Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.

Impunerea veniturilor realizate de zilieri

Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari este venit asimilat salariilor, pentru care se datoreaza impozit in cota de 16%. 

Beneficiarul-angajatorul care utilizeaza zilieri in activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultura, vânatoare şi pescuit; silvicultura, exclusiv exploatari forestiere; piscicultura şi acvacultura; pomicultura şi viticultura; apicultura; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activitaţi cu caracter cultural; manipulari de marfuri; activitaţi de intreţinere şi curaţenie, au obligaţia:

- sa infiinţeze Registrul de evidenţa a zilierilor şi sa-l pastreze la sediu;

- sa-l completeze inainte de inceperea activitaţii şi prezentarea organelor de control abilitate;

- sa prezinte lunar pâna cel târziu la data de 5 a fiecarei luni catre inspectoratul de munca unde işi are sediu un extras al Registrului de evidenţa a zilierilor.

Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari este venit asimilat salariilor, pentru care se datoreaza impozit in cota de 16%. Nu se datoreaza contribuţii sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. Calculul şi reţinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plaţi a remuneraţiei brute zilnice.

Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Declararea impozitului pe venituri din salarii se face in formularul 112, Anexa 1 Creanţe fiscale – rândul 01, cod 602, „Impozit pe veniturile din salarii”, cumulându-se, dupa caz, cu celelalte impozite pe venituri din salarii, fara completarea pentru zilieri a celorlalte anexe din declaraţie.

De reţinut! Activitatea desfaşurata de zilieri nu confera acestora calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru şomaj şi nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Zilierii vor putea incheia, opţional, o asigurare de sanatate şi/sau de pensie.

Baza legala: Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276/20.04.2011; Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.439/29.04.2011 şi Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.930/28.04.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitaţi cu caracter ocazional desfaşurate de zilieri, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300/02.05.2011. 

    
Data adaugarii: 17/12/2012 21:15:58
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: