Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.

Hotărâre 479/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Sunt eligibile pentru ajutor de stat cheltuielile pentru serviciile prevăzute în prezenta hotărâre, efectuate după publicarea numărului de înregistrare a cererii de exceptare a ajutorului aferent perioadei 2011-2013 pe site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală



Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 19.05.2011

Intrat în vigoare la: 19.05.2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, se modifică aşa cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Sunt eligibile pentru ajutor de stat cheltuielile pentru serviciile prevăzute în prezenta hotărâre, efectuate după publicarea numărului de înregistrare a cererii de exceptare a ajutorului aferent perioadei 2011-2013 pe site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene şi după aprobarea cererii iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat."

2. La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) de până la 70% din costurile eligibile pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale: controlul cantitativ şi calitativ al performanţelor de producţie la animale, constituirea bazelor de date, prelucrarea datelor şi estimarea valorii de ameliorare a animalelor, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul animalelor şi a controalelor de rutină privind calitatea laptelui, pentru care nu se acordă ajutor de stat, diferenţa de costuri fiind în responsabilitatea beneficiarilor serviciilor."

3. La articolul 8, alineatul (1) şi părţile introductive ale alineatelor (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6, avizate de către ANARZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cu excepţia anului 2011, pentru care termenul de depunere a cererilor iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat este de 15 zile de la data publicării înregistrării cererii de exceptare pe site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

(2) Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, este însoţită de următoarele documente:

.................................................................................................

(3) Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, este însoţită de următoarele documente:".

4. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) În 10 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 8 alin. (1), centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, aprobă şi centralizează cererile şi transmit la APIA situaţiile centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei şi pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b.

...............................................................................................

(4) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti aprobă suma anuală pentru cererile iniţiale anuale de solicitare şi notifică în scris fiecărui solicitant suma ce poate fi încasată sub forma ajutorului de stat."

5. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

"

CERERE INIŢIALĂ ANUALĂ DE SOLICITARE
a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei ........................."

6. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

"

CERERE INIŢIALĂ ANUALĂ DE SOLICITARE
a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale"

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

 

    
Data adaugarii: 16/02/2013 21:42:07
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: