Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

ORDONANTA nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura

Fabricarea în România a unor produse de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României, fiind produse în vederea exportului, se poate face numai în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Ministerul Sãnãtãţii şi Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.    Art. 1 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 2 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 3 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 4 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 5 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 6 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 7 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.    ART. 8
    Fabricarea în România a unor produse de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României, fiind produse în vederea exportului, se poate face numai în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Ministerul Sãnãtãţii şi Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.

-------------
    Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 9
    Publicitatea de orice fel, prin orice mijloace, pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României este interzisã.

-------------
    Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


-------------
    Art. 10 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 11 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 12 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 13 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Art. 14 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.

    ART. 15
    Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) au regimul produselor reglementate cu stricteţe, în care scop:    a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea şi utilizarea lor vor fi înregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesionalã, cu pregãtire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitãrii, manipulãrii şi utilizãrii în siguranţã a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor şi de poluare a mediului înconjurãtor, precum şi pentru protejarea albinelor;

----------
    Litera a) a art. 15 a fost modificatã de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.


    b) fabricanţii, importatorii, comercianţii, distribuitorii şi utilizatorii autorizaţi sã desfãşoare activitãţi cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra, în mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a cãror razã teritorialã aceştia urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea;
    c) sunt interzise comercializarea, distribuirea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) de cãtre persoane fizice, precum şi de cãtre persoane juridice neînregistrate/neautorizate;    d) utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra la unitãţile fitosanitare şi inspectoratele teritoriale de muncã, care au obligaţia sã notifice aceasta la inspectoratele judeţene pentru protecţia muncii, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi la inspectoratele judeţene de poliţie în a cãror razã teritorialã aceştia urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea;

----------
    Litera d) a art. 15 a fost modificatã de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.


    e) la distribuirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), fabricanţii, importatorii şi distribuitorii înregistraţi au obligaţia sã cearã cumpãrãtorului certificatul de înregistrare (pentru comercianţi şi distribuitori), iar utilizatorului autorizaţia de utilizare, sã le verifice valabilitatea şi sã le înregistreze într-un registru special de evidenţã a distribuirii acestor produse, potrivit autorizaţiilor eliberate. Registrele de evidenţã se sigileazã şi paginile se numeroteazã de cãtre unitãţile fitosanitare.

--------------
    Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


--------------
    Art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


--------------
    Art. 17 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 18
    Prestatorii de servicii cu produse de protecţie a plantelor şi producãtorii agricoli persoane juridice pot redistribui cantitãţile excedentare de produse de protecţie a plantelor pe care le deţin, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, dupã cum urmeazã:
    a) produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), numai utilizatorilor autorizaţi sa lucreze cu astfel de produse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;
    b) celelalte produse de protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fãrã clasificare de periculozitate, la toţi utilizatorii, persoane juridice sau fizice, numai pentru utilizare proprie, fiind interzisã recomercializarea acestora.

--------------
    Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    ART. 19


    (1) Utilizarea produselor de protecţie a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, cu normele şi recomandãrile prevãzute în tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, pentru silvicultura.

--------------
    Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
    (2) În vederea protejãrii sãnãtãţii oamenilor şi a animalelor, protecţiei albinelor şi a mediului înconjurãtor, producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeazã pe terenurile pe care le deţin produse de protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fãrã clasificare de periculozitate, au obligaţia sa le depoziteze, sa le manipuleze şi sa le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc, aprobate potrivit legii.

--------------
    Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    (3) Pot efectua tratamente de protecţie a plantelor, la solicitarea producãtorilor agricoli şi a deţinãtorilor de terenuri cu vegetaţie forestierã, persoane fizice sau juridice, numai prestatorii de servicii care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de protecţie a plantelor.

--------------
    Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    (4) Prestatorii de servicii de protecţie a plantelor care obţin dreptul de utilizare şi a produselor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), potrivit dispoziţiilor art. 15, se vor inregistra la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a cãror raza teritorialã îşi desfãşoarã activitatea, potrivit art. 15 lit. b) şi d).

--------------
    Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    (5) Producãtorii agricoli, persoane juridice, care au nevoie şi de produse clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), pot cumpara şi utiliza aceste produse numai dacã solicita şi dacã obţin autorizaţia de utilizare, potrivit art. 15.

--------------
    Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    (6) Pot fi autorizaţi sa cumpere şi sa utilizeze produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) numai producãtorii agricoli, persoane juridice, şi prestatorii de servicii de protecţie a plantelor, care întrunesc condiţiile prevãzute la art. 15 lit. a).

--------------
    Alin. (6) al art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 20
    Producãtorii agricoli, persoane juridice, care au mijloacele necesare şi personal calificat, atestat prin certificat de atestare profesionalã, eliberat nominal, în urma examenului, de cãtre unitatea fitosanitarã, se pot autoriza şi ca prestatori de servicii de protecţie a plantelor, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentei ordonanţe. De aceste prevederi pot beneficia şi unitãţile silvice, pentru terenurile cu vegetaţie forestierã.

--------------
    Art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 21
    Asistenta tehnica operativã în domeniul de protecţie a plantelor pentru producãtorii agricoli, cu precãdere pentru producãtorii din sectorul privat care nu dispun de pregãtire profesionalã adecvatã, revine unitatii fitosanitare, precum şi specialiştilor de la centrele agricole comunale, prin:
    a) informarea din timp a producãtorilor agricoli asupra agenţilor biologici de daunare specifici fiecãrei culturi, precum şi asupra mãsurilor de prevenire şi combatere, în funcţie de rezerva biologica existenta şi de evoluţia factorilor climatici;
    b) orientarea producãtorilor agricoli asupra necesarului de produse de protecţie a plantelor pe care aceştia urmeazã sa-l comande comercianţilor autorizaţi;
    c) controlul stãrii de protecţie a plantelor a culturilor şi recomandarea mãsurilor de prevenire şi combatere a bolilor, dãunãtorilor şi buruienilor, în concordanta cu prevederile buletinelor de avertizare emise de cãtre staţiile de prognoza şi avertizare teritoriale;
    d) îndrumarea producãtorilor agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu pesticide, respectiv manipularea produselor, prepararea soluţiilor, reglarea maşinilor şi a aparatelor de tratat, execuţia calitativã a tratamentelor, inclusiv asupra normelor obligatorii privind protecţia muncii şi protecţia mediului;
    e) organizarea periodicã a instruirii teoretice şi practice a producãtorilor agricoli, cu privire la protecţia fitosanitara a culturilor.

--------------
    Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 22
    (1) Efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, dãunãtorilor şi buruienilor se va face numai la avertizare, prin buletine de avertizare emise de serviciile de prognoza şi avertizare din teritoriu, sau, în lipsa acestora, prin înştiinţare facuta de specialiştii de protecţie a plantelor, inclusiv prin mass-media.
    (2) Producãtorii agricoli, persoane fizice şi juridice, care executa cu forte şi cu mijloace proprii tratamentele de protecţie a plantelor, precum şi prestatorii de tratamente de protecţie a plantelor vor solicita înregistrarea lor la serviciile de prognoza şi avertizare din teritoriu pentru a obţine buletinele de avertizare necesare efectuãrii tratamentelor de protecţie a plantelor.
    (3) Serviciile de prognoza şi avertizare din subordinea unitatilor fitosanitare emit, gratuit, buletinele de avertizare pe care le expediazã centrelor agricole teritoriale, prestatorilor de servicii de protecţie a plantelor şi, în mãsura posibilitãţilor, producãtorilor agricoli, în vederea informãrii operative a tuturor producãtorilor agricoli asupra oportunitãţii tratamentelor de protecţie a plantelor, a mijloacelor şi a condiţiilor în care se pot executa.
    (4) Cheltuielile aferente emiterii buletinelor de avertizare se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
    (5) Pentru silvicultura, tratamentele de combatere a dãunãtorilor se aplica pe baza lucrãrilor de depistare şi de prognoza întocmite anual de filialele silvice, verificate şi aprobate de Regia Autonomã a Pãdurilor "Romsilva".

--------------
    Art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 23
    (1) Fabricantii, importatorii şi comercianţii poarta rãspunderea pentru calitatea produselor furnizate, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Este interzisã crearea de stocuri de produse de protecţie a plantelor peste nevoile de utilizare. Deţinãtorii de produse de protecţie a plantelor sunt obligaţi sa asigure folosirea acestora sau redistribuirea lor la alţi utilizatori, în limita termenelor de valabilitate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei exercita, prin laboratoare autorizate, controlul calitãţii produselor de protecţie a plantelor de fabricaţie interna şi din import. Controlul reziduurilor produselor de protecţie a plantelor în soluri, în furaje, în ape, în produse agroalimentare de origine vegetala şi animala se exercita de cãtre laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Sãnãtãţii şi Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.

--------------
    Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 24
    (1) Prestatorii de servicii de protecţie a plantelor sunt obligaţi sa respecte toate instrucţiunile, normele tehnice şi metodologice care reglementeazã depozitarea, manipularea şi efectuarea tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor şi rãspund de calitatea şi eficienta tratamentelor efectuate.
    (2) Controlul şi expertiza calitãţii acestor servicii se fac de cãtre personalul de specialitate al unitatilor fitosanitare, precum şi de alte persoane împuternicite de autoritãţile agricole competente, din proprie initiativa sau la solicitarea producãtorilor agricoli.
    (3) Nici un producãtor agricol sau deţinãtor de teren cu vegetaţie forestierã, persoana fizica sau juridicã, nu poate fi obligat la plata unor servicii de protecţie a plantelor pe care nu le-a solicitat sau pentru care nu şi-a dat acordul prealabil. Fac excepţie acţiunile de prevenire şi combatere a unor boli, daunatori şi buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potenţialul de daunare, constituie agenţi deosebit de periculosi pentru plantele agricole şi vegetatia forestierã şi pentru care serviciile agricole teritoriale sau unitãţile silvice dispun mãsuri speciale de combatere, la solicitarea serviciilor de prognoza şi avertizare ale unitatilor fitosanitare şi ale organelor silvice.

--------------
    Art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 25
    (1) Fabricantii, importatorii, comercianţii şi distribuitorii de produse de protecţie a plantelor sunt obligaţi sa-şi organizeze mijloacele necesare recuperãrii ambalajelor nevalorificabile de la produsele furnizate la utilizatori, fiind interzisã stocarea acestora la producãtorii agricoli sau la prestatorii de tratamente mai mult de 90 de zile peste termenul de valabilitate a produsului utilizat.
    (2) Producãtorii agricoli şi prestatorii de servicii de protecţie a plantelor sunt obligaţi sa returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de conţinut, în condiţiile stabilite cu furnizorii, care au obligaţia de a le reprimi, în vederea recuperãrii.
    (3) Este interzisã utilizarea ambalajelor produselor de protecţie a plantelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate.
    (4) Ambalajele nerecuperabile se vor distruge de cãtre utilizatorii produselor, imediat dupã golire, în conformitate cu instrucţiunile înscrise pe ele de cãtre furnizor.
    (5) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Sãnãtãţii, împreunã cu celelalte ministere, vor elabora şi vor procura reglementãrile necesare introducerii, pânã la 31 decembrie 1995, a siglei de mediu pentru ambalaje şi a taxei pentru nerecuperarea ambalajelor refolosibile.

--------------
    Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 26
    (1) Seminţele tratate cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) sunt supuse aceloraşi dispoziţii, de stricta reglementare. Este interzisã comercializarea acestora cãtre persoane fizice sau juridice neautorizate. Tratarea seminţelor cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), de cãtre persoane fizice sau juridice neautorizate, este interzisã.
    (2) Producãtorii agricoli pot solicita efectuarea insamintarilor cu seminţe tratate cu pesticide clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), prin prestatorii de servicii autorizaţi.

--------------
    Art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    ART. 27


    În scopul reducerii riscului de impact asupra sãnãtãţii oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protecţia albinelor şi a mediului înconjurãtor, sunt interzise:

-------------
    Partea introductivã a art. 27 a fost modificatã de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995.    a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) în agricultura şi silvicultura;

--------------
    Lit. a) a art. 27 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    b) aplicarea tratamentelor la plante melifere, cît şi la cele care îşi realizeazã polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada infloritului. Unele tratamente se pot face numai în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul unitatii fitosanitare, al filialei silvice şi al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

--------------
    Lit. b) a art. 27 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    c) tratamentele cu produse a cãror remanenta depãşeşte timpul de pauza stabilit pentru punerea în consum a produselor recoltate;


    d) vînzarea şi punerea în consum a produselor agricole recoltate fãrã respectarea timpului de pauza stabilit de autoritãţile competente sau cu reziduuri de produse de protecţie a plantelor peste limitele maxime admise;

--------------
    Lit. d) a art. 27 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    e) efectuarea de tratamente cu produse de protecţie a plantelor interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitarã şi ecologica, precum şi în alte zone protejate, stabilite de autoritãţile competente;

--------------
    Lit. e) a art. 27 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    f) utilizarea oricãrui produs de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care a fost omologat;

--------------
    Lit. f) a art. 27 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    g) efectuarea de tratamente cu produse ale cãror reziduuri se acumuleaza peste limitele maxime admise în soluri, în ape, în furaje şi în produsele agroalimentare.


    ART. 28
    Autoritãţile agricole vor introduce mãsuri adecvate stimulãrii interesului producãtorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate şi evitarea utilizãrii abuzive a produselor de protecţie a plantelor.

--------------
    Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


-------------
    Art. 29 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.    ART. 30
    (1) Responsabilitãţile organizãrii asistenţei fitosanitare pentru toţi producãtorii agricoli pe teritoriul tarii, în conformitate cu dispoziţiile legale, revine Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin unitatile fitosanitare. Pentru domeniul silvic, responsabilitatea revine Regiei Autonome a Pãdurilor "Romsilva" prin filialele silvice ale acesteia.
    (2) În fiecare judeţ, unitatea fitosanitarã exercita atribuţiile de autoritate teritorialã de protecţie a plantelor care controleazã respectarea dispoziţiilor legale referitoare la desfãşurarea acţiunilor de protecţie a plantelor şi gestionarea produselor de protecţie a plantelor pe întreg teritoriul judeţului, în agricultura şi silvicultura, precum şi în alte sectoare ce utilizeazã produse de protecţie a plantelor, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a activitãţii. Autoritãţile silvice, cele pentru sãnãtate şi pentru mediu controleazã dispoziţiile prezentei ordonanţe în conformitate cu atribuţiile pe care le au.
    (3) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, instituţie bugetarã în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, organizeazã şi indruma metodologic reţeaua de prognoza-avertizare şi carantina fitosanitara, exercita controlul calitãţii produselor de protecţie a plantelor, din producţia interna şi din import, organizeazã şi conduce controlul fitosanitar vamal. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara autorizeaza şi indruma metodologic laboratoarele pentru controlul calitãţii produselor de protecţie a plantelor din cadrul unitatilor fitosanitare.
    (4) Pe mãsura dotãrii tehnico-materiale, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara va efectua controlul reziduurilor din produsele de origine vegetala, va autoriza şi va indruma metodologic laboratoarele pentru controlul reziduurilor de produse de protecţie a plantelor din cadrul unitatilor fitosanitare.
    (5) Agenţii economici care desfãşoarã activitãţi cu produse de protecţie a plantelor - fabricanti, importatori, comercianţi, distribuitori, utilizatori - sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile solicitate de unitatile fitosanitare, la termenele şi în condiţiile stabilite, cu respectarea limitelor privind secretul profesional şi comercial, referitoare la aceste activitãţi.

--------------
    Art. 30 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 31
    Constituie contravenţii la normele privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    1. cu amendã de la 100 de lei la 2.000 de lei:    a) nerespectarea obligaţiilor ce revin deţinãtorilor de terenuri agricole pentru menţinerea culturilor agricole într-o stare fitosanitarã corespunzãtoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-----------
    Litera a) a pct. 1 al art. 31 a fost modificatã de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.


    b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de protecţie a plantelor de cãtre producãtorii agricoli şi prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor şi neefectuarea operaţiei de clãtire de trei ori a ambalajului dupã utilizarea produsului;
    c) ridicarea de la furnizori cu bunã ştiinţã a unor produse de protecţie a plantelor necorespunzãtoare sub aspectul calitãţii şi al ambalãrii;
    d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fãrã respectarea instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor şi condiţiile de efectuare a tratamentelor;
    e) refuzul de a permite accesul autoritãţilor în locurile în care se efectueazã controlul, precum şi refuzul pentru ridicarea probelor de analizã;
    2. cu amendã de la 1.500 de lei la 4.500 de lei:
    a) refuzul de a permite efectuarea acţiunilor de prevenire şi combatere a unor boli, dãunãtori şi buruieni care constituie obiecte de carantinã fitosanitarã sau care, prin potenţialul de dãunare, constituie agenţi deosebit de periculoşi, de cãtre unitãţile fitosanitare;
    b) publicitatea pentru produse de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României;
    c) prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor fãrã autorizaţie pentru prestãri de servicii;
    d) utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) fãrã autorizaţie de utilizare;
    e) tratarea şi comercializarea de sãmânţã tratatã cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) de cãtre/şi la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate/ neînregistrate, precum şi deţinerea şi utilizarea de astfel de sãmânţã de cãtre persoane fizice sau juridice neautorizate;
    f) refuzul din partea operatorilor economici care desfãşoarã activitãţi cu produse de protecţie a plantelor - fabricanţi, importatori, comercianţi, distribuitori şi utilizatori - de a transmite informaţiile solicitate de cãtre unitatea fitosanitarã;
    g) comercializarea de produse de protecţie a plantelor fãrã etichete, cu etichete necorespunzãtoare sau în ambalaje neautorizate;    h) neprezentarea operatorilor economici înregistraţi/autorizaţi pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) în vederea înregistrãrii la unitãţile fitosanitare şi la inspectoratele teritoriale de muncã;

-----------
    Litera h) a pct. 2 al art. 31 a fost modificatã de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.


    i) neţinerea evidenţei operaţiunilor cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) într-un registru special şi necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de cãtre fabricanţi, importatori şi comercianţi înregistraţi;
    3. cu amendã de la 3.000 de lei la 7.000 de lei şi confiscarea mãrfii:
    a) punerea în vânzare a produselor agricole recoltate înainte de expirarea timpului de pauzã de la aplicarea ultimului tratament;
    b) comercializarea produselor de protecţie a plantelor cu termen de garanţie expirat sau în afara parametrilor omologaţi. Cheltuielile rezultate în urma efectuãrii analizelor de laborator se suportã de cãtre comercianţi;
    c) utilizarea în agriculturã şi în silviculturã a produselor de protecţie a plantelor neomologate;
    d) punerea în consumul animalelor sau al populaţiei a seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor sau a subproduselor obţinute prin prelucrarea acestor seminţe;
    e) utilizarea ambalajelor de produse de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;
    4. cu amendã de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:
    a) comercializarea produselor de protecţie a plantelor fãrã certificat de înregistrare;
    b) vânzarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;
    c) depozitarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi a materialului semincer tratat în spaţii neautorizate sau cu nerespectarea condiţiilor de depozitare;
    d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protecţie a plantelor de cãtre fabricanţi, importatori, comercianţi şi distribuitori;
    e) crearea de stocuri de produse de protecţie a plantelor peste nevoile de utilizare;
    f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) şi a celor pentru care existã reglementãri nominale privind interzicerea utilizãrii cu mijloace avio;
    g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum şi la cele care îşi realizeazã polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului, fãrã aprobare;
    h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitarã şi ecologicã, precum şi în alte zone protejate;
    i) utilizarea produselor de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub formã de momeli toxice sau pentru braconaj;
    j) deversarea pe sol sau în ape a soluţiilor de produse de protecţie a plantelor rãmase neutilizate, precum şi a apelor de spãlare a utilajelor, echipamentelor şi a ambalajelor de produse de protecţie a plantelor.

--------------
    Art. 31 a fost modificat de pct. 3 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    ART. 32


    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat, dupã caz, de cãtre poliţia fitosanitara organizatã de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, de personalul împuternicit de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, de Ministerul Sãnãtãţii, precum şi de Ministerul de Interne. Contravenţiile prevãzute la art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. c), d), i) şi alin. (4) lit. a), b), c), i) şi j) se constata şi se aplica şi de cãtre ofiţerii şi subofiterii de poliţie.

-------------
    Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995.

    (2) Amenzile contravenţionale se aplica persoanelor fizice şi juridice.


(3) Contravenţiilor prevãzute la art. 31 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

--------------
    Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


    (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul constatator fãcând menţiunea despre aceastã posibilitate în procesul-verbal.

--------------
    Alin. (4) al art. 32 a fost introdus de pct. 5 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 33
    Anularea sau suspendarea pe o perioadã cuprinsã între 1 şi 6 luni a certificatului de înregistrare, a autorizaţiei de utilizare şi a autorizaţiei de prestãri de servicii cu produse de protecţie a plantelor se face de cãtre emitent în urmãtoarele situaţii:    a) când aceasta este cerutã de cãtre personalul împuternicit cu atribuţii de control din partea unitãţii fitosanitare, agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inspectoratului judeţean de poliţie, inspectoratului teritorial de muncã şi a altor unitãţi competente;

-----------
    Litera a) a art. 33 a fost modificatã de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2009 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009.


    b) în cazul sãvârşirii repetate, în decurs de 2 ani, a uneia dintre contravenţiile prevãzute la art. 31;
    c) când certificatul de înregistrare, autorizaţia de utilizare şi autorizaţia de prestãri de servicii cu produse de protecţie a plantelor au fost obţinute pe baza unor informaţii false care au indus în eroare;
    d) când deţinãtorul certificatului de înregistrare, autorizaţiei de utilizare şi al autorizaţiei de prestãri de servicii cu produse de protecţie a plantelor nu anunţã emitentul, în termenul prevãzut, cã în documentaţia depusã la înregistrare/autorizare au intervenit modificãri.

--------------
    Art. 33 a fost modificat de pct. 6 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    Dispoziţii finale şi tranzitorii    ART. 34
    Fabricantii, importatorii, comercianţii, prestatorii de servicii şi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor care produc, importa, comercializeazã, distribuie, presteazã servicii şi utilizeazã produse de protecţie a plantelor vor solicita autorizarea, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

--------------
    Art. 34 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    ART. 35
    (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului vor dispune ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, toate produsele de protecţie a plantelor degradate şi neidentificate, existente în depozitele unitãţilor agricole şi silvice, sa fie colectate şi depozitate, în condiţii de siguranta, pânã la gãsirea soluţiilor de distrugere a acestora.
    (2) Mãsura prevãzutã la alin. (1) se va aplica şi de cãtre Ministerul Industriilor, pentru stocurile de produse de protecţie a plantelor deteriorate, existente în unitãţile producãtoare.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Sãnãtãţii, Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Industriilor, prin organele lor de specialitate şi prin unitãţile de cercetare subordonate, vor analiza şi vor propune, pânã la 1 august 1995, mãsuri tehnice şi economice de neutralizare şi de distrugere a stocurilor de produse de protecţie a plantelor degradate.

--------------
    Art. 35 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    ART. 36
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii, Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, cu alte autoritãţi şi cu agenţii economici interesaţi, vor elabora mãsuri pentru:


    a) interzicerea fabricãrii în ţara a produselor mercurice, de protecţie a plantelor, începând cu data de 1 ianuarie 1995 şi a utilizãrii lor pe teritoriul tarii, începând cu data de 15 noiembrie 1995;

--------------
    Lit. a) a art. 36 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    b) interzicerea utilizãrii pentru tratamente pe sol a pulberilor de prafuit pe baza de insecticide organoclorurate, începînd cu data de 1 iunie 1995. Producerea acestor insecticide în ţara, în scopul exportului, va fi analizata de autoritãţile centrale pentru sãnãtate şi mediu pînã la data de 31 decembrie 1995, cînd vor lua o decizie pe care o vor comunica fabricantilor interesaţi;
    c) punerea sub regim de stricta reglementare a tuturor produselor care exercita un impact negativ asupra calitãţii produselor agroalimentare, sãnãtãţii oamenilor, animalelor şi mediului.
    ART. 37
    Termenii de specialitate în înţelesul prezentei ordonanţe sunt definiţi în anexa la prezenta ordonanţa.
    ART. 38
    (1) Ministrul agriculturii şi alimentaţiei va stabili, prin ordin, conţinutul urmãtoarelor documente:

-------------
    Lit. a) a art. 38 a fost abrogatã de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.


-------------
    Lit. b) a art. 38 a fost abrogatã de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.    c) autorizaţia pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T);

--------------
    Lit. c) a art. 38 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    d) autorizaţia pentru prestãri de servicii cu produse de protecţie a plantelor;

--------------
    Lit. d) a art. 38 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


------------
    Lit. e) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogatã de pct. 7 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    f) certificatul de atestare profesionalã a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T);

--------------
    Lit. f) a art. 38 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    g) certificatul de atestare profesionalã a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de prestãri de servicii cu produse de protecţie a plantelor;

--------------
    Lit. g) a art. 38 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


------------
    Lit. h) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogatã de pct. 7 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.


------------
    Lit. i) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogatã de pct. 7 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    j) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T);

------------
    Lit. j) a alin. (1) al art. 38 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    k) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de prestãri de servicii cu produse de protecţie a plantelor.

------------
    Lit. k) a alin. (1) al art. 38 a fost modificatã de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    (2) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei împreunã cu formularele tip vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
    ART. 39
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                  Contrasemneazã:
                 ----------------
        Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
                     Valeriu Tabara

        Ministrul apelor, pãdurilor şi protecţiei
                      mediului,
                 Aurel Constantin Ilie

                 Ministrul sãnãtãţii,
                    Iulian Mincu

    ANEXA 1

                      DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţa    1. Produs de protecţie a plantelor: orice produs din categoria celor definite la pct. 2 şi 3, condiţionat şi ambalat în vederea prezentãrii, vânzarii şi utilizãrii.

------------
    Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    2. Pesticid: orice substanta chimica sau combinatie de substanţe chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide şi altele asemenea, care se utilizeazã în agricultura şi în silvicultura pentru tratamente de protecţie a plantelor ce vizeazã prevenirea şi combaterea bolilor, dãunãtorilor şi buruienilor în culturile agricole, în plantaţiile pomicole şi viticole, în pãduri, pãşuni şi fîneţe, precum şi pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia şi deratizarea spaţiilor de depozitare a produselor agricole.

------------
    Pct. 2 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    3. Alte produse de protecţie a plantelor: produse ce se utilizeazã ca regulatori de creştere şi fructificare a plantelor, produse pentru tratarea pre şi postrecolta a fructelor în scopul prevenirii deteriorarii acestora pe timpul transportului sau la depozitarii; adjuvanti la utilizarea pesticidelor; produsele cu efect atractant (capcane feromonale, fago şi chromoatractive) şi repelent; biopreparatele pe baza de microorganisme, virusuri şi cele pe baza de insecte entomofage, precum şi alte asemenea mijloace care au ca scop creşterea vigorii şi rezistentei, tratarea bolilor neparazitare, reglarea dezvoltãrii şi fructificãrii plantelor, ameliorarea stãrii lor fitosanitare şi a recoltelor.

------------
    Pct. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    4. Substanta activa: componenta sau componentele biologic active care intra în compozitia unui produs de protecţie a plantelor.

------------
    Pct. 4 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    5. Formulare - condiţionare: operaţiuni prin care substanta activa se prelucreaza sub forma de produs utilizabil - pulberi de prafuit, pulberi pentru tratarea seminţelor, pulberi umectabile, emulsii, suspensii, soluţii, granule etc. - prin adãugarea unor componente organice sau anorganice cu rol diluant sau adjuvant.
    6. Fabricare: obţinerea, prin instalaţii şi prelucrari speciale, de substanţe active, formularea acestora sub forma de produse utilizabile şi ambalarea lor în scopul prezentãrii şi comercializãrii.
    7. Reambalare: transferul unui produs dintr-un ambalaj comercial în altul, în general mai mic, pentru vînzare ulterioara.
    8. Fabricant - producãtor: societate sau organizaţie autorizata, din sectorul public sau privat, a carei activitate consta în fabricarea de substanţe active, formularea lor sub forma de produse utilizabile şi ambalarea sau reambalarea acestora în scopul prezentãrii şi comercializãrii spre utilizare în agricultura şi în silvicultura.
    9. Comercializare: ansamblul de activitãţi autorizate pentru promovarea comercialã a produselor - inclusiv publicitatea, relaţiile publice şi serviciile de informare, distribuire şi vînzare pe piata interna sau externa.


    10. Comerciant: persoana juridicã autorizata care se ocupa de comercializarea produselor de protecţie a plantelor, inclusiv de importul, exportul şi distribuirea interna a acestora.

------------
    Pct. 10 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    11. Furnizor: firma din sectorul public sau privat, autorizata sa fabrice şi/sau sa comercializeze produse de protecţie a plantelor, inclusiv cele autorizate pentru importul şi distribuirea produselor pe piata interna.

------------
    Pct. 11 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    12. Distribuire: ansamblu de operaţiuni prin care produsele de protecţie a plantelor sunt dirijate de fabricanti, importatori sau de comercianţi intermediari autorizaţi spre utilizatorii de pe piata interna, prin circuitele comerciale legale.

------------
    Pct. 12 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    13. Redistribuire: operaţiune care este permisã a se face numai între utilizatori pentru vînzarea-cumpãrarea cantitãţilor de produse în limitele termenelor lor de valabilitate, care depãşesc nevoile proprii de utilizare.


    14. Omologare: procedura prin care autoritãţile naţionale competente aproba utilizarea pe teritoriul tarii a produselor de protecţie a plantelor pentru combaterea bolilor, dãunãtorilor şi buruienilor, în agricultura şi în silvicultura, dupã examinarea datelor ştiinţifice prezentate de fabricanti şi de autoritãţile ştiinţifice proprii, competente, care atesta ca produsul este eficient pentru utilizarile prevãzute şi nu prezintã sau prezintã riscuri acceptate pentru sãnãtatea umanã şi animala sau pentru mediul înconjurãtor.

------------
    Pct. 14 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    15. Utilizatori: orice persoana fizica sau juridicã care intra în posesia unui produs de protecţie a plantelor pentru a-l utiliza în scopul pentru care a fost omologat, în special producãtorii agricoli şi silvici, precum şi prestatorii de tratamente de protecţie a plantelor.

------------
    Pct. 15 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.    16. Protecţia utilizatorilor: ansamblu de norme, instrucţiuni tehnice, mijloace, mãsuri, informaţii şi atentionari ce trebuie asigurate de autoritãţile de protecţie a plantelor, fabricanti, comercianţi şi personalul sanitar pentru utilizarea corecta a produselor de protecţie a plantelor fãrã riscuri asupra utilizatorilor.

------------
    Pct. 16 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.

    17. Produse reglementate cu stricteţe: produse a cãror fabricare, comercializare şi utilizare este reglementatã cu stricteţe, pe motive toxice şi/sau ecologice.


    18. Autoritãţi competente: organisme guvernamentale însãrcinate sa reglementeze fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor, sa organizeze şi sa exercite controlul asupra respectãrii legislaţiei în acest domeniu.

------------
    Pct. 18 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. 7 din ORDONANŢA nr. 41 din 22 august 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
 

    
Data adaugarii: 28/02/2013 19:17:50
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: