respectiv ora, începerii recoltatului, pentru ca inspectorul sa esantioneze un esantion martor din fiecare lot sau partida, înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului. Esantionul se divide în doua subesantioane pentru pãstrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS şi celãlalt la producãtor, respectiv prelucrator;
    k) sa respecte prezentele reguli şi norme.
    C. Inspecţia în camp a culturilor semincere
    1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, dupã caz, provenienta sau originea şi categoria biologica la înfiinţarea unei culturi semincere sunt:
    A. Documente emise în România:
    a) Registrul de selecţie conservativa pentru menţinerea soiurilor, pentru seminţele din categoriile biologice samanta Amelioratorului, Prebaza, Baza şi pentru samanta Standard;
    b) Act de garantarea autenticitatii, pentru samanta Amelioratorului, inclusiv pentru generatiile de samanta Standard;
    c) "Documentul oficial de certificare" al lotului de samanta pentru samanta certificatã oficial sau sub supraveghere oficialã sau "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului" şi/sau eticheta oficialã, vigneta oficialã sau "Documentul de inspecţie în camp", dupã caz, şi "Documentul de inspecţie în camp", "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", eticheta furnizorului, buletinul de analiza, în cazul semintei Standard;
    B. Documente emise în tari membre CE:
    a) Eticheta oficialã tip CE;
    b) Certificat sau buletin de analiza, eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat şi recunoscut de autoritatea din ţara respectiva;
    c) Eticheta furnizorului pentru ambalajele mici;
    d) Eticheta furnizorului în cazul semintei Standard.
    C. Documentele de calitate insotitoare ale seminţelor din import din tari terţe sunt:
    a) Certificat de puritate varietala, tip OCDE pentru ţãrile afiliate la acest sistem sau "Field inspection" pentru celelalte tari;
    b) Certificat (buletin) internaţional de analiza ISTA, eliberat de un laborator acreditat de Asociaţia Internationala de Testare a Seminţelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea din ţara respectiva;
    c) Eticheta tip OCDE.
    2. În cadrul inspecţiei culturii semincere inspectorul verifica urmãtoarele:
    a) documentele de provenienta şi documentele de descriere a caracterelor genealogice a componentilor sau descrierea caracterelor morfologice şi însuşirilor fiziologice;
    b) distanţele de izolare, rotatia, identificarea culturii semincere printr-o eticheta la fiecare lot (parcela);
    c) determinarea puritatii varietale având în vedere metodele descrise în "Manualul OCDE privind certificarea puritatii varietale a seminţelor destinate comerţului internaţional, Anexa nr. 2: Inspecţia în camp a culturilor semincere".
    În cadrul inspecţiei se examineazã un numãr cat mai mare de plante, acest numãr depinzand de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componentilor parentali, ai soiului şi uniformitatea lor. Examinarea se efectueazã prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficialã DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în "Fişa de control", stabilitã de autoritatea oficialã şi adaptatã de inspector cerinţelor de control al speciei sau soiului, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informaţional INCS;
    d) cultura semincera se examineazã în perioadele optime de vegetaţie şi se urmãreşte dacã s-au eliminat plantele netipice şi cele atacate de organismele dãunãtoare;
    e) numãrul de verificãri este de minimum una, sau de câte ori inspectorul considera necesar, iar mãrimea, numãrul şi distribuţia punctelor de verificare elementare, se stabilesc de inspector în conformitate cu metodele în vigoare;
    f) în cazul când cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme, inspectorul anunta, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspectie. Dacã şi în urma reinspectiei cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentul ordin, aceasta se respinge şi inspectorul elibereazã documentul "Document de inspecţie în camp" cu decizia "respinsã", conform modelului din Anexa nr. 8;
    g) în cazul când cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme pentru categoria respectiva, dar îndeplineşte condiţiile pentru o categorie inferioarã, inspectorul anunta, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacã doreşte declasarea. În cazul când se hotãrãşte declasarea, inspectorul poate elibera "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admisã cu declasare". Dacã multiplicatorul nu doreşte declasarea, cultura se respinge şi inspectorul elibereazã documentul "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "respinsã";
    h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunţatã multiplicatorului cu cel puţin 3 zile înainte de recoltare;
    i) în cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele condiţii de aprobare în camp datoritã unor cauze care pot fi remediate pana la certificarea finala sau dacã inspectorul considera ca samanta poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura şi elibereazã documentul "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admis sub rezerva", care presupune efectuarea unor examinari oficiale ulterioare recoltarii seminţelor, în sarcina şi sub responsabilitatea producãtorului;
    j) se resping de la aprobarea în camp culturile semincere care nu îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul elibereazã "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "respinsã";
    k) se aproba în camp culturile semincere care îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul elibereazã "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admisã";
    l) se pot elibera, în cazul unei diferentieri evidente a uniformitatii culturii, documente de inspecţie separate pentru fiecare porţiune caracteristica;
    m) se poate elibera pentru acelaşi soi, categorie biologica şi provenienta, pentru mai multe parcele care pot constitui o partida, un singur document de inspecţie dacã nu sunt alte restrictii legale;
    n) numãrul "Documentului de inspecţie în camp" este numãrul de identitate al partidei de seminţe sau a câmpului;
    o) inspectorul va preleva un esantion martor din fiecare partida recoltata înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului şi care se divide în cel puţin doua subesantioane pentru pãstrare: una la producãtor sau, dupã caz, la prelucrator şi una la ITCSMS sau LCCSMS;
    p) cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspectie, se rezolva în timp util de cãtre directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinarilor efectuate în camp, de alt inspector oficial în prezenta directorului executiv şi a reprezentantului multiplicatorului sau, dupã caz, al INCS;
    r) modelul "Documentului de inspecţie în camp" este redat în Anexa nr. 8, iar modelul "Actului de inspecţie în camp" utilizat în conformitate cu Ordinul MAAP nr. 350/2002 rãmâne valabil pana la epuizarea stocurilor de formulare şi va fi recunoscut ca document oficial atât timp cat va produce efect asupra seminţelor din stoc;
    s) cerinţele şi condiţiile de aprobare în camp ale semintei Standard sunt prevãzute la Cap. III şi IV din Secţiunea II Samanta Standard;
    t) pentru samanta Standard se poate folosi un document de inspecţie în camp al mentinatorului care poate fi asemãnãtor celui oficial, convenit cu autoritatea de certificare responsabilã
    D. Recoltarea şi depozitarea seminţelor
    1. Recoltarea se efectueazã pe partide din aceeaşi specie, soi şi categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspecţia în camp, consemnate în documentele de inspecţie în camp, urmãrindu-se evitarea oricãror impurificari ale semintei. Operaţiunea de recoltare se efectueazã cu acordul inspectorului responsabil cu inspecţia în camp care elibereazã "Documentul oficial de inspecţie în camp". Orice mijloc de transport al recoltei de seminţe de la producãtor la statia de prelucrare trebuie sa fie însoţit de documentul "Adeverinta de transport seminţe", inseriat de autoritate, conform modelului din Anexa nr. 8, care se completeazã de producãtor pentru fiecare mijloc de transport.
    2. Depozitarea recoltei de seminţe, atât înainte de condiţionare cat şi dupã condiţionare, atât la producãtor cat şi la prelucrator se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe proveniente respectiv pe partide, în mãsura în care prezentele reguli şi norme nu prevãd altfel. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplineascã spaţiul de depozitare şi recolta de samanta sunt urmãtoarele:
    a) spaţiile de depozitare a recoltei de seminţe trebuie sa fie curate, dezinfectate şi sa ofere cerinţe de mediu specifice speciei;
    b) recolta depozitata va fi marcata pentru identificare cu o eticheta pe care vor fi înscrise urmãtoarele: producãtorul, numãrul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria biologica, cantitatea, anul recoltei;
    c) recolta de samanta dintr-un anumit soi, din categoriile Prebaza şi Baza poate fi constituitã din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiaşi producãtor, din aceeaşi provenienta, sau, dupã caz, din partide de la mai mulţi producãtori dacã nu sunt aplicabile alte restrictii legale;
    d) samanta bruta dintr-un anumit soi, din categoria Certificatã sau Standard, poate fi constituitã din partide de la mai mulţi producãtori, în special dacã au aceeaşi provenienta, cu condiţia evidenţierii cantitãţilor care formeazã amestecurile pe producãtor şi a documentelor de inspecţie în camp;
    e) amestecul se notifica de cãtre producãtor sau prelucrator la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistreazã partidele cu numerele de identitate iniţiale care intra în amestec, iar amestecul va primi, dupã caz, numãrul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau a unui alt criteriu de indentificare.

    CAP. II
    Prelucrarea şi certificarea seminţelor

    A. Înscrierea pentru certificarea seminţelor
    1. Agenţii economici multiplicatori proprietari de samanta pot cere esantionarea şi certificarea oficialã printr-un document denumit "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta", conform modelului din Anexa nr. 8, care se înainteazã de cãtre aceştia autoritãţii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorialã unde se afla statia de prelucrare şi ambalare.
    2. Proprietarii de samanta pot cere esantionarea şi certificarea oficialã prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta", dacã deţin statie de prelucrare dotatã corespunzãtor scopului propus şi sunt autorizaţi ca prelucratori sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrãrii şi ambalarii, fãrã transferul proprietãţii asupra semintei;
    3. Prelucrarea seminţelor se finalizeazã prin ambalare, închidere, sigilare şi etichetare în conformitate cu prezentele reguli şi norme;
    4. "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta" va fi însoţitã de urmãtoarele:
    a) elemente de identificare şi puritate varietala din "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admisã";
    b) contractul de prestare de servicii pentru procesare şi ambalare cu elementele tehnice de calitate pe care trebuie sa le îndeplineascã samanta în cazul în care proprietarul semintei nu deţine instalaţii proprii de prelucrare a semintei;
    c) documentul care atesta acordul mentinatorului soiului brevetat;
    d) notificarea la autoritate a intentiei de amestec a unor partide sau loturi;
    e) elemente de identificare a loturilor care rezulta.
    5. Cererea se considera admisã dacã, în urma verificãrii documentelor de cãtre autoritate şi a plãţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt satisfacute.
    6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 3 zile de la data solicitãrii.
    B. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru prelucrarea semintei
    Agenţii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor au urmãtoarele obligaţii:
    a) sa ceara autoritãţii de certificare, esantionarea şi certificarea oficialã a loturilor de seminţe prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta";
    b) sa aibã instalaţii şi echipamente specifice activitãţii pe care o desfãşoarã;
    c) sa aibã personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile efectuate de ITCSMS şi LCCSMS, iar managementul calitãţii sa fie asigurat;
    d) sa rãspundã de menţinerea identitãţii şi puritatii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare;
    e) sa permitã mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, dupã caz, sa verifice respectarea normelor de menţinerea identitãţii şi puritatii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a seminţelor;
    f) sa depoziteze seminţele în spaţii corespunzãtoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare;
    g) sa înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore şi cantitãţi, schimbarea soiului, categoriei biologice şi provenientei, dupã caz;
    h) în cazul când poseda un laborator acreditat trebuie sa respecte toate condiţiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum şi mãsurile luate de autoritate;
    i) sa utilizeze ambalaje, etichete şi sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli şi norme;
    j) sa ţinã evidenta producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrari şi iesiri";
    k) sa punã la dispoziţia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificãrii activitãţii în vederea controlului sau certificãrii semintei;
    l) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi sa nu efectueze aceste operaţiuni înainte de verificarea şi acordul autoritãţii;
    m) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenta calitatea seminţelor;
    n) sa stabileascã şi sa menţioneze pe eticheta proprie şi pe "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", prevãzut în Anexa nr. 8, dupã caz, perioada de valabilitate, ţinând cont de condiţiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei şi de particularitãţile speciei sau soiului şi sa garanteze utilizatorului de samanta, cantitatea şi calitatea seminţelor pe perioada de valabilitate.
    C. Prelucrarea, formarea loturilor de samanta, ambalarea, sigilarea şi marcarea oficialã
    1. Prelucrarea semintei se efectueazã de cãtre prelucratori înregistraţi în acest scop de cãtre ITCSMS sau LCCSMS.
    2. Loturile se formeazã dupã condiţionare pe specii, soiuri, categorii biologice şi, dacã e cazul, pe proveniente. Loturile trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) loturile trebuie sa fie omogene din punct de vedere al identitãţii şi al condiţiilor tehnice de calitate;
    b) dintr-o partida care are un numãr de identitate se formeazã unul sau mai multe loturi;
    c) fiecare lot se identifica printr-un numãr de referinta. Numãrul de referinta se atribuie oficial sau de persoana responsabilã într-un sistem unitar pe teritoriul României;
    d) loturile trebuie marcate în depozit pentru identificare cu o eticheta de lot care cuprinde urmãtoarele menţiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologica, numãrul lotului, numãrul de ambalaje, cantitatea şi data formãrii lotului sau, dupã caz, data modificãrii mãrimii lotului;
    e) loturile de seminţe din stoc se restivuiesc cu ocazia reesantionarii, sau de câte ori se considera necesar, dar nu mai târziu de 18 luni;
    f) loturile pot fi blocate şi sigilate oficial de inspectorii autoritãţii oficiale;
    g) greutatea maxima a loturilor este redata în Anexa nr. 3.
    3. Ambalarea se efectueazã în ambalaje de diverse marimi şi confectionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulãrii, depozitarii, transportului şi care sa nu afecteze calitatea seminţelor. Ambalajele trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) pentru un lot se foloseşte un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numãrul seminţelor din fiecare ambalaj care formeazã un lot trebuie sa fie aceeaşi, cu excepţia ultimei fractii rãmase;
    b) ambalajele din materiale netesute care sunt închise prin coasere trebuie sa aibã pe una din laturile deschiderii imprimate un şir de numere, litere sau un desen care sa arate ca ambalajul şi-a menţinut dimensiunile iniţiale.
    c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu condiţia ca ele sa nu poatã fi deschise decât prin partea sistemului de umplere şi care îndeplinesc condiţiile din art. 27.
    Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevãzute în acest ordin.
    4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuatã oficial sau sub supraveghere oficialã având în vedere urmãtoarele:
    a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilari noi, decât oficial sau sub supraveghere oficialã. Sistemul de sigilare utilizat este verificat şi aprobat de ITCSMS sau LCCSMS.
    b) sigiliul folosit de autoritate poate fi banda autoadeziva cu menţiunea INCS, aceasta fiind folositã pentru sigilarea esantioanelor oficiale, pentru acoperirea sparturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a esantionarii, pentru sigilarea parţialã sau totalã a ambalajelor cu seminţe care au fost deschise de reprezentanţii ITCSMS, LCCSMS sau în alte situaţii de sigilare oficialã. Autoritatea poate folosi şi alt tip de sigiliu.
    5. Marcarea oficialã a fiecãrui ambalaj se efectueazã cu eticheta oficialã care poate fi o eticheta adeziva sau nu, fie o vigneta oficialã, stabilite de autoritate, având în vedere:
    a) eticheta trebuie confectionata dintr-un material suficient de rezistent la rupere şi intemperii, şi fixatã în asa fel încât sa facã imposibila înlocuirea ei cu o alta eticheta sau sa poatã fi reutilizata;
    b) toate informaţiile vor fi imprimate, neadmitandu-se adãugiri prin manuscriere, iar mãrimea literelor şi cifrelor sa fie uşor lizibila. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele pãrţi ale etichetei;
    c) etichetele se prind la ambalajele de seminţe prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.
    6. Marcarea semintei Standard se face cu eticheta furnizorului. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplineascã eticheta furnizorului sunt aceleaşi ca şi cele precizate la pct. 5 lit. a), b) şi c).
    D. Controlul oficial, esantionarea, testarea şi certificarea seminţelor
    1. Controlul oficial se efectueazã de cãtre inspectorii autoritãţii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura ca puritatea varietala s-a menţinut pe tot parcursul operaţiunilor de condiţionare, ambalare, sigilare şi etichetare. Inspectorii autoritãţii au în vedere urmãtoarele:
    a) în urma stabilirii punctelor critice, urmãresc în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenientei, precum şi evidentele din "Registrul de intrari şi iesiri";
    b) urmãresc şi intervin în orice situaţie consideratã a crea suspiciuni privind menţinerea puritatii varietale şi a condiţiilor tehnice de calitate a seminţelor şi pot respinge sau bloca lotul de samanta. Lotul poate fi blocat pana la obţinerea rezultatelor oficiale din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigileaza. Se pot cere sau efectua orice fel de investigaţii tehnice, ştiinţifice sau de litigiu.
    2. Prelevarea esantioanelor:
    a) prelevarea esantioanelor în scopul testarii şi certificãrii oficiale este efectuatã de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de cãtre persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficialã, dupã caz, iar cele pentru control oficial numai de cãtre personalul autorizat al autoritãţii.
    b) prelevarea esantioanelor poate fi efectuatã şi mecanic (automat) de cãtre prelucratorii care dispun de instalaţii prevãzute cu dispozitive automate, reglate corespunzãtor, sub controlul şi cu autorizarea autoritãţii oficiale;
    c) prelevarea esantioanelor efectuatã de persoane fizice sau juridice neautorizate sau neacreditate, nu este oficialã, în care caz analiza informativa reprezintã numai esantionul analizat şi nu e reprezentativa pentru intreaga cantitate de seminţe din care s-a esantionat, iar buletinul de analiza eliberat nu poate fi utilizat pentru comercializarea seminţelor. La cerere, se pot preleva esantioane de cãtre personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de cãtre persoane acreditate, din loturi sau partide de seminţe nesigilate oficial sau sub supraveghere oficialã pentru analize informative, în care caz analiza informativa reprezintã lotul sau partida, dar nu fac obiectul certificãrii oficiale;
    d) esantioanele pentru teste oficiale speciale (testãri virotice, prezenta organismelor de carantina, etc.) se preleveaza numai de personal oficial;
    e) pentru loturile de seminţe destinate exportului în sistem OCDE, esantioanele se preleveaza de personalul autorizat din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS;
    f) prelevarea esantioanelor în scopul testarii în cazul semintei Standard, se efectueazã de cãtre personalul acreditat al furnizorului sau de personalul oficial al ITCSMS sau LCCSMS;
    g) sparturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma esantionarii seminţelor cat şi dacã pentru extragerea esantioanelor oficiale este nevoie sa se desfaca ambalajele, acestea se acoperã sau se vor resigila cu banda adeziva cu sigla INCS;
    h) dupã efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de samanta rãmasã din esantion se sigileaza şi se pãstreazã ca esantion martor la autoritatea oficialã sau la furnizorul de samanta Standard care deţine laborator acreditat, cel puţin un an de la data eliberãrii documentelor sau pana la o noua esantionare şi testare a seminţelor din stoc;
    i) greutatea minima a unui esantion şi greutatea maxima a unui lot sunt prezentate în Anexa nr. 3.
    3. Testarea seminţelor:
    a) testele efectuate la seminţele destinate comercializãrii se efectueazã dupã metodele ISTA transpuse în standardele naţionale în vigoare. Testele pentru export se efectueazã conform regulilor ISTA în funcţie de afilierea tarii de destinaţie la organizaţiile internaţionale, sau prevederilor din contract;
    b) testarea seminţelor şi rezultatele testarii trebuie sa rãspundã normelor şi altor condiţii precizate în Anexa nr. 2;
    c) testele se pot efectua la samanta netratata sau tratata specificându-se acest lucru pe documentul eliberat;
    d) în funcţie de rezultatele testarii, loturile de seminţe pot fi acceptate sau respinse de la comercializare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinaţiei;
    e) stocurile de seminţe trebuie reanalizate anual, înainte de începerea livrãrilor pentru campaniile de insamantari din fiecare an de piata, excepţie fãcând ambalajele mici închise ermetic care se reanalizeaza cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate sau, pentru control, efectuat randomizat în perioada de valabilitate;
    f) analiza componentelor mixturii în cazul stocului, se efectueazã pe fiecare specie în parte şi pe buletinul de analiza se specifica ca germinatie finala media ponderatã a germinatiei componentilor. Valoarea mediei ponderate trebuie sa fie mai mare sau cel puţin egala cu germinatia normata a componentului cu germinatia cea mai mica;
    g) testele care se efectueazã în urma unor acţiuni ale autoritãţii oficiale pentru efectuarea de controale sau expertize oficiale nu se plãtesc de agenţii economici în cauza.
    4. Certificarea seminţelor:
    a) certificarea oficialã finala se efectueazã când samanta îndeplineşte toate condiţiile prevãzute în acest ordin;
    b) certificarea oficialã se efectueazã, la cerere, de cãtre proprietarul semintei prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta";
    c) pentru certificarea oficialã a unui lot de samanta, autoritatea va elibera urmãtoarele documente: "Documentul oficial de certificare", eticheta oficialã sau, eticheta oficialã adeziva sau, vigneta oficialã, dupã caz. "Documentul oficial de certificare", prevãzut ca model în Anexa nr. 8, se întocmeşte în doua exemplare, un exemplar, originalul, la solicitantul declaraţiei de certificare şi un exemplar la emitent. În caz de necesitate se poate elibera încã un exemplar, duplicat;
    d) se aproba mixtura sub forma de amestec din specii sau soiuri de legume şi, eventual cu soiuri din specii de plante furajere, cereale, oleaginoase şi textile, conform prevederilor acestui ordin. Componentii care alcãtuiesc mixtura trebuie ca, înainte de efectuarea amestecului, sa fie certificate conform prezentelor reguli şi norme aplicabile fiecãrei specii;
    e) prin excepţie, în cazul certificãrii la cerere a necesarului propriu în vrac al agricultorilor-multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, esantionarea oficialã a unor loturi distincte, în cazul în care condiţiile tehnice de calitate din aceste reguli şi norme corespund şi nu sunt impuse alte restrictii de ambalare, sigilare şi marcare prin alte prevederi în vigoare;
    f) în cazul redeschiderii de cãtre vânzãtor a ambalajelor cu seminţe certificate oficial, în scopul tratarii inainte de vânzare, samanta se recertifica oficial sau sub supraveghere oficialã, aceasta notificandu-se autoritãţii oficiale, iar pe noile documente oficiale sau ale furnizorului menţionându-se substanta de tratare;
    g) în cazul redeschiderii de cãtre beneficiarul utilizator de samanta în vederea tratarii prin prestare de servicii, dupã vânzarea şi recepţia de cãtre beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semanatul va fi data de persoana autorizata care executa tratamentul şi care va informa utilizatorul semintei de acest lucru şi substanta de tratare, pe un document propriu insotitor al semintei;
    h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectueazã de prelucrator în momentul sigilarii ambalajelor şi al esantionarii sau dupã sigilare;
    i) eliberarea şi aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua înainte de obţinerea documentului oficial, la cerere pe proprie rãspundere a prelucratorului, pe baza analizei informative preliminare, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale finale pentru certificare sa indice necertificarea sau declasarea sau neconcordanta între informaţiile menţionate pe eticheta şi documentul oficial de certificare, cazuri în care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de cãtre ITCSMS sau LCCSMS şi, dacã e cazul, înlocuirea lor;
    j) inspectorii oficiali verifica lotul de samanta în vederea admiterii sau respingerii pe un document "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului" conform modelului prevãzut în Anexa nr. 8, document care sta la baza admiterii şi eliberãrii "Documentului oficial de certificare" sau, dupã caz, respingerii de la comercializare a lotului sau pentru necesar propriu;
    k) seminţele care nu întrunesc condiţiile de calitate din aceste norme se depoziteaza separat şi isi vor schimba destinaţia, aceasta notificandu-se autoritãţii.
    E. Derogarea calitãţii seminţelor, resondarea, fractionarea, reambalarea, reconditionarea şi declasarea
    1. Derogarea calitãţii seminţelor.
    a) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogãri pentru certificarea şi comercializarea seminţelor Prebaza şi Baza care nu îndeplinesc condiţiile de germinatie din Anexa nr. 2, în conformitate cu art. 22, alin. 1, lit. a) din prezentul ordin. Aceasta derogare se poate acorda pana la 10% din procentul de germinatie normat al fiecãrei specii, iar peste acest procent derogarea poate fi acordatã numai de MAPDR, la solicitarea agentului economic.
    Autoritatea va elibera "Documentul oficial de certificare" a lotului de samanta, eticheta oficialã sau vigneta oficialã, cu menţiunea "Samanta cu derogare" şi indicele pentru care s-a dat derogarea. Furnizorul trebuie sa garanteze germinatia pentru care s-a aprobat derogarea şi sa menţioneze pe o eticheta proprie indicele efectiv al acesteia, numele şi adresa sa, cat şi numãrul de lot. Furnizorul trebuie sa reducã proporţional preţul semintei cu derogare sau sa compenseze cantitatea vândutã.
    b) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogãri de la germinatie în vederea certificãrii necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS va elibera "Buletin de analiza oficialã" a lotului de samanta, cu menţiunea "Samanta cu derogare" şi indicele pentru care s-a dat derogarea. Aceasta derogare se poate acorda pana la 10% din procentul de germinatie normat al fiecãrei specii. Producãtorul trebuie sa ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea realizãrii unei culturi corespunzãtoare scopului propus.
    c) derogarea de la germinatia normata prevãzutã prin prezentul ordin în scopul comercializãrii categoriilor Certificatã, Certificatã prima şi a doua generaţie poate fi acordatã numai de autoritatea oficialã, în conformitate cu procedurile Comunitãţii.
    d) Multiplicatorii pot remultiplica samanta proprie cu germinatia sub norme, fãrã drept de comercializare, pe teren propriu, în vederea obţinerii unei noi generaţii de seminţe dacã identitatea şi puritatea varietala a corespuns la inspecţia în camp, iar noua cultura semincera poate fi inclusã în programul de certificare pe baza documentului de inspecţie în camp, cu decizia admisã, ca document de provenienta.
    2. Resondarea seminţelor:
    a) un prelucrator poate cere o noua esantionare a unui lot fãrã o prelucrare ulterioara, cu menţiunea "resondare" pe documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de seminţe".
    b) la samanta stocurilor din anii precedenti sau în alte situaţii, precum şi la cerere, se efectueazã testãri la seminţe, în special pentru germinatie şi se aplica o vigneta oficialã pentru germinatie cu menţiunea "reanalizat ........... (luna şi anul)" şi ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vigneta se aplica pe eticheta oficialã. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacã acesta se modifica.
    3. Fractionarea şi reambalarea:
    a) fractionarea loturilor şi a conţinutului ambalajelor cu seminţe se efectueazã numai de prelucratori sau ambalatori înregistraţi, la cererea acestora, şi sub supravegherea autoritãţii. Înainte de a se recurge la fractionare şi reambalare, aceasta se notifica autoritãţii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele şi sistemul de sigilare de origine în momentul prezentãrii acestora la controlul reprezentanţilor autoritãţii;
    b) se considera fractionarea lotului:
    i) când pãrţi dintr-un lot suferã tratamente cu produse diferite, iar partea reambalata va avea un numãr nou de lot şi se efectueazã reetichetarea, resigilarea şi recertificarea şi se notifica autoritãţii prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta";
    ii) când pãrţi dintr-un lot se reambaleaza şi resondeaza, partea reambalata are un numãr nou de lot şi se reeticheteaza şi resigileaza;
    c) când se reambaleaza întreg lotul, cu acelaşi tip de ambalaj, iar masa sau numãrul seminţelor din fiecare ambalaj este aceeaşi, dacã este posibil, se poate menţine acelaşi numãr de lot pe noua eticheta;
    d) fiecare lot de samanta va fi esantionat de esantionori oficiali sau acreditaţi în timpul reambalarii şi reetichetarii, iar esantionul se va stoca cel puţin doi ani, la autoritate sau, dupã caz, la furnizorul acreditat;
    e) fractionarea, reambalarea şi reetichetarea unui lot de seminţe din import în sistem OCDE, se notifica autoritãţii oficiale şi trebuie sa aibã acordul autoritãţii naţionale din ţara de origine a seminţelor, care va fi transmis autoritãţii oficiale INCS. Samanta reambalata şi reetichetata sub schemele OCDE se va recunoaşte ca "Samanta certificatã în conformitate cu Schemele OCDE";
    f) în cazul reambalarii şi reetichetarii unui lot din import în sistem OCDE, etichetele şi sistemul de sigilare vor fi scoase şi toate operaţiunile se fac în prezenta autoritãţii oficiale care supravegheazã reambalarea şi reetichetarea. Fiecare lot de samanta va fi esantionat oficial în timpul reambalarii şi reetichetarii. O parte din esantion poate fi trimisa la laboratorul de analiza pentru diverse analize şi, dupã caz, în postcontrol, iar o parte se va stoca cel puţin un an în magazia de esantioane a autoritãţii. Noile etichete trebuie sa aibã un numãr nou de referinta, iar acestea reproduc toate informaţiile date pe eticheta de origine, incluzând ţara de provenienta. Informaţiile vor include şi menţiunea "reambalat ....". Numãrul de referinta original nu se mai foloseşte. O copie a informaţiilor care au apãrut pe eticheta poate fi pusã în interiorul fiecãrui ambalaj dar trebuie clar diferenţiatã de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptând mixtura, a carei culoare este verde;
    g) în cazul mixturii, autoritatea oficialã va tine o lista cu toate numerele de referinta a loturilor care compun mixtura şi proporţia fiecãrui lot din amestec. Dacã loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite tari, toate ţãrile de producere trebuie menţionate pe eticheta;
    h) ambalajele în care se face reambalarea pot fi de marimi diferite;
    i) pe eticheta se va mentiona "reambalat .......... (luna şi anul)" şi numele autoritãţii responsabile de noua eticheta.
    4. Reconditionarea seminţelor:
    a) prelucratorul cere recertificarea unui lot dupã reconditionare pe o noua "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta".
    b) ambalajele vor purta intactã eticheta şi sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanţilor autoritãţii, iar etichetele iniţiale vor fi retrase de autoritate şi lotul se va reeticheta cu un numãr de referinta nou.
    5. Declasarea seminţelor:
    a) samanta poate fi declasata la o alta categorie biologica (generaţie) inferioarã, dacã îndeplineşte condiţiile cerute de norme pentru aceasta;
    b) declasarea se poate face la cerere, numai la mentinator sau cu acceptul acestuia şi numai dacã s-a efectuat pre sau postcontrolul categoriei supusã declasarii sau a unei generaţii anterioare acesteia care sa confirme identitatea şi puritatea varietala;
    c) dacã declasarea se face dupã reconditionarea unui lot sau dupã fractionare şi reambalare, aceasta operaţiune se notifica autoritãţii şi se efectueazã sub supraveghere oficialã. Etichetele iniţiale sunt retrase, iar sigilarea şi etichetarea ambalajelor se efectueazã în conformitate cu prezentele norme.
    F. Documente oficiale şi documente neoficiale eliberate în urma testarii seminţelor
    1. Documente oficiale pentru seminţele certificate oficial:
    a) "Documentul oficial de certificare", model prezentat în Anexa nr. 8, destinat circulaţiei sau comercializãrii pentru insamantare a seminţelor certificate oficial se elibereazã de cãtre autoritatea oficialã prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat, cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se elibereazã în urmãtoarele cazuri:
    i) loturilor certificate în care samanta îndeplineşte toate condiţiile prevãzute în prezentele reguli şi norme, fãrã restrictii de comercializare sau folosire;
    ii) reambalarii loturilor, sau a unor pãrţi de lot, sub supraveghere oficialã şi atunci când documentele emise anterior atesta calitatea corespunzãtoare a acestora, cu menţiunea "Certificare prin supraveghere oficialã", iar informaţiile se preiau din documentele oficiale ce însoţesc samanta, dacã aceasta se afla în termen de valabilitate;
    b) "Buletinul de analiza oficialã" model prezentat în Anexa nr. 8, document eliberat de cãtre autoritatea oficialã prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat, cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbena.
    Acest document se elibereazã în urmãtoarele cazuri:
    i) "Buletin de analiza oficialã" eliberat de autoritatea oficialã sau de un laborator acreditat, când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunea "Interzisã comercializarea pentru insamantare";
    ii) "Buletin de analiza oficialã" eliberat de autoritatea oficialã sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu în vrac, când condiţiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunile "Necesar propriu" şi "Interzisã comercializarea";
    iii) "Buletin de analiza oficialã" eliberat de autoritatea oficialã sau de un laborator acreditat, când se reanalizeaza toate sau unele dintre condiţiile tehnice de calitate a seminţelor. Când acestea corespund prezentelor reguli şi norme, buletinul va purta menţiunea "Samanta admisã pentru insamantare" şi este valabil numai împreunã cu "Documentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzãtor, dacã samanta provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli şi norme, "Buletinul de analiza oficialã" va purta menţiunea "Interzisã comercializarea pentru insamantare".
    În ambele cazuri, se va mentiona la denumirea buletinului "reanaliza parţialã sau totalã", dupã caz;
    iv) "Buletin de analiza oficialã" parţialã, eliberat de autoritatea oficialã sau de un laborator acreditat, pentru reanaliza mixturii. Când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli şi norme, "Buletinul de analiza oficialã" va purta menţiunea "Interzisã comercializarea pentru insamantare". Când condiţiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli şi norme, buletinul va purta menţiunea "Samanta admisã pentru insamantare".
    2. Documentele oficiale prevãzute la pct. 1 arata calitatea seminţelor din lotul respectiv, la data esantionarii, respectiv a sigilarii ambalajelor.
    3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale şi etichete şi le va adapta imprimarii prin mijloace electronice şi cerinţelor sigilarii.
    4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ:
    a) "Buletinul de analiza informativ" este documentul destinat testelor solicitate în scop informativ, fãrã nici o valoare oficialã dacã esantionul a fost ridicat de o persoana neautorizata. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie alba şi cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum şi menţiunile "Acest buletin este informativ" şi "Samanta nu poate fi comercializata". Buletinul nu conţine decizii sau concluzii şi arata calitatea seminţelor din esantionul sau lotul respectiv, dupã caz, la data testarii.
    G. Postcontrolul seminţelor
    1. Verificarea identitãţii şi puritatii varietale se efectueazã în pre sau postcontrol, se organizeazã de cãtre Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor (INCS) şi se efectueazã de cãtre Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS).
    2. Verificarea seminţelor în pre sau postcontrol urmãreşte:
    a) dacã caracterele soiurilor au rãmas distincte, uniforme şi stabile în cursul multiplicarilor conform descrierii oficiale în baza cãreia a fost înregistrat soiul în catalogul oficial şi, dacã identitatea şi puritatea varietala este conformã normelor;
    b) interzicerea la multiplicare sau în producţia pentru consum a loturilor de seminţe necorespunzãtoare ca identitate, puritate şi stare fitosanitara;
    c) supravegherea şi monitorizarea activitãţii agenţilor economici înregistraţi care produc şi multiplica sau prelucreaza şi comercializeazã samanta;
    d) verificarea şi îmbunãtãţirea functionarii sistemului de asigurare a calitãţii seminţelor.
    3. Precontrolul se efectueazã în parcele de control în camp, spaţii protejate şi/sau prin analize de laborator.
    a) În parcelele de precontrol se urmãreşte:
    i) în precontrol se insamanteaza parcele de control la marginea sau în interiorul culturii semincere destinate multiplicãrii (precontrolul poate reprezenta şi postcontrolul generatiei anterioare);
    ii) examinarea plantelor crescute din esantionul de samanta se efectueazã în fazele care permit observarea caracterelor esenţiale;
    b) când rezultatul din parcelele de precontrol arata ca identitatea şi puritatea varietala nu au fost menţinute, autoritatea oficialã interzice comercializarea semintei obţinutã din parcelele sau loturile respective;
    c) precontrolul se poate efectua în laborator prin analize fizice, biochimice sau genetice, sau în perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit creşterea plantelor în perioada de iarna.
    4. Postcontrolul se efectueazã în microculturi în camp pe baza metodologiei ISTIS sub supravegherea INCS.
    4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când:
    a) este destinat producerii unei noi generaţii de seminţe (postcontrolul în acest caz reprezintã precontrolul generatiei urmãtoare);
    b) samanta multiplicata provine din samanta venita din alte tari pentru multiplicare; în acest caz, dacã ISTIS nu deţine o proba de referinta (etalon) pentru soiul respectiv, se ridica un esantion de referinta din fiecare lot de samanta înainte de semanat şi se trimite în postcontrol o data cu esantioanele ridicate din loturile de samanta multiplicata şi, dacã e cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridica esantioane de referinta din samanta soiurilor înregistrate în catalogul oficial al României;
    c) când samanta a fost produsã în afarã tarii de înregistrare a soiului, cele doua autoritãţi se vor pune de acord în privinta efectuãrii testelor de postcontrol;
    d) se verifica în postcontrol samanta din toate loturile destinate exportului, atât samanta certificatã final cat şi samanta necertificata final;
    4.2. Esantioanele de samanta, pe categorii biologice, care se preleveaza în vederea verificãrii în postcontrol sunt:
    a) din samanta Prebaza şi Baza sau din samanta (de baza) destinatã producerii semintei Standard se verifica un esantion din fiecare partida;
    b) din samanta Certificatã şi samanta Standard un esantion din fiecare partida şi lot;
    c) esantioanele prelevate în urma reambalarii sau pentru seminţele certificate sub supraveghere oficialã se trimit în postcontrol, prin sondaj;
    d) autoritatea oficialã poate stabili verificarea în postcontrol a oricãrei partide sau lot de seminţe când considera necesarã verificarea;
    e) în postcontrol, caracteristicile trebuie controlate în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan internaţional.
    4.3. Esantioanele destinate pre sau postcontrolului se esantioneaza de cãtre persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu standardele în vigoare aliniate la metodele internaţionale.
    4.4. Esantioanele se expediazã la Centru de Testarea Seminţelor Targoviste sau alte centre stabilite de ISTIS, pana la datele stabilite pe grupe de specii, însoţite de un borderou în care se va specifica: specia, soiul, categoria biologica, lotul sau partida, iar un exemplar al borderoului se va trimite şi la INCS.
    4.5. Cantitatea de samanta a esantionului pentru pre sau postcontrol este cea prevãzutã în Anexa nr. 3 şi pentru alte specii în Tabelul nr. 3 pct. B.
    4.6. Se considera corespunzãtoare puritatea varietala determinata în postcontrol, egala cu normele interne de puritate varietala din Tabelul nr. 2 din prezenta anexa, sau mai reduse cu maxim 2% în cazul hibrizilor.

    CAP. III
    Comercializarea seminţelor

    A. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor
    Agenţii economici înregistraţi de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea seminţelor au urmãtoarele obligaţii:
    a) sa facã dovada certificãrii, provenientei, tranzacţiilor, a cantitãţilor preluate şi vândute şi a stocurilor de seminţe în "Registrul de intrari şi iesiri";
    b) sa aibã sau sa fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfãşurat în materie de seminţe, cu excepţia celor a cãror activitate se rezuma la vânzarea de seminţe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionisti dar care, totuşi, trebuie sa cunoascã regulile de comercializare a seminţelor, instruit şi atestat de ITCSMS şi LCCSMS;
    c) sa asigure menţinerea identitãţii şi puritatii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare şi comercializare;
    d) sa depoziteze seminţele în spaţii corespunzãtoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare;
    e) sa respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale şi sa pãstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicatã pe ambalaj;
    f) sa nu comercializeze seminţe necertificate oficial sau necontrolate ca Samanta Standard, neambalate, neetichetate şi nesigilate sau preluate de la agenţi economici neautorizati de ITCSMS sau LCCSMS;
    g) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de reambalare şi reetichetare, dacã agentul economic este şi prelucrator înregistrat pentru ambalare;
    h) sa retragã din circulaţie seminţele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli şi norme sau afectate de organisme dãunãtoare, sa accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor şi sa ia mãsuri de îndepãrtare urgenta a acestor cantitãţi cãtre alte scopuri, în prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;
    i) sa solicite refacerea analizelor privind condiţiile tehnice de calitate a seminţelor, la termenele prevãzute sau ori de câte ori este cazul;
    j) sa punã la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificãrii activitãţii în domeniul comercializãrii semintei;
    k) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenta calitatea seminţelor;
    B. Comercializarea seminţelor
    a. Samanta necertificata final
    1. Samanta poate circula ca samanta necertificata final de pe raza teritorialã a unui ITCSMS pe raza teritorialã a altui ITCSMS sau LCCSMS sau într-o alta ţara, înainte de a cunoaşte rezultatul certificãrii finale, cu condiţia sa fi fost admisã în urma inspecţiei în camp şi însoţitã de eticheta oficialã de culoare gri şi documentul oficial prevãzut în Anexa nr. 5.
    2. Samanta necertificata final poate fi:
    a) samanta bruta, ambalata sau vrac în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate şi însoţitã de eticheta oficialã şi documentul oficial din Anexa nr. 5;
    b) samanta condiţionatã, neambalata dar în containere sau ambalata, etichetata oficial, care nu a fost esantionata oficial sau dupã esantionare oficialã dar înaintea obţinerii rezultatelor analizei de laborator privind germinatia pentru a fi certificatã final, însoţitã de eticheta oficialã şi documentul oficial din Anexa nr. 5.
    3. Samanta necertificata final, produsã pe raza teritorialã a unui ITCSMS sau LCCSMS şi care se prelucreaza pe raza teritorialã a altui ITCSMS sau LCCSMS, trebuie sa fie însoţitã de eticheta oficialã şi documentul oficial din Anexa nr. 5, iar multiplicatorul va depune "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta" la autoritatea pe raza cãreia se prelucreaza samanta;
    4. Samanta necertificata final care s-a produs şi se comercializeazã pentru prelucrare în aceiaşi zona, sub aceeaşi autoritate responsabilã cu inspecţia în camp şi cu certificarea oficialã, este suficient sa fie însoţitã de Adeverinta de transport.
    b. Condiţii pentru comercializarea semintei certificatã final
    1. Samanta poate fi plasata pe piata dacã a fost certificatã oficial ca samanta Prebaza, Baza şi Certificatã, sau controlatã ca samanta Standard.
    2. Samanta de la pct. 1 se comercializeazã numai ambalata, sigilatã, etichetata şi însoţitã de documente oficiale sau ale furnizorului, dupã caz.
    3. Loturile de samanta care au fãcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE şi au rãmas în ţara pot fi comercializate, dacã soiul este admis pentru comercializare, pe baza "Documentului oficial de certificare" şi a etichetei tip OCDE, dacã samanta corespunde condiţiilor din acest ordin şi dacã nu se recurge la deschiderea ambalajelor şi reetichetare.
    4. Samanta se comercializeazã însoţitã de documentele de calitate, în termenul de valabilitate al acestora, şi anume:
    a) la livrarea en gros: "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", conform modelului prevãzut în Anexa nr. 8, cu numãr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din "Documentul oficial de certificare". Documentele insotitoare din import, Certificat sau buletin de analiza sau, documentele din statele membre preluate în "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului" şi/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale;
    b) la livrarea cu amãnuntul eticheta oficialã sau a furnizorului, dupã caz, este obligatorie şi tine loc de document de calitate şi conformitate, iar la cererea cumpãrãtorului furnizorul poate emite "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului".
    5. În cazul comercializãrii seminţelor din import din terţe tari în sistem OCDE trebuie respectate regulile şi normele de echivalenta ale Comunitãţii Europene, iar etichetele tip OCDE sa conţinã menţiunile: "Reguli şi norme CE" şi "Testate prin metoda ISTA (sau alta metoda echivalenta)".
    6. În timpul depozitarii şi comercializãrii, umiditatea seminţelor nu va depãşi prevederile din Tabelul nr. 3.
    7. Samanta rãmasã pe stoc dupã fiecare campanie va fi declarata de agenţii economici la autoritatea oficialã teritorialã, conform înregistrãrilor din "Registrul de intrari şi iesiri", la data de 31 decembrie şi 30 iunie.
    c. Seminţe destinate comerţului internaţional
    1. Importul de seminţe pentru comercializare pe teritoriul României se realizeazã din statele membre CE pana la data aderãrii României, în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi a Ordinului MAAP nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului sãditor şi, din alte tari cãrora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 36 şi art. 37 din Directiva 2002/55/CE şi în conformitate cu sistemul OCDE.
    2. Importatorul trebuie sa prevadã în contractul de import ca seminţele sa îndeplineascã cel puţin condiţiile tehnice şi de calitate din Directiva 2002/55/CE şi soiul sa fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, pana la data aderãrii României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor din România, sau alte soiuri înscrise în Catalogul OCDE care se multiplica în vederea exportului în sistem OCDE în tari necomunitare. Soiurile din speciile de legume necuprinse în prezentul ordin circula între statele membre conform contractelor între parteneri şi a normelor interne din fiecare stat membru, iar importurile din terţe tari conform normelor interne şi a echivalentei acordate sau a sistemului OCDE.
    3. Importatorii care multiplica seminţele importate din terţe tari afiliate la sistemul OCDE au obligaţia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevãzute de reglementãrile OCDE, iar contractele sa fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care sa le punã la dispoziţia ITCSMS sau LCCSMS o data cu "Declaraţia de multiplicare".
    4. În cazul importului în vederea multiplicãrii în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura ca acceptul de multiplicare al autoritãţii naţionale al tarii respective a fost transmis la INCS.
    5. În cazul importurilor din terţe tari, în cantitãţii mai mari de 2 kg se aplica art. 39 alin. 2 din prezentul ordin.
    6. În cazul exportului în vederea multiplicãrii într-o ţara terta, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificãrii seminţelor de cãtre autoritatea oficialã de certificare din ţara respectiva, cu condiţia ca aceasta autoritate sa fie recunoscuta ca echivalenta. Documentele care însoţesc samanta care se exporta sunt prevãzute în regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS, sau alte organisme acreditate de acestea, în original sau duplicat.
    7. Exportul în terţe tari se realizeazã pe baza unui contract care poate prevedea condiţii mai puţin restrictive fata de regulile şi normele din prezentul ordin.
    8. Pentru export se impune acordul mentinatorului soiului sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de cãtre INCS a numerelor de referinta pentru loturile care se exporta, esantionarea, testarea şi eliberarea documentelor oficiale OCDE.

    CAP. IV
    Evidenta culturilor semincere şi a seminţelor

    A. Evidentele ţinute de agentul economic
    1. Agenţii economici producãtori, prelucratori şi comercianţi trebuie sa ţinã evidenta la zi a producţiei, tranzacţiilor şi stocurilor într-un "Registru de intrari şi iesiri".
    2. Agenţii economici producãtori, prelucratori şi comercianţi trebuie sa ţinã evidenta separatã a documentelor privind cantitatea şi calitatea seminţelor: "Documentele de inspecţie în camp", "Adeverintele de transport seminţe şi material sãditor", "Documentele oficiale de certificare", "Buletinele de analiza oficiale", Buletinele de analiza informative, Procesele verbale de luare a probelor, "Document de calitate şi conformitate al furnizorului" eliberate, precum şi evidenta stricta a producţiei, a etichetelor, a intrãrilor şi iesirilor de partide, a loturilor necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.
    3. Amelioratorii sau mentinatorii care produc samanta Prebaza sau Baza sau Standard, care efectueazã lucrãri de selecţie conservativa şi fitosanitara, sunt obligaţi sa ţinã la zi "Registrul de selecţie conservativa".
    4. Agenţii economici producãtori, prelucratori şi comercianţi trebuie sa ţinã evidenta esantioanelor martor, prelevate de cãtre esantionori oficiali sau ai furnizorului, sub supraveghere oficialã, din partidele şi loturile de samanta produse sau prelucrate şi sa le stocheze în condiţii optime de pãstrare cel puţin nu an.
    B. Evidentele ţinute de ITCSMS sau LCCSMS
    1. ITCSMS sau LCCSMS va tine urmãtoarele evidente:
    a) evidenta agenţilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, a autorizaţiilor eliberate şi a vizelor anuale;
    b) evidenta laboratoarelor acreditate şi a persoanelor acreditate cat şi evidenta rezultatelor supravegherii şi monitorizarii acestora;
    c) evidenta "Declaraţiilor de multiplicare", a "Fişelor de control", "Documentelor de inspecţie în camp", "Adeverintelor de transport seminţe şi material sãditor", "Declaraţiilor de certificare a loturilor de samanta", "Documentelor oficiale de certificare", "Buletinelor de analiza oficialã", "Buletinelor de analiza informative", Proceselor verbale de luare a probelor, "Documentelor de calitate şi conformitate al furnizorului";
    d) evidenta loturilor acceptate, respinse, declasate, cu derogare, reconditionate, fractionate, reambalate;
    e) evidenta etichetelor, oficiale, a vignetelor oficiale sau ale furnizorului utilizate sau retrase;
    f) evidenta prelevarii esantioanelor;
    g) evidenta importurilor şi exporturilor;
    h) evidenta Fişelor de analiza a seminţelor;
    i) evidenta copiilor borderourilor şi a rezultatelor obţinute în pre sau postcontrol;
    j) evidenta esantioanelor prelevate şi pãstrate în magazia de esantioane;
    k) alte evidente cerute de INCS.
    2. Toate documentele se arhiveaza la ITCSMS sau LCCSMS şi se pãstreazã 6 ani.
    3. Supravegherea şi monitorizarea inspectorilor acreditaţi care efectueazã inspecţia în camp, sondatorilor acreditaţi şi laboratoarelor acreditate.

    TITLUL II
    CERINŢE SPECIALE PENTRU CONTROLUL ŞI CERTIFICAREA SEMINŢELOR

    SECŢIUNEA I
    Seminţe de legume certificate oficial

    CAP. I
    Categorii admise

    1. Se supune controlului în camp şi certificãrii samanta admisã la producãtorii înregistraţi în acest scop de ITCSMS sau LCCSMS, din urmãtoarele categorii: Prebaza, Baza şi Certificatã.
    2. Generatia anterioarã semintei Prebaza, respectiv samanta Amelioratorului, poate fi supusã controlului pe baza registrului de selecţie conservativa şi sanitarã şi, dacã e cazul, poate circula cu act de garantarea autenticitatii şi cu etichete emise de mentinator.

    CAP. II
    Controlul culturilor semincere

    1. Inspectorii examineazã culturile semincere pentru a verifica dacã ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali enumerate în descrierea oficialã.
    2. Culturile de samanta Prebaza, Baza şi Certificatã se inspecteaza în camp oficial sau sub supraveghere oficialã.
    3. Pentru formele parentale ale loturilor de hibridare se verifica şi rezultatele obţinute în precontrol, iar pentru seminţele din soiurile cu autopolenizare din categoria biologica Prebaza, Baza, se verifica datele din registrul de selecţie conservativa şi se supun postcontrolului.
    4. Starea culturalã a câmpului semincer şi dezvoltarea plantelor trebuie sa permitã o examinare satisfãcãtoare a identitãţii şi puritatii varietale, precum şi a stãrii sanitare.
    5. În cadrul inspecţiei culturii semincere, inspectorul parcurge câmpul în totalitate, examinând un numãr satisfãcãtor de plante, acest numãr depinzand de dificultatea cu care caracterele liniei, componentilor parentali, soiului şi uniformitatea lor pot fi deosebite.
    6. Distanţele minime de izolare fata de culturile vecine care pot duce la o polenizare strãinã nedorita a culturii semincere sunt prezentate în anexa nr. 1. De asemenea, amelioratorul sau mentinatorul poate stabili distanţe de izolare mai mari, pentru soiurile proprii, care vor fi prevãzute în contractele de multiplicare.
    7. Prezenta organismelor dãunãtoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor nu este admisã decât în limita cea mai scãzutã posibil.
    8. Se considera plante atacate, cele care prezintã semne şi simptome specifice organismului daunator respectiv, indiferent de intensitatea atacului, iar acestea fie se trateazã corespunzãtor fie se elimina din cultura semincera. Organismele dãunãtoare sunt redate în tabelul nr. 1.
    9. Rotatia recomandatã, dupã aceeaşi specie:
*T*

     - spanac, salata                   minimum 2 ani;
     - ceapa, praz                      minimum 4 ani;
     - toate celelalte specii           minimum 3 ani.


*ST*
    Aceste perioade nu sunt obligatorii atunci când sunt luate toate mãsurile de eliminare a efectelor nedorite.
    10. Puritatea varietala minima admisã în vederea aprobãrii în camp este prezentatã în tabelul nr. 2. "Documentul de inspecţie în camp" se elibereazã de cãtre inspector dupã efectuarea ultimului control.
    11. Cerinţe privind verificarea culturilor semincere la unele specii:
    a) La ceapa şi praz în fenofazele inceputului infloritului şi infloritul în masa se verifica dacã s-au eliminat plantele netipice, plantele bolnave (la ceapa se elimina plantele virozate sau atacate de Sclerotinia, iar la praz de bacterioza).
    b) La ridichi în faza de inflorit inspectorul va urmãri dacã producãtorul a eliminat plantele cu inflorire timpurie sau tardivã, precum şi cele afectate de organisme dãunãtoare.
    Înainte de recoltare inspectorul verifica starea sanitarã a culturii, şi dacã s-au eliminat lastarii tardivi.
    c) La varza alba, varza roşie, varza chinezeasca, varza de Bruxelles, varza creata, broccoli, gulie înainte de apariţia primelor flori şi la inflorit inspectorul verifica dacã producãtorul a eliminat plantele netipice, slab dezvoltate, precum şi a celor atacate de organisme dãunãtoare. Înainte de recoltare se controleazã starea sanitarã, şi dacã s-au eliminat lastarii tardivi.
    d) La conopida, în fenofaza de capatana falsa incomplet formatã, inspectorul verifica dacã producãtorul a eliminat plantele netipice, a celor cu foliole verzi în capatana falsa, precum şi a celor care au emis timpuriu lastari floriferi. În fenofazele inceputului infloritului şi inflorit, verifica eliminarea plantelor netipice, slab dezvoltate sau bolnave, precum şi a celor cu inflorire timpurie sau tardivã.
    e) La ardei, tomate, vinete - soiuri, culturile semincere din categoriile biologice Prebaza şi Baza se înfiinţeazã cu rasad repicat.
    Pentru culturile semincere din categoria biologica Certificatã, înfiinţarea culturilor se face cu rasad corespunzãtor, iar tomatele pentru industrializare se pot infiinta şi prin semanat direct în camp.
    La infloritul în masa al plantelor inspectorul verifica dacã producãtorul a eliminat plantele netipice, având în vedere: tipul de inflorescenta, talia plantelor, tipul şi culoarea frunzelor, prezenta sau absenta antocianului pe tulpini şi frunze etc.
    În faza de formare a fructelor din prima inflorescenta la tomate, iar la ardei şi vinete când primele fructe formate au ajuns aproape de maturitatea de consum, inspectorul urmãreşte dacã producãtorul a eliminat plantele netipice dupã forma, mãrimea şi culoarea fructelor şi eliminarea plantelor atacate de organisme dãunãtoare.
    La maturitatea de consum a fructelor din inflorescenta a doua sau a treia la tomate, iar la ardei şi vinete când majoritatea plantelor au al doilea fruct în faza maturitatii de consum, inspectorul verifica eliminarea plantelor netipice, tardive, slab dezvoltate, precum şi a celor atacate de organisme dãunãtoare.
    În faza maturitatii fiziologice al celui de-al doilea fruct la culturile de ardei, se va verifica starea sanitarã şi limitarea numãrului de fructe pe planta, dupã caz, în funcţie de soi.
    Dupã recoltare, înainte de extragerea seminţelor inspectorul va urmãri dacã producãtorul a sortat fructele, prin îndepãrtarea celor netipice soiului, slab dezvoltate sau atacate de organisme dãunãtoare.
    f) La ardei, tomate, patlagele vinete - hibrizi
    Loturile de hibridare la ardei, tomate şi vinete se va infiinta numai cu rasad repicat, ce a fost supus controlului.
    Formele parentale se vor planta conform metodei stabilitã de ameliorator.
    La apariţia primelor flori pe planta, inspectorul va verifica dacã producãtorul a eliminat toate plantele netipice, bolnave. Dupã verificarea puritatii varietale a formei paterne, care trebuie sa fie de 100% şi eliminarea tuturor florilor autopolenizate din forma maternã, inspectorul va da avizul pentru începerea hibridarilor.
    În perioada hibridarilor inspectorul urmãreşte dacã producãtorul a respectat tipicitatea formelor parentale, starea fitosanitara a culturilor, castrarea şi polenizarea corecta a florilor. La fiecare control consemneazã procentul de flori autopolenizate.
    Dupã recoltare, înainte de extragerea seminţelor inspectorul va controla dacã producãtorul a sortat fructele prin îndepãrtarea celor netipice sau atacate de organisme dãunãtoare.
    Se controleazã dacã s-a fãcut carnitul formei parentale materne dupã ultima inflorescenta hibridata admiţându-se maximum 3% plante necarnite.
    g) La fasole, mazare, bob în fenofazele început de inflorit şi inflorit în masa, inspectorul controleazã producãtorul, dacã a eliminat plantele netipice (dupã culoarea frunzei, forma tufei, talia plantelor, culoarea florilor), a celor cu inflorire timpurie sau tardivã şi starea fitosanitara. La mazare se controleazã eliminarea plantelor de Pisum arvense.
    La maturitatea tehnologicã inspectorul controleazã producãtorul dacã a eliminat plantele netipice, având în vedere forma, mãrimea, culoarea pastailor şi starea fitosanitara.
    La maturitatea fiziologica a primelor pastai, se determina puritatea varietala dupã caracteristicile seminţelor (culoarea, mãrimea şi forma bobului) şi starea fitosanitara. Dupã recoltare şi prelucrare, se verifica puritatea varietala în laborator, dupã caracteristicile seminţelor.
    h) La pepeni, castraveti, dovlecei, dovleac - soiuri, în faza de început inflorit inspectorul verifica dacã producãtorul a îndepãrtat plantele netipice şi cele slab dezvoltate.
    La maturitatea tehnologicã a primelor fructe se verifica tipicitatea fructelor, limitarea numãrului de fructe pe planta (în funcţie de specie şi soi), precum şi starea fitosanitara a culturii.
    i) La pepeni şi castraveti - hibrizi, inspectorul verifica dacã producãtorul a suprimat toate florile deschise şi autopolenizate, determinarea numãrului de flori polenizate liber, dacã a eliminat plantele netipice şi cele afectate de organismele dãunãtoare. În fenofaza de maturitate tehnologicã inspectorul controleazã dacã s-au eliminat plantele netipice din forma mama, cele slab dezvoltate sau afectate de organisme dãunãtoare şi îndepãrtarea florilor formate dupã operatia de carnire.
    j) La salata şi spanac, în fenofaza de rozeta şi în fenofaza de formarea capatanii (la salata), inspectorul verifica dacã producãtorul a eliminat plantele netipice, cele slab dezvoltate şi afectate de organisme dãunãtoare. Se vor elimina plantele care au emis direct tija florala, fãrã a forma capatana.
    În fenofaza de început inflorit şi inflorit în masa, inspectorul controleazã dacã s-au eliminat plantele netipice, cele slab dezvoltate şi cele afectate de organisme dãunãtoare.
    La spanac se elimina plantele care au emis tija florala fãrã a trece prin fenofaza rozeta normalã.
    12. Pentru determinarea puritatii varietale se stabileşte un numãr de puncte din care se iau probe, precum şi numãrul de indivizi analizati, în funcţie de suprafata şi particularitãţile speciei, dupã cum urmeazã:
    a) La plantele mama de bulboase, radacinoase, recoltarea probelor se face în 10-20 puncte aşezate randomizat. Din fiecare punct, de pe doua randuri alãturate, se recolteaza câte 30-40 plante. În funcţie de mãrimea lotului semincer este necesar a se analiza un numãr total de 400-600 indivizi.
    b) La celelalte specii la care plantele se examineazã în camp, determinarea se face în 10-20 puncte, dispuse randomizat. Se analizeazã în total un numãr minim de plante, astfel:
    - 1000 pentru mazare, fasole, bob;
    - 250 pentru dovleac, dovlecel şi pepeni;
    - 500 pentru celelalte specii.
    c) La culturile bienale, plantele care dau în primul an tije florale nu se iau în calcul.
    d) Plantele culturii de baza se grupeazã în tipice şi netipice soiului cultivat. În vederea stabilirii plantelor care aparţin celor doua grupe, se procedeazã la analizarea unui numãr de rãdãcini, fructe sau capatani examinate, stabilindu-se caracterele specifice soiului (forma fructului, culoarea pulpei, numãrul de loji şi alte caractere specifice).
    e) La loturile de hibridare, determinarea puritatii varietale a formelor parentale, controlul numãrului de flori autofecundate în perioada castrarii şi a carnitului plantelor mama (tomate), se face în 10-20 puncte, în funcţie de mãrimea lotului, analizandu-se în fiecare punct câte 10 plante de pe 4 randuri alãturate, analizandu-se în final un numãr de plante dupã cum urmeazã:
    200-400 plante la vinete, castraveti şi pepeni;
    400-800 plante la ardei şi tomate.
    În loturile de hibridare, forma parentala tata trebuie sa aibã puritatea varietala 100%, înainte de începerea recoltarii polenului şi pe toatã perioada de hibridare;
    Numãrul de flori autofecundate la 100 plante de la componentul matern gãsit la fiecare control, sa nu fie mai mare de 3% la tomate şi vinete, 2% la ardei, castraveti şi pepeni (8 flori la 100 plante pe total controale) şi 1% flori mascule deschise în loturile mama de castraveti şi pepeni;
    f) Pentru pepeni, la plantele componentului matern în cele 3 controale sa nu fie gãsit în total mai mult de 2% flori mascule inflorite.

    CAP. III
    Controlul şi certificarea loturilor de seminţe

    A. Transportul şi prelucrarea
    1. Seminţele neconditionate se vor transporta, depozita şi identifica pe partide.
    2. Pe durata prelucrãrii seminţelor, inspectorii efectueazã controale, prin sondaj, ori de câte ori considera ca este necesar.
    B. Lotul şi proba de analiza
    1. Loturile trebuie sa fie identificabile şi omogene.
    2. Greutatea maxima a loturilor este precizatã în Anexa nr. 3.
    3. Greutatea minima a unui esantion pentru analiza este redata în Anexa nr. 3.
    4. Greutatea esantionului pentru postcontrol este aceeaşi cu a esantionului pentru analiza, din Anexa nr. 3.
    C. Condiţii de certificare
    1. a) Samanta de legume trebuie sa îndeplineascã condiţiile şi normele tehnice de calitate cuprinse în Anexa nr. 2 şi în tabelele nr. 1-3.
    b) În plus, prezenta seminţelor de Cuscuta spp. trebuie sa fie 0 (zero). Analiza pentru Cuscuta se efectueazã din proba de laborator. Prezenta unui bob de Cuscuta spp. într-o proba nu se considera impuritate dacã se ridica o a doua proba de aceeaşi greutate şi este libera de cuscuta.
    c) La fasole, seminţele tari se considera 100% germinabile.
    2. Dupã efectuarea tuturor controalelor şi a aprobãrii în camp, a determinãrii condiţiilor tehnice de calitate a semintei, a stãrii sanitare se elibereazã documentele de certificare.
    3. Verificarea autenticitatii, puritatii varietale şi a stãrii sanitare a seminţelor de legume se efectueazã, în pre şi postcontrol.
    D. Condiţii de comercializare
    1. Ambalarea, închiderea, şi marcarea se efectueazã oficial sau sub supraveghere oficialã.
    2. Ambalajele normale sunt cele care depãşesc capacitatea celor mici şi sunt marcate cu eticheta oficialã pentru categoriile de samanta Prebaza, Baza şi Certificatã. Menţiunile care figureazã pe eticheta oficialã pentru samanta Prebaza, Baza şi Certificatã sunt prevãzute în Anexa nr. 4 pct. A.
    3. Samanta de legume se poate comercializa şi ca "samanta necertificata final". Informaţiile care figureazã pe eticheta şi pe document sunt prevãzute în Anexa nr. 5.
    4. Ambalajele mici pentru samanta Certificatã sunt prevãzute cu o eticheta a furnizorului sau o vigneta oficialã de culoare albastra, sau menţiunile prevãzute pe eticheta sunt imprimate (tipãrite) direct pe ambalaj de cãtre furnizor, sub supravegherea autoritãţii.
    5. Menţiunile care figureazã pe eticheta furnizorului ambalajelor mici pentru seminţele din categoria Certificatã sunt prevãzute în Anexa nr. 4 pct. B.
    6. La cererea mentinatorului samanta Baza se poate ambala şi în ambalaje mici. Mentinatorul poate preciza, dacã o doreşte, pe eticheta: "interzisã multiplicarea". Menţiunile care figureazã pe eticheta furnizorului, sunt precizate în Anexa nr. 4 pct. B, culoarea etichetei furnizorului este albastra.
    7. Samanta de legume comercializata va fi controlatã oficial, prin sondaj.

    SECŢIUNEA II
    Samanta Standard

    CAP. I
    Domeniul de aplicare

    1. Seminţele din soiurile tuturor speciilor de legume prevãzute în art. 2 şi cele din Tabelul nr. 3 pct. B, dacã mentinatorul soiurilor le produce, prelucreaza şi comercializeazã în condiţiile prezentului ordin pentru samanta Standard. Nu face obiectul semintei Standard samanta de cicoare industriala (Cichorium intybus L. partim).
    2. Producerea semintei Standard se face de cãtre producãtorul care efectueazã selecţia conservativa a plantelor mama sau sub responsabilitatea sa, în una sau mai multe generaţii care vor fi numerotate convenţional începând cu cifra 1 sau în alt mod convenit cu ITCSMS sau LCCSMS, corespunzãtor numãrului de generaţii stabilite de ameliorator pentru înmulţire.

    CAP. II
    Obligaţiile furnizorului de samanta Standard

    1. Furnizorul care produce, prelucreaza şi/sau comercializeazã samanta Standard are pe lângã obligaţiile generale, urmãtoarele obligaţii:
    a) producãtorul tine într-un registru evidenta tuturor operaţiunilor de la înfiinţarea pana la sfârşitul culturii semincere şi anunta, anual sau la fiecare ciclu de producţie, autoritatea de intenţia sa;
    b) producãtorul, printr-un inspector angajat, acreditat de autoritatea oficialã, care aplica regulile, normele şi procedurile aplicabile inspectorilor oficiali, inspecteaza toate parcelele pe care se produc culturi semincere, face aprecieri asupra bolilor şi organismelor dãunãtoare care afecteazã stadiul de creştere, prezenta altor plante care poate sa producã o polenizare nedorita şi determina puritatea varietala. Toate aceste determinãri se înscriu într-un registru al furnizorului, care este pãstrat de acesta timp de cel puţin 3 ani, pentru a fi pus la dispoziţia autoritãţii oficiale;
    c) furnizorul trebuie sa ia anumite mãsuri privind starea de sãnãtate a culturii semincere şi în special a organismelor de carantina din Hotãrârea Guvenului nr. 1.030/2001 - "Norme metodologice privind mãsurile de protecţie impotriva introducerii şi rãspândirii organismelor de carantina dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România", cu modificãrile şi completãrile ulterioare sau a Directivei 2000/29/CE . În cazul în care în urma propriului control sau din propria informaţie reiese ca exista unul sau mai multe organisme de carantina, furnizorul anunta acest lucru imediat autoritãţii şi aplica mãsurile impuse de autoritate;
    d) producãtorul tine evidenta tuturor loturilor de samanta produse, a celor comercializate şi a celor care se vor comercializa, într-un "Registru de intrari şi iesiri" pe care îi va pãstra cel puţin 6 ani dupã ultima livrare şi care va fi disponibil autoritãţii ori de câte ori este nevoie;
    e) producãtorul preleveaza esantioane, prin persoane acreditate, din fiecare lot ce este destinat comercializãrii şi pãstreazã aceste esantioane cel puţin 2 ani dupã livrarea loturilor sau pe o perioada cu un an mai mare decât perioada cat mai sunt seminţe pe stoc din loturile respective, dacã aceasta perioada depãşeşte 2 ani. Fiecare proba este însoţitã de o eticheta pe care se specifica lotul din care a fost ridicatã. În cazul în care este vorba de un amestec, se vor specifica pe eticheta loturile ce au fost amestecate şi în ce proporţii;
    f) producãtorul efectueazã testarea seminţelor într-un laborator acreditat de autoritatea oficialã şi sub supravegherea sa sau în laboratorul oficial pe raza cãruia isi desfãşoarã activitatea de prelucrare şi ambalare.
    g) producãtorul stabileşte o persoana responsabilã calificatã care rãspunde de managementul calitãţii şi care menţine în permanenta legatura cu autoritatea;
    h) producãtorul permite accesul autoritãţii oficiale, în toate fazele culturii şi în laborator, pentru a se documenta dacã aceasta respecta cerinţele acestor reguli şi norme şi pentru a preleva probe. Furnizorul oferã în mod gratuit tot ajutorul solicitat de autoritate pe perioada supravegherii.
    2. Furnizorii comercianţi care nu produc sau ambaleaza în firma lor samanta Standard în ambalaje mici, ci doar comercializeazã samanta produsã, ambalata sau importata de alt furnizor înregistrat, trebuie sa ţinã evidenta numai a cumpãrãrii sau vinderii semintei Standard într-un "Registru de intrari şi iesiri".
    3. Furnizorul producãtor, prelucrator sau importator care comercializeazã samanta în ambalaje mici, în numele şi sub responsabilitatea lui, prin alte persoane intermediare neinregistrate, va inregistra şi va inainta o lista cu distribuitorii seminţelor proprii pana cel târziu la 1 martie, anual şi care se actualizeazã înaintea fiecãrui sezon de vânzãri sau ori de câte ori apar modificãri, la ITCSMS sau LCCSMS unde furnizorul este înregistrat, precum şi la ITCSMS sau LCCSMS unde distribuitorul vinde samanta sa. Furnizorul va tine permanent, la zi, lista cu distribuitorii proprii.
    4. Furnizorul responsabil cu etichetarea trebuie sa îndeplineascã prevederile de la art. 41 din prezentul ordin şi, de asemenea, sa menţioneze perioada maxima de valabilitate a semintei în ambalaje mici, specificatã prin "luna şi anul", sau luna şi anul închiderii ambalajului şi perioada valabilitãţii, timp în care furnizorul şi celelalte persoane intermediare pot sa comercializeze samanta.
    5. Perioada maxima în care poate fi comercializata samanta Standard în ambalaje normale este de cel mult un an de piata, iar în ambalaje mici ermetice este perioada prevãzutã pe eticheta sau pe ambalaj care nu poate depãşi 5 ani de la anul de producţie sau de la data testarii calitãţii semintei, dupã care samanta trebuie reanalizata cu cel puţin 3 luni înaintea expirãrii valabilitãţii şi, dacã e cazul, se prelungeşte perioada de valabilitate, prin reambalare sau aplicarea unei vignete.
    6. Furnizorul va:
    a) obliga persoanele intermediare sa comercializeze numai seminţe ambalate în ambalaje mici, închise, livrate de cãtre şi în numele furnizorului, în care scop va inmana o împuternicire fiecãrei persoane intermediare;
    b) lua mãsuri asupra persoanelor intermediare care comercializeazã samanta în ambalaje necorespunzãtoare, sau cu perioada de valabilitate expiratã, sau comercializeazã seminţe ce nu satisfac prezentele reguli şi norme;
    c) obliga persoanele intermediare sa facã un raport scris privind toate punctele de vânzare unde se comercializeazã seminţe livrate de, sau în numele lui, disponibil la cererea autoritãţii;
    d) atentiona persoanele intermediare sa permitã accesul persoanalului autoritãţii oficiale, de a face verificãri ori de câte ori acesta considera necesar, sau de a preleva esantioane de sondaj pentru verificarea calitãţii semintei.

    CAP. III
    Producerea semintei Standard

    1. Samanta Standard (St) trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sa aibã suficienta identitate şi puritate varietala prevãzutã în Tabelul nr. 2;
    b) de regula este destinatã culturilor de legume pentru consum;
    c) sa se încadreze în condiţiile tehnice de calitate prevãzute în Anexa nr. 2 şi Tabelul nr. 3;
    d) se supune unui control oficial în postcontrol şi analize de laborator.
    2. Producãtorul care produce samanta din generatiile care preced samanta Standard destinatã comercializãrii va efectua selecţia conservativa şi fitosanitara în scopul asigurãrii identitãţii şi puritatii soiului şi va nota toate operaţiunile de selecţie pozitiva şi negativa, dupã caz, într-un Registru de selecţie conservativa, disponibil pentru a fi verificat de autoritate.
    3. Înainte de insamantare, în cazul multiplicãrii pentru producţia de samanta Standard, producãtorul, prin esantionorul acreditat esantioneaza fiecare lot de samanta care urmeazã sa se multiplice şi va efectua un precontrol într-o microparcela de control, precontrolul constituind totodatã un postcontrol al generatiei anterioare.
    4. Producãtorul va respecta distanţele de izolare fata de culturile vecine care ar duce la o polenizare nedorita, rotatia şi regulile de inspecţie a culturii, prevãzute în prezentul ordin.
    5. Producãtorul va elimina plantele netipice, va trata cultura şi va elimina plantele afectate de organisme dãunãtoare, va determina puritatea varietala dupã descrierea oficialã a soiului.
    6. Starea culturalã şi stadiul de dezvoltare al plantelor din cultura semincera trebuie sa fie satisfãcãtoare şi sa permitã o examinare obiectivã a identitãţii, puritatii varietale şi stãrii sanitare.
    7. Verificarea culturilor semincere în camp se efectueazã de cãtre personalul acreditat al producãtorului sau de cãtre personal oficial conform obiectivelor de verificare prevãzute în prezenta anexa.
    8. Producãtorul depune notificãri, la ITCSMS sau LCCSMS, pentru fiecare din operaţiunile privind producerea, prelucrarea, ambalarea şi etichetarea semintei Standard, atunci când efectueazã operaţiunile de verificare prin personalul propriu acreditat, sau solicita autoritãţii efectuarea verificãrilor, pentru unele sau pentru toate operaţiunile, conform procedurilor aplicabile certificãrii oficiale.
    9. Greutatea lotului şi a unui esantion sunt prevãzute în Anexa nr. 3.
    10. Esantioanele din loturile de samanta se preleveaza de personalul acreditat al producãtorului sau de personal oficial al ITCSMS sau LCCSMS.
    11. Esantioanele ridicate din loturile de samanta Standard se examineazã la laboratorul acreditat al furnizorului sau la un laborator oficial.
    12. Condiţiile tehnice de calitate pentru samanta Standard sunt prevãzute în Anexa nr. 2 sau, pentru unele specii, în Tabelul nr. 3 pct. B.

    CAP. IV
    Supravegherea şi monitorizarea furnizorilor

    1. Autoritatea supravegheazã furnizorii, în momentele critice ale procesului de producţie şi mai ales:
    a) controleazã prin sondaj producãtorul dacã a folosit metodele în vigoare de inspecţie a culturii ţinând cont de sistemul de multiplicare, specifica ciclului de producere;
    b) controleazã furnizorul în timpul producerii, prelucrãrii şi comercializãrii, dacã acesta a respectat regulile şi normele în vigoare;
    c) controleazã cunoştinţele şi aptitudinile persoanelor responsabile numite de furnizor.
    2. Autoritatea va controla furnizorul, ori de câte ori considera necesar, va face expertize, va opri de la comercializare orice cantitate care nu corespunde calitativ şi care nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme.
    3. Controlul oficial se referã la:
    a) postcontrolul în camp pentru verificarea identitãţii şi puritatii varietale;
    b) analize de laborator pentru minim 10% din numãrul de esantioane prelevate şi loturi realizate de furnizor din fiecare specie sau soi, procent care se mãreşte dacã se constata neconformitãţi.
    4. Rezultatele din postcontrol sunt comunicate furnizorului. Rezultatele postcontrolului sunt decisive în cazul verificãrii identitãţii, puritatii varietale şi stãrii sanitare a seminţelor aparţinând unui lot al furnizorului.

    CAP. V
    Condiţii de comercializare

    1. Samanta Standard nu se comercializeazã decât în ambalajul original al producãtorului sau reprezentantului acestuia.
    2. Samanta Standard poate fi comercializata dacã satisface cerinţele din prezentele reguli şi norme.
    3. Autoritatea poate aproba, la cererea furnizorului, comercializarea în ambalaje mici, de amestecuri din diferite soiuri ale aceleaşi specii. Speciile la care se permit amestecuri, prevederile privind mãrimea maxima a ambalajelor mici şi exigenţele pentru etichetare sunt stabilite de autoritate.
    4. Samanta Standard se poate comercializa în ambalaje normale şi mici. Pentru samanta Standard ambalata în ambalaje normale se foloseşte eticheta furnizorului. Dimensiunile minime ale etichetei sunt 110 x 67 mm, de culoare galben intens, excluzând ambalajele mici. Menţiunile care figureazã pe eticheta furnizorului pentru ambalajele normale sunt prevãzute în Anexa nr. 4 pct. B.
    5. Ambalajele mici sunt cele care conţin seminţe pentru o greutate neta maxima prevãzutã la art. 2 alin. 1, lit. G.
    6. Pentru samanta Standard ambalata în ambalaje mici se foloseşte eticheta furnizorului sau inscriptionarea direct pe ambalaj. Menţiunile care figureazã pe eticheta furnizorului sunt prevãzute Anexa nr. 4, pct. B.
    7. În cazul reambalarii semintei Standard, de cãtre un alt furnizor decât producãtorul acestei seminţe, pe eticheta se va mentiona numele şi adresa ambalatorului şi numele şi adresa producãtorului.
    8. Pe durata depozitarii şi comercializãrii seminţelor în ambalaje ermetice sau în alte ambalaje, se recomanda ca umiditatea seminţelor sa nu depãşeascã limitele prevãzute în Tabelul nr. 3 din prezenta anexa.
    9. Autoritatea supravegheazã şi monitorizeazã furnizorii pe parcursul comercializãrii semintei Standard, inclusiv prin esantionarea şi analizarea randomizata a loturilor comercializate.
    10. Dacã în urma unei inspecţii oficiale se constata ca un lot de samanta Standard nu îndeplineşte condiţiile prezentelor reguli şi norme, lotul este blocat de autoritate, informand furnizorul printr-un raport scris, precizând motivele respingerii lotului, iar lotul în cauza nu poate fi comercializat.
    11. În cazul în care furnizorul vrea sa distruga marfa din lotul blocat, el trebuie sa anunţe autoritatea, precizând totodatã ziua şi ora distrugerii.
    12. Dacã furnizorul nu doreşte sa distruga marfa din lotul blocat, dar doreşte sa-i schimbe destinaţia, trebuie sa anunţe autoritatea.
    13. Autoritatea poate sa blocheze sau sa dispunã distrugerea, pe toatã perioada producerii, prelucrãrii sau comercializãrii, a oricãrei culturi sau lot, dacã a fost infestat cu organisme dãunãtoare de carantina.
    14. În momentul în care se constata ca un lot a fost comercializat de cãtre furnizor, dupã ce a fost interzis de persoana responsabilã oficialã, mãsurile vor fi luate în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002.
    15. În cazul repetarii de cãtre furnizor a nerespectãrii prevederilor Legii nr. 266/2002 şi ale prezentelor reguli şi norme, autoritatea poate retrage temporar sau definitiv autorizaţia furnizorului.
    16. Aplicarea oricãrei mãsuri asupra furnizorului va inceta în momentul în care autoritatea stabileşte cu certitudine ca acesta respecta regulile şi normele din prezentul ordin.

    Tabel Nr. 1
    Norme interne privind prezenta organismelor dãunãtoare la legume în camp
*T*

 *Font 8*
 ┌───────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┐
 │           │                         │  % admis (maximum)   │                                │
 │           │                         ├──────────────────────┤                                │
 │  Specia   │   Organismul daunator   │ Categoria biologica: │       Condiţii speciale        │
 │           │                         ├──────────┬──────────-┤                                │
 │           │                         │Prebaza şi│Certificatã│                                │
 │           │                         │   Baza   │ Standard  │                                │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │     1     │            2            │    3     │     4     │               5                │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │Ardei      │Fusarium oxysporum       │    2     │     5     │Cu tratarea seminţelor          │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤
 │Plante mama│Erwinia carotovora       │        Lipsa         │Eliminarea la sortare           │
 │Bulboase   │                         │                      │                                │
 │Radacinoase│                         │                      │                                │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │Fasole     │Xanthomonas campestris   │        Lipsa         │               -                │
 │           │pv. Phaseoli             │                      │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Pseudomonas syringae pv. │    2     │     5     │Cu tratarea semintei            │
 │           │phaseolicola             │          │           │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Colletotrichum           │    2     │     5     │               -                │
 │           │lindemuthianum           │          │           │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Acanthoscelides obtectus │ lipsa (indivizi vii) │Dupã tratarea seminţelor        │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤
 │Bostanoase │Pseudomonas syringae pv. │    5     │     5     │Cu eliminarea integrala a       │
 │           │lachrymans               │          │           │fructelor atacate şi tratarea   │
 │           │                         │          │           │seminţelor                      │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Colletotrichum lagenarium│    2     │    10     │Cu eliminarea fructelor bolnave │
 │           │                         │          │           │şi tratarea seminţelor          │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤
 │Ceapa şi   │Allium virus 1           │        Lipsa         │Prin eliminarea plantelor şi    │
 │praz       ├─────────────────────────┼──────────┬───────────┤butasilor cu atac               │
 │           │Erwinia carotovora       │  lipsa   │   lipsa   │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┴───────────┤                                │
 │           │Peronospora destructor   │        Lipsa         │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Helminthosporium alii    │        Lipsa         │               -                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Ditylenchus dipsaci      │        Lipsa         │Cu sortarea bulbilor înainte de │
 │           │                         │                      │plantare                        │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤
 │Mazare     │Ascochyta pisi           │    2     │     5     │               -                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Bruchus pisorum          │ lipsa (indivizi vii) │Dupã tratarea seminţelor        │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤
 │Varzoase,  │Alternaria brassicae     │    2     │     5     │Cu tratarea seminţelor          │
 │ridichi    ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┤                                │
 │           │Stemphyllium brassicae   │    2     │     5     │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Xanthomonas campestris   │    1     │     5     │               -                │
 │           │pv. campestris           │          │           │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Phoma lingam             │    1     │     3     │               -                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Ceutorhynchus assimilis  │    5     │     5     │Cu eliminarea de la plantare a  │
 │           │                         │          │           │capatanilor atacate             │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤
 │Tomate     │Clavibacter michiganensis│        Lipsa         │               -                │
 │           │subsp. michiganensis     │                      │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Xanthomonas campestris   │        Lipsa         │               -                │
 │           │pv. vesicatoria          │                      │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Pseudomonas syringae pv. │    2     │     5     │Cu tratarea semintei (tomate    │
 │           │Tomato                   │          │           │camp)                           │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │           │Fusarium oxysporum       │    2     │     5     │Eliminarea plantelor, fructelor │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┤bolnave şi tratarea seminţelor  │
 │           │Phytophthora infestans   │    2     │     5     │                                │
 │           ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┤                                │
 │           │Ascochyta hortorum       │    1     │     3     │                                │
 ├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
 │Vinete     │Ascochyta hortorum       │    1     │     3     │Cu tratarea seminţelor          │
 └───────────┴─────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────┘


*ST*
    Tabelul Nr. 2

    Norme interne privind condiţiile de puritate varietala pentru aprobarea în camp
    1. Soiuri
*T*

 ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │                                       │    Puritatea varietala minima, %     │
 │              Specificare              ├────────────────────┬─────────────────┤
 │                                       │   Prebaza, Baza    │   Certificatã   │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Ardei                                  │         98         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Andiva                                 │         97         │       95        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Asmatui                                │         97         │       95        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Bob                                    │         98         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Brocoli, conopida                      │         96         │       92        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Cardon                                 │         97         │       95        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Castraveti                             │         98         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Ceapa, praz                            │         95         │       93        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Cicoare creata, industriala            │         97         │       95        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Dovlecel                               │         97         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Dovleac                                │         99         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Fasole, mazare                         │         99         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Fenicul                                │         97         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Fetica                                 │         98         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Gulie                                  │         98         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Morcov                                 │         94         │       92        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Napi                                   │         95         │       93        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Patrunjel de radacina, frunze          │         96         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Pepene galben, verde                   │         97         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Ridichi                                │         95         │       93        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Salata                                 │         97         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Sfecla roşie, petiol                   │         95         │       93        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Scortonera                             │         97         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Spanac                                 │         97         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Sparanghel                             │         95         │       93        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Telina                                 │         97         │       94        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Tomate                                 │         98         │       96        │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Varza alba, creata, roşie, de          │         97         │       93        │
 │Bruxelles, chinezeasca                 │                    │                 │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │Vinete                                 │         97         │       94        │
 └───────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘
     2. Hibrizi
 ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │Tomate hibride                         │                 96%                  │
 ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Castraveti hibrizi                     │                 98%                  │
 ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Pepeni hibrizi                         │                 98%                  │
 ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Ardei hibrizi                          │                 96%                  │
 ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Vinete hibride                         │                 98%                  │
 ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Alte legume hibride                    │                 98%                  │
 └───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


*ST*

    Nota: Normele din tabel pentru samanta Certificatã sunt aplicabile şi semintei Standard.

    Tabelul Nr. 3

    Norme interne privind umiditatea şi alte condiţii admise pentru seminţele de legume
    A. Specii cuprinse în Directiva 2002/55/CE
*T*

 ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
 │    │                                       │       Umiditatea max. (%)       │
 │Nr. │                Specia                 ├───────────────┬─────────────────┤
 │crt.│                                       │  În ambalaje  │   În ambalaje   │
 │    │                                       │    normale    │    ermetice     │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 1. │Allium cepa                            │      12       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 2. │Allium porrum                          │      12       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 3. │Anthriscus cerefolium                  │      12       │                 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 4. │Apium graveolens                       │      12       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 5. │Asparagus officinalis                  │      12       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 6. │Beta vulgaris (sfecla Cheltenham)      │      13       │        9        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 7. │Beta vulgaris (altele decât pct. 6)    │      13       │        9        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 8. │Brassica oleracea (conopida)           │      10       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │ 9. │Brassica oleracea (alte subspecii)     │      10       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │10. │Brassica pekinensis                    │      10       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │11. │Brassica rapa                          │      10       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │12. │Capsicum annuum                        │      11       │        5        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │13. │Cichorium intybus                      │      12       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │14. │Cichorium intybus (cicoare industriala)│      12       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │15. │Cichorium endivia                      │      12       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │16. │Citrullus lanatus                      │      10       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │17. │Cucumis melo                           │      10       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │18. │Cucumis sativus                        │      10       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │19. │Cucurbita maxima                       │      10       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │20. │Cucurbita pepo                         │      10       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │21. │Cynara cardunculus                     │      12       │                 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │22. │Daucus carota                          │      11       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │23. │Foeniculum vulgare                     │      12       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │24. │Lactuca sativa                         │       9       │        6        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │25. │Lycopersicon lycopersicum              │      11       │        8        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │26. │Petroselinum crispum                   │      12       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │27. │Phaseolus coccineus                    │      14       │       11        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │28. │Phaseolus vulgaris                     │      14       │       11        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │29. │Pisum sativum                          │      14       │       11        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │30. │Raphanus sativus                       │      12       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │31. │Scorzonera hispanica                   │      12       │                 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │32. │Solanum melongena                      │      11       │        8        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │33. │Spinacia oleracea                      │      13       │        9        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │34. │Valerianella locusta                   │      12       │        7        │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
 │35. │Vicia faba                             │      14       │       11        │
 └────┴───────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘


*ST*

    B. Umiditatea şi alte condiţii de calitate la alte specii de legume cuprinse în Directiva 92/33/CEE privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele
*T*

 ┌─┬──────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬──────────────────┐
 │N│                  │Puritatea│Conţin.│Germinatia│Greutatea│Umiditatea max.(%)│
 │r│        Specia    │ fizica  │maxim  │  minima  │minima a ├────────┬─────────┤
 │ │                  │ minima  │în se- │  (% din  │probei de│   În   │    În   │
 │c│                  │ (% din  │minte  │ samanta  │laborator│  alte  │ ambalaje│
 │r│                  │greutate)│de alte│  pura)   │   (g)   │ambalaje│ ermetice│
 │t│                  │         │specii │          │         │        │         │
 │ │                  │         │(% din │          │         │        │         │
 │ │                  │         │greut.)│          │         │        │         │
 │ │                  │         │       │          │         │        │         │
 ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
 │1│Allium ascalonicum│   97    │   0,5 │    80    │    25   │   12   │    6    │
 ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
 │2│Allium fistulosum │   97    │   0,5 │    70    │    25   │   12   │    6    │
 ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
 │3│Cynara scolymus   │   96    │   0,5 │    65    │   900   │   12   │         │
 ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
 │4│Rheum rhabarbarum │   95    │   1,0 │    80    │   450   │   12   │    7    │
 └─┴──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┘


*ST*
    Nota: Normele din tabele sunt aplicabile şi semintei Standard.


    ANEXA 8

*T*

 *Font 7*
     A. Formular model "Declaraţie de multiplicare":
     ITCSMS/LCCSMS: .....................
     ROMÂNIA
     Agent economic: .............
     DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE NR. ......
 ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┐
 │Agent economic multiplicator*)           │Cod autorizaţie│Provenienta,   │1.        │
 │                                         │               │nr.lot:        │          │
 │                                         │               ├───────────────┼──────────┤
 │                                         │               │2.             │3.        │
 ├─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Agricultor multiplicator                 │Cod autorizaţie│Categorie      │1.        │
 │                                         │               │biologica      │          │
 │                                         │               ├───────────────┼──────────┤
 │                                         │               │2.             │3.        │
 ├───────────┬─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
 │Specia     │Soiul                        │Categoria      │Cantitate lot: │1.        │
 │           │(se specifica dacã soiul este│               ├───────────────┼──────────┤
 │           │modificat genetic şi codul de│               │2.             │3.        │
 │           │identificare)                │               │               │          │
 ├───────────┼─────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┴──────────┤
 │Suprafata  │Producţia propusã UM         │Document de calitate şi conformitate,     │
 │totalã (ha)│                             │nr., data emitent conf. Document          │
 │           │                             │oficial de certificare a  semintei nr.    │                               │
 ├───────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┬───────┘
 │Mentinator │Contract (acord) multiplicare│Etichete oficiale,             Nr.│
 │           │Numãr şi data                │serie şi numãr            buc./lot│
 │           │                             │                                  │
 └───────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
     Parcele semanate cu material având aceeaşi provenienta (loturi provenite din aceeaşi partida):
 ┌─┬───────────┬───────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┐
 │ │ Denumirea │Rotaţie│       PI.   │ Suprafata │ Distanta de │Numãr identitate│
 │ │  parcelei │ (ani) │premergãtoare│   (ha)    │   izolare   │     atribuit   │
 ├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
 │1│           │       │             │           │             │                │
 ├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
 │2│           │       │             │           │             │                │
 ├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
 │3│           │       │             │           │             │                │
 ├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
 │4│           │       │             │           │             │                │
 ├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
 │5│           │       │             │           │             │                │
 ├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
 │6│           │       │             │           │             │                │
 └─┴───────────┴───────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┘
      Agent economic multiplicator,             Agricultor multiplicator,
        (numele şi prenumele,                     (numele şi prenumele,
       semnatura şi ştampila)                     semnatura şi ştampila)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
 (se completeazã de ITCSMS/LCCSMS)
 INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SÃDITOR/LCCSMS: ..........
 Se repartizeazã pentru control şi       │ÎNSCRIERE:                 │TARIF CONTROL ÎN CAMP
 certificare conform Ordin MAPDR         │ADMISÃ/RESPINSà           │...................... LEI
 nr. ................. inspectorului     │INSPECTOR RESPONSABIL:     │
 responsabil .......................     │...........................│
     ÎNREGISTRARE Data şi Nr.:                                     DIRECTOR EXECUTIV,
     Nota: Declaraţia va fi însoţitã de documentele prevãzute în Ordinul MAPDR nr. ...... .
     *) În cazul în care nu exista contract de multiplicare, rubrica se completeazã cu numele
     agricultorului multiplicator.
     Formular tip Ordin MAPDR nr. .............. .
     B. Formular model "Document de inspecţie în camp":
     ROMÂNIA
     Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
     Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)
     ITCSMS/LCCSMS ..........................................
     (adresa, telefon/fax, e-mail)
     DOCUMENT DE INSPECŢIE ÎN CAMP NR.:
 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
 │Agent economic multiplicator           │Cod autorizaţie  │Provenienta samanta │
 ├───────────────────────────────────────┤                 │Numãr referinta lot:│
 │Contract (acord) de multiplicare nr.   │                 │                    │
 ├───────────────────────────────────────┼─────────────────┤                    │
 │Agricultor multiplicator               │Cod autorizaţie  │                    │
 ├─────────────────┬─────────────────────┴─────────────────┤                    │
 │Specia           │Soiul                                  │                    │
 │                 │(se specifica dacã soiul este modificat│                    │
 │                 │genetic şi codul de identificare)      │                    │
 ├─────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Suprafata        │Categ. biologica propusã               │Categorie biologica │
 ├─────────────────┼───────────────────────────────────────┤                    │
 │Parcela:         │Premergãtoare:                         │                    │
 └─────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┘
     REZULTATE INSPECŢIE: (puritatea speciei şi puritatea varietala)
     Specifice culturii
     DECIZIA ITCSMS/LCCSMS
     În urma inspecţiei în camp, pe baza constatãrilor şi determinarilor
     efectuate, în conformitate cu prevederile Regulilor şi Normelor
     Ordin MAPDR nr. ..........,
     suprafata şi producţia realizatã este:
 ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ADMISÃ:                       ha    UM  │RESPINSÃ:           ha        UM     │
 │ADMISÃ SUB REZERVA:           ha    UM  │CAUZE:                               │
 │ADMISÃ CU DECLASARE:          ha    UM  │                                     │
 │CATEGORIA APROBATÃ:           ha    UM  │                                     │
 └────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
     Ridicat esantion de verificare:
     Eliberat la data:
                                         Inspector responsabil,
     Formular tip Ordin MAPDR nr. ...............
     C. Formular model "Adeverinta de transport":
     ADEVERINTA DE TRANSPORT SEMINŢE ŞI MATERIAL SÃDITOR
     SERIA: ....... NR: .........
 ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │Agricultor multiplicator:  │Cod autorizaţie:                                  │
 ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Specia:                    │Soiul:                                            │
 │                           │(se specifica dacã soiul este modificat genetic şi│
 │                           │codul de identificare)                            │
 ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Categoria biologica:       │Nr. identitate:                                   │
 ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Cantitatea:                │An recolta:                                       │
 └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
     Se expediazã în condiţiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ........
     cu mijlocul de transport nr.: ..................
     Subsemnatul ...................... responsabil tehnic garantez ca samanta
     provine din producţia aprobatã în camp cu documentul nr. .... eliberat de
     ITCSMS .............. şi ca nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau
     categorii biologice pe timpul recoltarii şi transportului la statia de
     prelucrare.
     Contract de prelucrare Nr. ............. (dacã este cazul).
                                          Receptionat:      kg
       Responsabil tehnic,                Responsabil prelucrator,
       (numele, prenumele                   (numele, prenumele
          şi semnatura)                          şi semnatura)
     Certificat de atestare nr.:                      Cod autorizaţie:
     Nota: Se întocmeşte în trei exemplare din care unul rãmâne la
     multiplicator, al doilea însoţeşte samanta la prelucrator, al
     treilea se depune la ITCSMS.
     Formular tip Ordin MAPDR nr. ..................
     D. Formular model Declaraţie de certificare a loturilor de samanta:
     ITCSMS/LCCSMS: ..............
     ROMÂNIA
     Agent economic:
     DECLARAŢIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr. ............
 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐
 │Agent economic                   │Cod autorizaţie      │Partida/Agricultor multiplicator  │
 │                                 │                     │(Document de inspecţie în camp/UM)│
 ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤(Nr. identitate, kg)              │
 │Prelucrator (prestator de        │Cod autorizaţie      │                                  │
 │servicii)                        │                     │1.                                │
 ├─────────────────────────┬───────┴─────────────────────┤                                  │
 │Specia:                  │Soiul:                       │2.                                │
 │                         │(se specifica dacã soiul este│                                  │
 │                         │modificat genetic şi codul de│3.                                │
 │                         │identificare)                │                                  │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤4.                                │
 │Categoria biologica:     │Puritate varietala:          │                                  │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤5.                                │
 │Cantitate partida:  to   │Contract prestãri            │                                  │
 │                         │servicii nr.                 │                                  │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
     Samanta se trateazã cu: ...................................
     Solicitam esantionarea oficialã, certificarea şi atribuirea unui numãr
     de ............ etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru urmãtoarele loturi:
                                         ┌──────────────────────────────────────┐
                                         │(Se completeazã de cãtre I.T.C.S.M.S.)│
 ┌───┬────────┬─────┬────────┬───────────┼─────────┬────────────────────────────┤
 │Nr.│Greutate│Amba-│ Numãr/ │  Analiza  │ Numãr   │Etichete oficiale atribuite │
 │lot│    Kg  │lat  │Greutate│informativa│referinta├─────┬─────┬─────────┬──────┤
 │   │        │în:  │ambalaj │ Nr./data  │  lot    │Nr.  │Seria│Nr. de la│Pana  │
 │   │        │     │        │           │         │total│     │         │la    │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 1.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 2.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 3.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 4.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 5.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 6.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 7.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 8.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │ 9.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 ├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤
 │10.│        │     │        │           │         │     │     │         │      │
 └───┴────────┴─────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴──────┘
     Prelucratorul se angajeazã sa respecte prevederile Regulilor şi Normelor
     din Ordinul MAPDR nr. ............. .
     Garantãm pãstrarea autenticitatii şi puritatii biologice a seminţelor avute
     înainte de condiţionare.
     Observaţii:
          Agent economic proprietar               Prelucrator,
       (sau împuternicit al acestuia),        (numele şi prenumele,
           (numele şi prenumele,               semnatura şi ştampila)
            semnatura şi ştampila)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
     ITCSMS ..............             TARIF PT. CERTIFICARE ................. LEI
     ÎNSCRIERE ACCEPTATÃ/RESPINSà                                  DATA: ...............
     Se repartizeazã pentru control şi certificare:
     INSPECTOR RESPONSABIL ....................                     DIRECTOR EXECUTIV,
     Declaraţia va fi însoţitã de documentele prevãzute în Ordinul MAPDR nr. ........
     Formular tip Ordin MAPDR nr. ............. .
     E. Formular model: "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului"
     INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR
     ŞI MATERIALULUI SÃDITOR ............................
     (LCCSMS)
     RAPORT FINAL DE RECEPŢIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:
     .................... din data: .................
     Inspector oficial: .............. Produs: .........................
 Agent economic:                                  │Cod autorizaţie:
 ──────────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────────────
 Prelucrator:              │                      │Cod autorizaţie:
 ──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────
 Specia:                   │Soiul:                │Categoria biologica:
 ──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────
 Nr. lotului:              │An recolta:           │Tratament:
 ──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────
 Ambalaje tip:             │Numãr:                │Loc depozitare:
 ──────────────────────────┴──────────────────────┼───────────────────────────
 Cantitate:                                       │Ţara de producţie:
 ─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────
                                         serie       nr. de la        pana la
 Etichete/vignete oficiale atribuite: ............ .............. .............
         Nr. total: .................
 În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform:
         Fisei de analiza nr. .......... data ...................
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Data recepţie lot: .......................
     Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total ......... buc.
                                - retrase, nr. total ........... buc.
     Termen de valabilitate atribuit de deţinãtor: .............................
     În urma verificãrii, cantitatea de: .......... kg/nr., ambalata în: ..........,
     nr. ambalaje: .........., greutate-nr./ambalaj ............ a fost recepţionatã
     ca lot: ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu.
     Menţiuni:
   Inspector responsabil,                         Agent economic,
       Semnatura:                                   Semnatura:
     Formular model Ordin MAPDR nr. ............... .
     F. Formular model Document oficial de certificare a semintei:
     ROMÂNIA
     Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
     Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development
     Inspecţia NationalA pentru Calitatea Seminţelor (INCS)
     Naţional Inspection for Quality of Seeds
     Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti
     DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de samanta nr. ..........
     OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no .............
 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Agent economic (nume, adresa)         │Cod autorizaţie     │Data esantionarii oficiale   Esantionor│
 │Name of applicant (name, address)     │Registration number:│Date of official sampling    Sampler   │
 ├────────────┬─────────────────────────┼────────────────────┤                                       │
 │Specia      │Soiul                    │Categoria aprobatã  │Numãrul de referinta al lotului        │
 │Species     │(se specifica dacã soiul │Approved category   │Reference lot number                   │
 │            │este modificat genetic şi│                    │                                       │
 │            │codul de identificare)   │                    │                                       │
 │            │Variety                  │                    │                                       │
 ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │Greutate lot│Numãr ambalaje şi tip    │Loc depozitare      │Data sigilarii                         │
 │Lot weight  │No and type of packages  │Storage place       │Date of lot sealing                    │
 ├────────────┴─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │Etichete oficiale, seria şi numãrul,  │Tratamente efectuate│Data recepţie esantion         Numãr   │
 │tipul                                 │                    │analiza                                │
 │Official labels, series, number, type │Treated with:       │Date of sample receiving       Analysis│
 │                                      │                    │number                                 │
 └──────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
      Document de inspecţie în camp nr: ........................................
      Field Inspection Document no. ............................................
      Agricultor multiplicator .................................................
      Grower ...................................................................
      Ţara de producţie:
      Country of production:
      REZULTATE ANALIZE:
      ANALYSIS RESULTS:
 ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │        PURITATE PURITY        │                 GERMINATIE GERMINATION                  │         │
 │    (% din greutate/weight)    │                   (% în numãr/number)                   │UMIDITATE│
 ├───────┬───────┬───────────────┼───────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┤    %    │
 │Samanta│Materii│Seminţe de alte│Germinatia │ Germeni │Seminţe│ Seminţe │ Germeni │Seminţe│MOISTURE │
 │ pura  │inerte │ specii plante │  totalã   │ normali │ tari  │proaspete│anormali │moarte │ CONTENT │
 │ Pure  │ Inert │  Other crop   │   Total   │ Normal  │ Hard  │  Fresh  │Abnormal │ Dead  │         │
 │ seeds │matter │     seeds     │Germination│seedlings│ seeds │  seeds  │seedlings│ seeds │         │
 ├───────┼───────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
 │       │       │               │           │         │       │         │         │       │         │
 └───────┴───────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘
    Natura materiilor inerte:
    Kind of inert matter:
    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):
    Other seeds:
    Alte determinãri:
    Other tests:
    Metoda de analiza:
    Analysis method:
                SAMANTA PRODUSÃ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ŞI NORMELE RO (CE)
                SEED PRODUCED ÎN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS RO (CE)
     Pasaport fitosanitar:
     Data: ..................................
     Emitent: ...............................          Director executiv,
     (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)            (nume, prenume,
                                                      semnatura, ştampila)
     Formular tip Ordin MAPDR nr. ................
     G. Formular model Buletin de analiza oficialã:
     ROMÂNIA
     Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
     Inspecţia Nationala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)
     Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti
     BULETIN DE ANALIZA OFICIALÃ NR:
 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Agent economic (nume, adresa)         │Cod autorizaţie     │Data esantionarii oficiale   Esantionor│
 │Name of applicant (name, address)     │Registration number:│Date of official sampling    Sampler   │
 ├────────────┬─────────────────────────┼────────────────────┤                                       │
 │Specia      │Soiul                    │Categoria aprobatã  │Numãrul de referinta al lotului        │
 │Species     │(se specifica dacã soiul │Approved category   │Reference lot number                   │
 │            │este modificat genetic şi│                    │                                       │
 │            │codul de identificare)   │                    │                                       │
 │            │Variety                  │                    │                                       │
 ├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │Greutate lot│Numãr ambalaje şi tip    │Loc depozitare      │Data sigilarii                         │
 │Lot weight  │No and type of packages  │Storage place       │Date of lot sealing                    │
 ├────────────┴─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │Etichete oficiale, seria şi numãrul,  │Tratamente efectuate│Data recepţie esantion         Numãr   │
 │tipul                                 │                    │analiza                                │
 │Official labels, series, number, type │Treated with:       │Date of sample receiving       Analysis│
 │                                      │                    │number                                 │
 └──────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
    Document inspecţie în camp nr.:
    Field inspection document no.:
    Agricultor multiplicator:
    Grower:
    Ţara de producţie:
    Country of production:
    REZULTATE ANALIZE:
    ANALYSIS RESULTS:
 ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │        PURITATE PURITY        │                 GERMINATIE GERMINATION                  │         │
 │    (% din greutate/weight)    │                   (% în numãr/number)                   │UMIDITATE│
 ├───────┬───────┬───────────────┼───────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┤    %    │
 │Samanta│Materii│Seminţe de alte│Germinatia │ Germeni │Seminţe│ Seminţe │ Germeni │Seminţe│MOISTURE │
 │ pura  │inerte │ specii plante │  totalã   │ normali │ tari  │proaspete│anormali │moarte │ CONTENT │
 │ Pure  │ Inert │  Other crop   │   Total   │ Normal  │ Hard  │  Fresh  │Abnormal │ Dead  │         │
 │ seeds │matter │     seeds     │Germination│seedlings│ seeds │  seeds  │seedlings│ seeds │         │
 ├───────┼───────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
 │       │       │               │           │         │       │         │         │       │         │
 └───────┴───────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘
    Natura materiilor inerte:
    Kind of inert matter:
    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):
    Other seeds:
    Alte determinãri:
    Other tests:
    Metoda de analiza:
    Analysis method:
    CONCLUZII:                                        Director executiv,
    Emitent: ...................                       (nume, prenume,
    (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail)          semnatura, ştampila)
    Formular tip Ordin  MAPDR nr. ................
    H. Formular model Document de calitate şi conformitate al furnizorului:
    ROMÂNIA
    FURNIZOR:
    COD AUTORIZAŢIE:
    DOCUMENT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI
    Nr. ......... data .................
    Beneficiar ..........................................
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │                                 Specia                                  │                   │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬──────┬──────┤
 │Soiul                                                                    │     │      │      │
 │(se specifica dacã soiul este modificat genetic şi codul de identificare)│     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Categoria biologica                                                      │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Nr. de referinta al lotului                                              │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Cantitatea livrata (kg)                                                  │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Nr. de ambalaje şi tip                                                   │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Document oficial de certificare a semintei nr. emitent ................  │     │      │      │
 │data .................                                                   │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Etichete, seria şi nr., de la ........ pana la ...........               │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Calitatea lotului:                                                       │     │      │      │
 │- puritate fizica:                                                       │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │- seminţe strãine nr. ....../......%                                     │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │- germinatia totalã %                                                    │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │- umiditate %                                                            │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │- masa a 1.000 boabe:                                                    │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │- stare sanitarã:                                                        │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Alte determinãri:                                                        │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Producãtor:                                                              │     │      │      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤
 │Ţara de producţie:                                                       │     │      │      │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┘
     - Samanta tratata cu ......................................................
     - Termen de valabilitate (garanţie) .......................................
     Menţiuni:
     Samanta se livreaza în condiţiile art. .... din Legea nr. 266/2002.
     Samanta corespunde pentru insamantare conform regulilor şi standardelor
     Ordin MAPDR nr. ......
     Locul de depozitare - livrare ........................
     Furnizor ........................    Beneficiar .................
              (numele, prenumele,                 (numele, prenumele,
             semnatura şi ştampila)              semnatura şi ştampila)
     Formular tip Ordin MAPDR nr. ........


*ST*
                             __________

    
Data adaugarii: 05/03/2013 20:03:44
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: